Verslas

2016.04.19 14:25

Premjeras prognozavo, kiek procentų tiekiamos šilumos bus pagaminama iš biokuro

ELTA 2016.04.19 14:25

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius tarptautinėje biomasės energetikos sektoriaus konferencijoje „Nordic Baltic Bioenergy: verslo partnerystė tarp Rytų ir Vakarų“ pabrėžė, kad energetikos politika išlieka prioritetinė sritis, o vyriausybės iškeltas uždavinys pereiti prie vietinio kuro yra sėkmingai įgyvendinamas. 

„Per dvejus metus pasiekėme, kad daugiau kaip pusė centralizuotai tiekiamos šilumos yra pagaminama iš biokuro. Biokuro paklausą dar labiau padidins įgyvendinami didžiausi per pastaruosius dvidešimt metų energetikos projektai – Vilniuje ir Kaune statomos biokuro ir komunalinių atliekų kogeneracinės elektrinės. Jos pagamins iki 45 proc. šiems miestams centralizuotai tiekiamos šilumos ir apie penktadalį visoje Lietuvoje pagaminamos elektros energijos“, – sakė premjeras A. Butkevičius. 

Vyriausybės vadovo teigimu, siekiant, kad šilumos tiekimo sektorius būtų maksimaliai skaidrus, šio sektoriaus valdymas ir prekybos modeliai yra tobulinami, naikinamas besiformuojantis tiekėjų monopolis, skatinami vietos gamintojai. 

„Didžiausio rinkos dalyvio užimama dalis sumažėjo nuo 40 iki 11 proc. Konkurencijos stiprėjimas biokuro rinkoje, pardavimų viešumas jau leido sumažinti biokuro kainas įvairiuose Lietuvos regionuose nuo 20 iki 47 proc. Didėjantis biokuro dėmuo bendrojo kuro struktūroje turi įtakos ir šilumos kainos mažėjimui“, – sakė ministras pirmininkas. 

Premjeras konferencijoje pristatė ir Lietuvos energetikos ūkio struktūros pertvarkų planus. Pasak vyriausybės vadovo, siekiant optimalaus šilumos gamybos kuro balanso planuojama, kad pagrindinė kuro rūšis centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje turėtų būti biokuras, o iš jo pagaminta centralizuotai tiekiama šiluma sudarytų apie 70 proc. 2021 metais. Pasiekus optimalų šilumos gamybos kuro balansą, bus įgyvendinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje centralizuoto šilumos tiekimo sektoriui keliami šilumos kainos mažinimo tikslai, kurių įgyvendinimas paremtas ir ES energetikos ir klimato kaitos politikos strateginėmis nuostatomis. 

Viena didžiausių tarptautinių biomasės energetikos konferencijų „Nordic Baltic Bioenergy: verslo partnerystė tarp Rytų ir Vakarų“ – jau penktoji aukšto lygio tarptautinė konferencija, kuri iš Skandinavijos valstybių pastaruosius metus persikelia į Baltijos šalis. Šiais metais pagrindiniu Vilniuje vyksiančio renginio akcentu taps verslo ryšiai ir bendradarbiavimas tarp Rytų ir Vakarų Europos valstybių. Konferencijoje pristatomi ir aptariami Baltijos jūros regiono valstybių pasiekimai, naujas technologijas gaminančių ir biomasę tiekiančios įmonių patirtis, gerosios praktikos pavyzdžiai Lietuvoje: dalyviai lankosi šalies biomasės energetikos šilumos tiekimo ir pramonės sektoriaus įmonėse, įgyvendinusiose pažangiausius sprendimus.