Verslas

2016.03.30 15:14

Neformaliojo švietimo krepšelis galės būti finansuojamas iš ES struktūrinių fondų

ELTA 2016.03.30 15:14

Trečiadienį vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatyta, kad neformaliojo švietimo krepšelis nuo balandžio 1 d. bus finansuojamas iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Taip pat vyriausybė pritarė nuostatai mažinti mokyklų valdymui skiriamų lėšų dalį.

Neformaliojo švietimo krepšelis bus finansuojamas nepertraukiamai: lėšų suma, skirta neformaliajam vaikų švietimui, nesikeis, savivaldybėms bus išlaikomas vienodas finansavimas. Tam pernai ir šių metų pirmame ketvirtyje buvo skiriamos valstybės biudžeto lėšos, o nuo balandžio 1 d. neformaliojo švietimo krepšelis bus finansuojamas iš ES fondų.

Jokios įtakos finansavimo šaltinis mokiniui, pasirinkusiam neformaliojo švietimo veiklą, neturės, nenukentės ir neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai. Priešingai – tikimasi, kad tai leis išplėsti vaikų neformaliojo švietimo galimybes.

Nuo šio rugsėjo 1 d. mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti galės būti skiriama ne daugiau kaip 10 proc. nuo lėšų, skirtų ugdymo planui įgyvendinti, išskyrus kaimo gyvenamojoje vietovėje esančias mokyklas, turinčias iki 120 mokinių, kurioms numatoma ne daugiau kaip 13 procentų nuo lėšų, skirtų ugdymo planui įgyvendinti.

Ne mažiau kaip 4 proc. lėšų turės būti skiriama psichologinei, specialiajai pedagoginei, specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti ir paslaugoms apmokėti.