Verslas

2021.02.10 11:47

Valstybės kontrolė: Geros valios fondui skirta kompensacija naudojama laikantis įstatyme nustatytų reikalavimų

ELTA2021.02.10 11:47

Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija – atliko valstybės biudžeto lėšų ir turto, skirtų viešajai įstaigai Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondui, valdymo, naudojimo ir disponavimo jais 2020 metais teisėtumo auditą. Valstybės kontrolė nustatė, kad kompensacija naudojama laikantis įstatyme numatytų reikalavimų.

Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymas, kuriame nustatytas mokėtinos piniginės kompensacijos dydis – 37,07 mln. eurų. Šią sumą planuojama išmokėti iki 2023 m. kovo 1 d. Kiekvienais metais Seimas valstybės biudžete kompensacijai patvirtina 3,62 mln. eurų. Šią sumą Vyriausybės kanceliarija, kaip asignavimų valdytoja, išmoka fondui. Nuo įstatymo įsigaliojimo jau sumokėta 29,83 mln. eurų (80,5 proc. kompensacijos).

Valstybės kontrolė, vadovaudamasi minėtu įstatymu, fondo valstybinį auditą atlieka kasmet ir iki vasario 10 d. pateikia Vyriausybei valstybinio audito išvadą ir ataskaitą.

Informacija apie audito rezultatus perduota Seimo Audito komitetui ir Vyriausybės kanceliarijai.