Verslas

2020.11.17 14:46

Finansų ministerija skelbia Fiskalinių rizikų apžvalgą: COVID-19 pandemija – viena aktualiausių rizikų

LRT.lt2020.11.17 14:46

Antradienį Finansų ministerija pristato Fiskalinių rizikų apžvalgą, kuria siekiama visuomenei ir institucijoms, priimančioms sprendimus susijusius su viešųjų finansų valdymu, pateikti išsamią informaciją apie galimas rizikas. Apžvalgą ministerija kartu su kitų įstaigų ekspertais parengė remiantis Tarptautinio valiutos fondo ir kitų šalių gerąja praktika, teigiama pranešime.

„Svarbu kuo anksčiau identifikuoti rizikas, kurios valdžios sektoriaus finansus gali paveikti neigiamai ar susilpninti ilgalaikį finansų tvarumą – tuomet būtų galima imtis prevencinių veiksmų. Taip pat šis įvertinimas svarbus priimant sprendimus dėl biudžeto, naujų ir ypač ilgalaikių įsipareigojimų – taip galime įvertinti platesnį viešųjų finansų paveikslą“, – sakė laikinasis finansų ministras Vilius Šapoka.

Pasak jo, mažai tikėtina, jog visos įvardintos rizikos realizuotųsi vienu metu. Apžvalgoje teigiama, kad darant prielaidą, jog taip nutiktų, mažos pasireiškimo tikimybės rizikos sudaro 4,9 proc. BVP, vidutinės ir didelės – 3,1 proc. BVP ir labai didelės tikimybės – 3,5 proc. BVP.

COVID-19 pandemija – viena aktualiausių rizikų

Vidutiniu laikotarpiu (2020–2023 metais) tarp aktualiausių rizikų išlieka COVID-19 pandemija. Jeigu 2021 metais COVID-19 pandemijos raida lemtų papildomų valdžios sektoriaus lėšų poreikį, rekomenduojama išsamiai įvertinti, kokioms konkrečiai priemonėms turi būti skiriamos lėšos, užtikrinti jų panaudojimo efektyvumą. Tikslingas ir efektyvus lėšų naudojimas ne tik užtikrintų kovos su pandemijos padariniais veiksmingumą, bet ir apsaugotų valdžios sektoriaus finansus nuo perteklinio išlaidavimo.

Rizikos šaltiniai ir svarbiausios kategorijos

Rizikų išsipildymo poveikis valdžios sektoriaus finansams gali būti tiek teigiamas, tiek ir neigimas. Apžvalgoje didelis dėmesys skiriamas rizikoms ir jų veiksniams, galintiems neigiamai paveikti valdžios sektoriaus finansus – balansą ar skolą.

Apžvalgoje apžvelgiamos fiskalinės rizikos kylančios iš šių šaltinių: fiskalinės (pajamų ir išlaidų) priemonės, neapibrėžtieji įsipareigojimai, tokie kaip viešosios ir privačios partnerystės, valstybės garantuojamos paskolos, valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės, ekstremalieji įvykiai (įskaitant COVID-19 pandemiją) ir kiti šaltiniai.

Apžvalgos dalys skirstomos pagal rizikos šaltinius. Kiekvienoje dalyje aprašomas šaltinis, įvardinamas rizikos veiksnys, susijusi faktinė informacija, pateikiami istoriniai duomenys. Rizikos vertinamos pagal tikimybę, kad rizika pasitvirtins ir pagal poveikį valdžios sektoriaus finansams.

Joje taip pat apžvelgiamos rizikų valdymo priemonės, kurios padėtų mažinti rizikos pasitvirtinimo tikimybę arba jos poveikį, teigiama ministerijos pranešime.

Apžvalgą planuojama atnaujinti kasmet ir pateikti aktualiausią informaciją apie fiskalines rizikas ar jų poveikį valdžios sektoriaus finansams.

Populiariausi