Verslas

2016.02.19 11:04

Didinamas azartinių lošimų srities skaidrumas

ELTA 2016.02.19 11:04

Finansų ministerija parengė ir suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei pateikė Azartinių lošimų įstatymo pakeitimų projektą, kuriuo siekiama užtikrinti skaidresnę azartinių lošimų organizatorių veiklą, visus azartinių lošimų automatus sujungiant į vieningą sistemą. Be to, šie pakeitimai leis užkardyti korupcijos apraiškų galimybes lošimų priežiūrą atliekančiose institucijose. 

Siūloma nustatyti, kad kiekviena bendrovė, organizuojanti azartinius lošimus ir eksploatuojanti lošimo automatus, privalo juos sujungti į lošimo automatų duomenų valdymo sistemą laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis. Ši sistema užfiksuotus ir apdorotus lošimo automatų identifikacinius (automato serija ir numeris), veikimo ir elektroninių skaitiklių duomenis perduos saugoti Lošimų priežiūros tarnybos administruojamai lošimo automatų kontrolės sistemai.

„Naujos teisinio reguliavimo nuostatos padėtų sumažinti tiek verslo subjektų, tiek priežiūros tarnybų administracinę naštą, nes lošimo automatų veikla būtų kontroliuojama ir duomenys apskaitomi nuotoliniu būdu. Taip būtų sukurtos sąlygos atsisakyti lošimo automatų patikrinimų lošimų organizavimo vietose, pakartotinio jų plombavimo, lošimo įrenginių apskaitos žurnalų pildymo ir finansinių ataskaitų teikimo fiziniu būdu“, – sakė finansų ministras Rimantas Šadžius.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, azartinių lošimų organizatorių veikla yra tikrinama lošimų organizavimo vietose visoje Lietuvoje, tam skiriant papildomų lėšų. Be to, dabar galiojančių reikalavimų įgyvendinimas didina ir lošimus organizuojančių bendrovių laiko ir finansines sąnaudas.

Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje eksploatuojami 4 363 lošimo automatai, iš kurių – apie 1 200 pažangūs ir galėtų būti sujungti į lošimo automatų duomenų valdymo sistemą.

Atsižvelgiant į tai, kad ne visi šiuo metu eksploatuojami lošimo automatai galės būti sujungti į lošimo automatų duomenų valdymo sistemą (tam reikės juos arba modifikuoti arba keisti naujais), projektu siūloma nustatyti pereinamąjį laikotarpį minėtam reikalavimui įgyvendinti – t. y., siūloma nustatyti, kad nauji reikalavimai įsigaliotų 2019 m. lapkričio 1 dieną.

Lošimo automatų sujungimo į lošimo automatų duomenų valdymo sistemą klausimu konsultuotasi su Danijos, Norvegijos, Švedijos, Italijos, Šveicarijos, Čekijos ir Estijos finansų ministerijų ir lošimų priežiūros tarnybų atstovais.