Verslas

2020.12.02 14:18

Priimtos taisyklės dėl paramos verslui – kas galės gauti pinigų ir kokiomis sąlygomis

Vaida Kalinkaitė-Matuliauskienė, LRT.lt2020.12.02 14:18

Vyriausybė pritarė siūlymui subsidijas skirti toms įmonėms, kurių pajamos nukrito daugiau kaip 30 proc., tačiau į šią paramą negalės pretenduoti didžiosios šalies įmonės. Be to, kaip nurodo projektą parengusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kvietimas įmonėms gali būti sustabdytas, jeigu bus išdalyta visa paramai skirta suma.

Į ribojamų ūkinių veiklų sąrašą ministerija įtraukė su transportu, turizmu, prekyba, švietimu, kultūra susijusias veiklas.

Taip pat sudarytas dėl karantino netiesiogiai paveiktų veiklų sąrašas, į jį patenka oro transportui būdingų paslaugų veikla, kino filmų, televizijos programų gamyba, tekstilės dirbinių, drabužių, avalynės nuoma, žmonių sveikatos priežiūros veikla, kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla bei kitos veiklos.

Kaip nurodė ministerija, subsidijos būtų teikiamos dviem greičiais, būtų skelbiami du kvietimai.

Pirmiausia subsidijas gautų labai mažos ir mažos įmonės bei naujos įmonės, nes, kaip nurodo ministerija, jų vertinimo procesas paprastesnis ir greitesnis – nereikia tikrinti sąsajų su kitais subjektais, dėl ko pasikeistų jų statusas į vidutines, nereikia vertinti, kokie sunkumai patirti.

Tokias įmones subsidijos turėtų pasiekti per dvi savaites nuo paraiškos pateikimo.

Kadangi vidutinių ir mažų įmonių, kurios susijusios su kitais subjektais, atveju vertinimo procesas sudėtingesnis dėl griežtesnių reikalavimų, kartu su paraiška įmonės turės pateikti daugiau duomenų, nurodo ministerija.

Tikimasi, kad tokias įmones subsidijos galėtų pasiekti per mėnesį nuo paraiškos pateikimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija nurodo, kad šiai pareiškėjų grupei kvietimas būtų skelbiamas vėliau, nes šiuo metu vertinamos paraiškų teikimo su papildomais dokumentais ir jų apdorojimo techninės galimybės.

Parama būtų skirta toms mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta sumažėjo ne mažiau nei 30 proc. Taip pat toms įmonėms, kurių ūkinė veikla yra įtraukta į Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtiną dėl karantino apribotų veiklų sąrašą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija subsidijų siūlo neteikti žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srityse veikiančioms įmonėms.

Kokią paramą gaus įmonė, priklausys nuo to, į kurią grupę ji patenka. Pirmajai grupei priklausančioms mažosioms įmonėms ketinama skirti 25 proc. nuo sumokėtos gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos. Mažiausia galima skirti suma – 500 eurų.

Antrajai pareiškėjų grupei priklausančioms bendrovėms būtų skirta fiksuoto dydžio parama – 500 eurų.

Subsidija būtų teikiama vienam pareiškėjui tik vieną kartą ne vėliau kaip iki 2021 birželio 30 d. Subsidijos lubos vienai įmonei siektų 800 tūkst. eurų.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad kvietimai gali būti stabdomi ir anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus būtų išdalinta visa priemonei skirtų lėšų suma. Šiuo metu šiai priemonei numatyta 150 mln. eurų.

Ministerija pripažįsta, kad tai kelia riziką ir būtina komunikuoti, kad įmonėms gali tekti konkuruoti pagal dokumentų pateikimo laiką. Taip pat dėl techninių priežasčių gali užtrukti antrasis kvietimas.