Verslas

2016.04.13 20:35

VTEK nepradėjo tyrimo dėl NŽT vadovo konkurso

ELTA 2016.04.13 20:35

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nepradės tyrimo dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusių aplinkybių, susijusių su konkursu į Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus pareigas.

Anot VTEK, konkurso į NŽT prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pareigas rezultatų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas nepriklauso Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos kompetencijai. Taip pat nenustatyta duomenų, kad atrankos komisijoje būtų dalyvavę su konkurso laimėtoju artimai susiję asmenys. Dėl šių priežasčių tyrimo viešojoje erdvėje esančios informacijos pagrindu VTEK neatliks.

VTEK nagrinėjo Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus prašymą įvertinti, ar organizuojant konkursą į NŽT direktoriaus pareigas nebuvo pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimai.

Kaip rašoma VTEK pranešime, iš viešojoje erdvėje pateikiamos informacijos matyti, kad galimas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas vykdant konkursą yra siejamas su žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės galimais artimais ryšiais su konkursą laimėjusios Daivos Mūrienės tėvais.

„Pažymėtina, kad viešojoje erdvėje pateikiamoje informacijoje nėra jokių duomenų apie V. Baltraitienės dalyvavimą rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl konkurso. Taip pat nėra duomenų, kad ministrė, pasinaudodama savo einamomis pareigomis, galia ir vardu būtų dariusi poveikį sau pavaldiems asmenims konkurso nugalėtoja paskelbti būtent D. Mūrienę“, – konstatavo komisija.

Be to, aplinkybė, kad V. Baltraitienė su D. Mūrienės tėvais buvo ar yra susijusi darbo reikalais ar politinėmis pažiūromis, nėra pakankamas pagrindas pradėti tyrimą dėl ministrės veiksmų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Be to, kaip nurodo VTEK, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuomone, priklausymas tam tikrai politinei partijai gali reikšti bendrus politinius interesus, tačiau ši aplinkybė savaime nerodo valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens privataus intereso jo partijos bendražygio atžvilgiu.

Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta aukščiau, VTEK teigia neturinti teisinio pagrindo pradėti tyrimą dėl V. Baltraitienės elgesio.

VTEK taip pat gavo privataus asmens pranešimą, kuriame keliamos abejonės dėl konkurso procedūrų bei rezultatų teisėtumo ir pagrįstumo. Pagal kompetenciją VTEK persiuntė minėtą skundą nagrinėti Valstybės tarnybos departamentui.