Verslas

2020.11.25 14:08

Viltis verslui – paramą galės gauti daugiau nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių

Vaida Kalinkaitė-Matuliauskienė, LRT.lt2020.11.25 14:08

Paramos galės tikėtis visos bendrovės, kurių apyvarta per atitinkamą laikotarpį krito bent 30 proc. ar kurios patenka į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) tvirtinamą nukentėjusiųjų nuo COVID-19 sąrašą. Tokioms nuostatoms trečiadienį pritarė ministrų kabinetas.

Ekonomikos ir inovacijų ministeriją anksčiau yra nurodžiusi, kad paramą verslą anksčiausiai galėtų pasiekti kitų metų sausį.

Vyriausybė pritarė, kad dėl karantino metu ribojamų ūkinių veiklų tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems ūkinių veiklų vykdytojams gali būti taikomos paramos priemonės, jeigu šie vykdytojai atitinka bent vieną iš dviejų sąlygų.

Pirmoji sąlyga – pajamos krito bent 30 proc. Tai apskaičiuojant, būtų vertinamas laikotarpis nuo 2020 kovo 1 d. iki spalio 31 d. Šis laikotarpis būtų lyginamas su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu. Tokius duomenis, anot Ekonomikos ir inovacijos ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija turės jau gruodį.

Jeigu galimas paramos gavėjas PVM deklaracijų neteikia, situacija būtų vertinama atsižvelgiant į paraiškoje deklaruotus duomenis.

Antroji – ūkinės veiklos vykdytojo vykdoma ūkinė veikla yra įtraukta į sąrašą, tvirtinamą bendru Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir VMI.

Į sąrašą įtraukiamos šiuo nutarimu ribojamos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai, ir kurias tokiomis pripažįsta Vyriausybė.“

Kaip trečiadienį Seimo biudžeto ir finansų komiteto posėdyje nurodė ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka, dėl finansavimo trūkumo į paramą negalės pretenduoti didelės įmonės. Didelėmis įmonėmis laikomos bendrovės, kurios atitinka bent du iš šių kriterijų: turi daugiau kaip 250 darbuotojų, balanse nurodyto turto vertė – 20 mln. eurų, pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 40 mln. eurų.

Parama nuo COVID-19 paveiktoms bendrovėms sieks 25 proc. nuo 2019 m. bendrovės sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Verslo atstovai tokiam paramos dydžiui ir stambaus verslo išskyrimui prieštaravo, tačiau finansų ir ekonomikos ir inovacijų ministrai atkreipė dėmesį, kad trečiadienį priimtu nutarimu šios nuostatos nėra priimamos – dėl jų spręs naujai sudaryta Vyriausybė.

Seimo biudžeto ir finansų komiteto posėdyje dalyvavę verslo atstovai ragino dėmesį kreipti ne tik į gyventojų pajamų mokestį, bet į visus bendrovės sumokėtus mokesčius. Verslininkų taip pat netenkino tai, kad didelės bendrovės į paramą pretenduoti negalės.

Kaip atkreipė dėmesį Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, taip pat derėtų atsisakyti nuostatos, kad didele įmone laikoma ta, kuri turi daugiau kaip 250 darbuotojų, nes ir mažesniame restoraų tinkle, vertinant kelias darbuotojų pamainas, šis skaičius galėtų būti pasiektas.

Verslininkai taip pat ragino peržiūrėti jau gabar veikiančias priemones, įvertinti jų veiksmingumą ir, nustačius, kad kai kurios priemonės nėra tokios veiksmingos, kaip tikėta, lėšas perskirstyti ar kurti naujas priemones, pavyzdžiui, atidėti paskolų, o ne tik palūkanų, mokėjimą.

LRT.lt primena, kad lapkričio pradžioje Vyriausybė buvo pritarusi kiek kitokiam paramos skyrimui, kuria remiantis turėjo būti taikomas vadinamasis 30/40 principas. Remiantis šiuo principu, bendrovė į nukentėjusiųjų nuo COVID-19 sąrašą būtų įtraukta, jeigu bendrovės pajamos krito bent 30 proc., o atitinkamo sektoriaus pajamos krito bent 40 proc.

Tokiam vertinimui nepritarė verslo atstovai, kurie teigė, kad tokiu atveju paramos negaus netiesiogiai nuo COVID-19 nukentėjusios bendrovės ir tos bendrovės, kurios vykdo gana specifinę veiklą, pavyzdžiui, oro uostuose veikiančios „Duty free“ parduotuvės, kurių pajamos dėl turizmo ir kitų veiklų apribojimo smarkiai sumažėjo, tačiau prekybos sektorius nepatyrė daugiau nei 40 proc. pajamų kritimo.

Kad 30/40 principo nederėtų taikyti vėliau pripažino ir šį principą siūliusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Toks sprendimas buvo priimtas po diskusijų su partneriais ir išanalizavus turimus duomenis.

Kaip nurodė viceministrė Jekaterina Rojaka, sektoriaus pajamas galima tiksliai apskaičiuoti tik tuo atveju, jeigu bendrovė yra PVM mokėtoja, tačiau tokios yra ne visos, o ir turima informacija nėra tiksli, todėl reikalavimas, jog sektoriaus pajamos turėtų būti kritusios 40 proc., būtų neįgyvendinamas arba tai apsunkintų procesą.

J. Rojaka, pristatydama ministerijos išvadas dėl paramos, taip pat nurodė, kad paramą verslą galėtų pasiekti tik kitais metais.