Verslas

2020.11.17 10:54

Valstybės kontrolė: nekilnojamasis turtas Lietuvos savivaldybėse ne visada valdomas efektyviai

ELTA2020.11.17 10:54

Nekilnojamasis turtas (NT) Lietuvos savivaldybėse ne visada valdomas efektyviai, kryptingai ir kompleksiškai, todėl neužtikrinama maksimali nauda visuomenei, rodo Valstybės parengta ataskaita.

2017–2019 metų pirmąjį pusmetį 55 savivaldybės nuosavybės teise valdė 46,1 tūkst. NT objektų (pastatų, patalpų ir jų dalių), kurių plotas sudarė 12,1 mln. kv. m, o balansinė vertė siekė 2,2 mlrd. eurų.

Kaip rodo ataskaitos duomenys, auditų metu buvo nustatyta trūkumų, susijusių su savivaldybių NT valdymu. Pavyzdžiui, savivaldybės neturi tikslių duomenų, kiek turto jos yra perdavusios valdyti patikėjimo teise, savivaldybių NT panaudos gavėjai naudojasi turtu, nors panaudos sutartys buvo pasibaigusios, nuomininkai buvo įsiskolinę beveik 1 mln. eurų. Nustatyti trūkumai rodo efektyvių NT valdymo sprendimų stoką savivaldybėse.

„Šis bendras auditas atskleidė kai kurių savivaldybių turimo NT valdymo skirtumus: vienos jų (Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Klaipėdos miesto savivaldybės) turi NT valdymo strategiją ir šio audito metu nebuvo nustatyta reikšmingų turto valdymo trūkumų, o kitos neturi NT valdymo sistemos ir nedisponuoja išsamia informacija apie turimą turtą ir jo valdymą. Kiekviena savivaldybė turėtų ištaisyti savivaldybių kontrolierių atlikto NT valdymo audito ataskaitose nurodytus trūkumus ir įgyvendinti jų pateiktas rekomendacijas, o, siekdama efektyvaus turto valdymo, pasinaudoti ir Valstybės kontrolės auditorių apibendrintuose audito rezultatuose atskleista pažangia patirtimi“, – pranešime cituojamas Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius.

58 proc. savivaldybių nuosavybės teise valdomo NT sudaro gyvenamosios paskirties patalpos ir pastatai, priskiriami savivaldybių būsto ir socialinio būsto fondui ir nuomojami socialiai pažeidžiamiems asmenims (šeimoms) ir kitiems savivaldybėje gyvenantiems asmenims, turintiems teisę į savivaldybės paramą būstui.

Kaip pažymi Valstybės kontrolė, socialinio būsto poreikis savivaldybėse išlieka didelis – audituojamuoju laikotarpiu laukiančių asmenų skaičius sumažėjo tik 1,8 proc. (2017 metais socialinio būsto laukė 9,9 tūkst. asmenų (šeimų), o 2019 metų pirmą pusmetį – 9,7 tūkst.).

Anot audito institucijos, aprūpinimo būstu problemos gali būti sprendžiamos didinant savivaldybės būsto fondo valdymo efektyvumą – nustatyta, kad ne visada savivaldybės turi tikslią ir faktinę situaciją atitinkančią informaciją apie tai, kiek ir kokių gyvenamosios paskirties būstų jos turi. Dėl nepakankamos išnuomoto socialinio būsto naudojimo ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės kyla rizika, kad savivaldybės ir socialiniai būstai bus naudojami netinkamai.

Taip pat nustatyta atvejų, kai apie savo valdomą NT savivaldybės neturėjo tikslios informacijos, nebuvo priėmusios sprendimų, ką daryti su nenaudojamu turtu, ar buvo delsiama priimti sprendimus dėl savininko neturinčio NT, o turtui eksploatuoti naudojamos valstybinės žemės sklypai buvo nesuformuoti. Tokie atvejai lemia, kad valdant NT savivaldybėse ne visada užtikrinama maksimali nauda visuomenei.