Verslas

2016.04.14 10:08

VTD vertins konkursą į NŽT direktoriaus pareigas

ELTA2016.04.14 10:08

Valstybės tarnybos departamentas (VTD) gavo Žemės ūkio ministerijos prašymą ištirti, ar balandžio 7-ąją įvykęs konkursas į Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus pareigas įvyko laikantis teisės aktuose nustatytų procedūrų.

VTD specialistai peržiūrės konkurso vaizdo įrašą ir su konkursu susijusius dokumentus bei įvertins, ar nebuvo pažeistos Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo arba kitų priėmimą į valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.

Nustatęs pažeidimų, VTD konkursą organizavusiai įstaigai – Žemės ūkio ministerijai – nurodys juos pašalinti.

Planuojama, kad VTD savo išvadas pateiks artimiausiomis dienomis.

Konkursų į aukščiausiųjų vadovų – įstaigų prie ministerijų vadovų ir ministerijų kanclerių – pareigas tvarka pasikeitė nuo 2015 m. lapkričio. Dabar jų konkursų antrasis etapas – pokalbis – vyksta Valstybės tarnybos departamente, konkurso komisiją sudaro ne tik konkursą organizuojančios įstaigos, bet ir Valstybės tarnybos departamento bei Ministro Pirmininko paskirti atstovai. Taip pat savo narius į konkurso komisiją gali deleguoti ir suinteresuotos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios korupcijos prevencijos, žmogaus teisių, demokratijos plėtros, lygių galimybių srityse. Šių vadovų konkursai yra filmuojami, vaizdo įrašai saugomi, tad kilus abejonių dėl konkurso skaidrumo ar kilus ginčams, įrašai gali būti peržiūrimi.

ELTA primena, kad naująja NŽT vadove po asmens patikimumo patikrinimo pretenduoja tapti Daiva Mūrienė.

Pasak Žemės ūkio ministerijos, norą dalyvauti konkurse Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigoms eiti pareiškė 27 pretendentai, paskutiniame etape dalyvavo 7 asmenys.

Kandidatai turėjo išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą ir pasitikrinti vadovavimo gebėjimus. Laimėjusioji konkursą pelnė aukščiausius balus.

Premjeras Algirdas Butkevičius paprašė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) tyrimo dėl šio konkurso, bet etikos sargai atsisakė tai daryti. Anot VTEK, konkurso į NŽT prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigas rezultatų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas nepriklauso jos kompetencijai. Taip pat nenustatyta duomenų, kad atrankos komisijoje būtų dalyvavę su konkurso laimėtoju artimai susiję asmenys.