Verslas

2016.03.15 14:38

EBPO įvardijo Lietuvos stiprybes ir trūkumus

ELTA 2016.03.15 14:38

Lietuvos prašymu Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtoje ataskaitoje teigiamai įvertinta šalies fiskalinė politika, o didžiausiais iššūkiais laikomi visuomenės senėjimas, didelė pajamų nelygybė ir šešėlinės ekonomikos mastas.

Antradienį vyriausybėje pristatomoje makroekonomikos apžvalgoje konstatuojama, kad šalies institucinė aplinka yra stabili, skaidri ir palanki rinkos ekonomikai, tačiau šešėlinės ekonomikos mastas vis dar yra vienas didžiausių tarp ES valstybių.

„Tai lemia nesąžiningą konkurenciją tarp įmonių bei sukuria ekonominę nelygybę“, – rašoma ataskaitoje.

Kovojant su šešėline ekonomika, EBPO siūlo stiprinti kovą su mokesčių vengimu, gerinti PVM surinkimą ir mažinti darbo jėgos apmokestinimą bei didinti nekilnojamojo turto mokesčius.

Organizacija teigiamai įvertino Lietuvos fiskalinę politiką, santykinai nedidelę viešojo sektoriaus skolą ir mažą fiskalinį deficitą, taip pat pažymėjo, kad darbo našumas nuo 1994 iki 2014 m. kasmet didėjo apie 5 proc., tačiau jis vis dar yra trečdaliu mažesnis nei EBPO šalių vidurkis.

EBPO taip pat pažymi, kad pajamų nelygybė ir skurdas vis dar yra plačiai paplitę reiškiniai Lietuvoje, o menkas žmonių pasitenkinimas darbo sąlygomis bei gyvenimo kokybe prisideda prie emigracijos.

„Socialinė parama nėra pakankamai efektyvi, kad sumažintų skurdą“, – konstatuojama ataskaitoje.

Visuomenės senėjimą EBPO įvardija kaip vieną pagrindinių ilgalaikių iššūkių Lietuvai, todėl pabrėžiama būtinybė reformuoti pensijų sistemą, mažinti mažai uždirbančios, nekvalifikuotos darbo jėgos indėlį į socialinę sistemą, tuo pat metu išlaikant jai taikomas socialines garantijas.

EBPO taip pat atkreipia dėmesį, kad verslui kyla problemų ieškant kvalifikuotos darbo jėgos, todėl būtina glaudinti darbdavių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, daugiau laiko skirti besimokančiųjų praktinių įgūdžių tobulinimui. Ataskaitoje pažymima, kad vidurinių mokyklų auklėtinių mokymosi rezultatai vis dar yra žemi, todėl svarbu į švietimo sistemą pritraukti jaunų gabių mokytojų, o tam visų pirma būtina didinti pedagogų darbo užmokestį ir daugiau investuoti į jų tobulėjimą.

Prieš ataskaitos pristatymą premjeras Algirdas Butkevičius dalyvavo dvišaliame susitikime su EBPO vadovu Angeliu Gurria.

„Kai strategiškai mąstančios valstybės žengia kartu, jos greičiau pasiekia bendrus tikslus. Todėl mūsų Vyriausybės prioritetas ir visos šalies žmonių interesas yra visateisė narytės EBPO. Būdama ekonomiškai pažangiausių pasaulio valstybių klubo nare, Lietuva sustiprins savo konkurencingumą, įgaus naują pagreitį ekonomikos augimui ir taip prisidės prie visų EBPO valstybių-narių gerovės“, – sakė vyriausybės vadovas.

Ministras pirmininkas EBPO vadovui pažymėjo, kad Lietuva atsakingai įgyvendina bendrą Lietuvos ir EBPO veiksmų planą, kartu su užsienio šalių ekspertais peržiūri valstybės įmonių, inovacijų politikos, ekonominio vertinimo, jaunimo užimtumo ir rinkos atvirumo valdymo sritis.

„Mūsų ekspertai atsakingai dirba pertvarkant atskirų šalies ūkio sričių valdymo modelį, siekiant atitikti EBPO standartus. Turime aiškų tikslą – perimti ir su pažangiausiomis pasaulio valstybėmis pasidalyti sukaupta patirtimi, siekiant užtikrinti tvarų ekonomikos augimą. Remdamiesi EBPO ekspertų rekomendacijomis, esame pasiruošę įgyvendinti reikiamas reformas ir sklandžiai baigti stojimo į organizaciją procesą“, – dvišalio susitikimo metu sakė ministras pirmininkas A. Butkevičius. 

Ekonomikos apžvalgoje teigiama, jog Lietuvos ekonomika sugebėjo gana greitai atsitiesti po krizės. Kaip pažymėjo EBPO generalinis sekretorius A. Gurria, pastaraisiais metais mūsų šalies ekonomika augo greičiau negu kitų ES šalių, o Lietuvos prisijungimas prie euro zonos yra nuveiktų darbų įvertinimas.

Apžvalgoje pripažįstama, kad Lietuva gana sėkmingai perorientavo eksportą į kitas rinkas (Lietuviškos kilmės prekių eksportas ypač padidėjo į Vidurio Rytų ir Azijos šalis). Taip pat prognozuojama, kad nedarbo lygis turėtų ir toliau nuosekliai mažėti. Pažymėta, kad Lietuva jau ėmėsi efektyvių priemonių prieš mokesčių vengimą, padaryta rimta pažanga įgyvendinant energetikos infrastruktūros projektus. Tačiau Lietuvos laukia ir nemaži iššūkiai.

EBPO vadovas sakė, jog Lietuva turėtų atkreipti dėmesį į valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvinimą, toliau tęsti kovą su korupcija, prisijungiant prie EBPO konvencijos, atkreipti dėmesį į profesinių gebėjimų problemą.

„Pasaulyje profesiniai gebėjimai yra tapę tarptautine valiuta“, – susitikime su premjeru teigė  A. Gurria. Pasak generalinio sekretoriaus, Lietuva turi rasti išeitį, kaip išspręsti kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą.

Lietuvos ekonomikos apžvalgos pristatyto metu išsamiau komentuodamas pagrindinius ataskaitos akcentus premjeras išskyrė EBPO įžvalgas dėl Lietuvos fiskalinės politikos. „Mokesčių politikoje didžiausią dėmesį ir toliau skiriame mokesčių struktūros gerinimui, ją orientuojant į ekonomikos augimą, kartu laipsniškai mažinant darbo apmokestinimo naštą, ypač atsižvelgiant į mažas pajamas gaunančius asmenis“, – sakė vyriausybės vadovas. 

Ministras pirmininkas akcentavo, jog Vyriausybė daug dėmesio skiria investicijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų skatinimui, taip pat valstybės valdomų įmonių pertvarkos tęstinumui ir įgūdžių atitikties darbo rinkos poreikiams gerinimui, ypač gerinant profesinio švietimo ir mokymo srities kokybę. 

„Skiriame daug dėmesio integracinio augimo skatinimui. Tokie veiksniai, kaip nedidelės įsidarbinimo galimybės žemos kvalifikacijos darbuotojams ar menkas darbo užmokestis bus sprendžiami taikant naująjį socialinį modelį. Jame pateikiamas modernizuotas darbo santykių, užimtumo, socialinės apsaugos ir pensijų reglamentavimas, siekiant skatinti ūkio plėtrą ir užtikrinti geresnes sąlygas kurti naujas darbo vietas, taip pat garantuoti lanksčias ir saugias darbo sąlygas“, – pažymėjo premjeras A. Butkevičius. 

EBPO nare Lietuva tikisi tapti iki 2018 metų.