Verslas

2013.03.13 09:59

Siūloma leisti atskleisti informaciją apie valstybės įmonių turimas sąskaitas

ELTA 2013.03.13 09:59

Siūloma suteikti teisę bei įgaliojimus kredito įstaigoms, taip pat biudžetinėms įstaigoms ir valstybės įmonėms atskleisti ir skelbti informaciją apie kredito įstaigose jų turimas sąskaitas, jose esančius lėšų likučius ir sutarčių, pagal kurias buvo atidarytos sąskaitos, sąlygas.

Siūloma suteikti teisę bei įgaliojimus kredito įstaigoms, taip pat biudžetinėms įstaigoms ir valstybės įmonėms atskleisti ir skelbti informaciją apie kredito įstaigose jų turimas sąskaitas, jose esančius lėšų likučius ir sutarčių, pagal kurias buvo atidarytos sąskaitos, sąlygas.

Tokias Buhalterinės apskaitos, Bankų ir Kredito unijų įstatymų pataisas Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas.

„Paskelbus akcinės bendrovės Ūkio banko veiklos apribojimą (moratoriumą) ir gavus informaciją apie įvykusį draudžiamąjį įvykį paaiškėjo, kad šio banko sąskaitose buvo laikomos biudžetinių įstaigų ir kai kurių valstybės įmonių lėšos, kurių sumos žymiai viršijo Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymu nustatytas draudimo sumas. Tai buvo daroma nepaisant to, kad po akcinės bendrovės banko „Snoras“ bankroto Finansų ministerija pateikė savo rekomendacijas biudžetinėms įstaigoms, kokiais kriterijais jos turėtų vadovautis, pasirinkdamos kredito įstaigas ir laikydamos jose lėšas. Todėl Ūkio banke liko daugiau kaip 68 mln. litų neapdraustų biudžetinių įstaigų ir valstybės įmonių lėšų, tarp jų beveik 15 mln. litų savivaldybių įstaigų lėšų“, – sako projektų siūlytojas Seimo narys B. Bradauskas.

Pagal šiuo metu galiojantį Buhalterinės apskaitos įstatymą, biudžetinių įstaigų ir valstybės įmonių informacija yra laikoma komercine paslaptimi ir finansinėse ataskaitose, metiniuose pranešimuose ir veiklos ataskaitose neskelbiama, o pagal Bankų įstatymą ir Kredito unijų įstatymą, tokia biudžetinių organizacijų ir valstybės įmonių komercinė paslaptis yra laikoma ir atitinkamos kredito įstaigos paslaptimi, kurios atskleidimas griežtai reglamentuotas.

„Priėmus ir įgyvendinus siūlomus įstatymų projektus būtų apgintas viešasis interesas didinti mokesčių mokėtojų ir valstybės įmonių lėšomis disponuojančių biudžetinių įstaigų ir įmonių administracijos atskaitingumą visuomenei, veikos skaidrumą ir lėšų panaudojimo efektyvumą“, – mano B. Bradauskas.