Verslas

2013.03.01 07:20

Ūkio banko klientai indėlius atgaus vėliausiai antradinį

15min.lt 2013.03.01 07:20

Lietuvos bankas Ūkio banką uždarė vasario 12 dieną. Daugiau nei dvi savaites savo pinigais negalėję naudotis Ūkio banko klientai pagaliau atgaus savo pinigus.  

Lietuvos bankas Ūkio banką uždarė vasario 12 dieną. Daugiau nei dvi savaites savo pinigais negalėję naudotis Ūkio banko klientai pagaliau atgaus savo pinigus.

„Intensyviai dirbame, kad gerojo ir blogojo banko atskyrimo darbai būtų įvykdyti kuo greičiau, tačiau pats svarbiausias mūsų tikslas yra užtikrinti klientų lėšų saugumą. Dėl to visus atskyrimo veiksmus turime atlikti itin atidžiai, centų tikslumu. Turto atskyrimas į gerąjį ir blogąjį šiuo metu yra pagrindinė mūsų komandos užduotis, tad planuojame klientams sudaryti galimybę naudotis lėšomis vėliausiai iki antradienio“, – pažymėjo Ūkio banko laikinasis administratorius Adomas Ąžuolas Audickas.

Atliekant turto atskyrimą, kiekvienas indėlis yra peržiūrimas atskirai: valstybės apdraudžiamo dydžio indėlio suma pereina į gerojo banko dalį, o šią sumą viršijanti dalis – į blogąjį banką. Tokie patys veiksmai atliekami ir su kreditiniais klientų įsipareigojimais – jeigu kreditus turėję klientai turėjo indėlį banke, indėlio dalis, neviršijanti valstybės draudžiamojo dydžio, perkeliama kredito daliai padengti, o kreditinio įsipareigojimo likutis perkeliamas į blogąjį banką.

Atlikus gerojo ir blogojo banko atskyrimo darbus, pagal š. m. vasario 23 d. Šiaulių banko, Ūkio banko laikinojo administratoriaus ir valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašytą sutartį, Šiaulių bankas perims dalį Ūkio banko turto, sandorių, teisių ir įsipareigojimų, o buvę Ūkio banko klientai galės disponuoti savo apdraustomis lėšomis. Planuojama, kad vėliausiai ateinantį antradienį buvusiems Ūkio banko klientams bus atnaujintas paslaugų teikimas bei sudarytos sąlygos vykdyti internetinės bankininkystės operacijas.

Šiaulių bankui bus perduoti Ūkio banko įsipareigojimai klientams, neviršijantys Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme numatytos draudimo išmokos draudžiamojo įvykio atveju (100 000 eurų arba 345 280 litų) – už šiuos indėlius garantuoja valstybė. Nei indėlių, nei už jas priskaičiuojamų palūkanų buvę Ūkio banko indėlininkai nepraras.

Kaip jau buvo skelbta, per keletą etapų Šiaulių bankas atidarys 25 buvusius Ūkio banko skyrius. Ne vėliau kaip kovo 5 dieną buvę Ūkio banko klientai bus pradėti aptarnauti šešiuose Ūkio bankui anksčiau priklausiusiuose padaliniuose: 

bei devyniuose Šiaulių banko skyriuose, kuriuose bus įdiegta Ūkio banko operacinė platforma ir bus įrengtos specialios darbo vietos buvusiems Ūkio banko klientams aptarnauti:

Visa buvusiems Ūkio banko klientams aktuali informacija skelbiama tinklapiuose: www.sb.lt, www.ub.lt, www.lb.lt bei klientų aptarnavimo telefonais: Šiaulių banko klientų bendrąja informavimo linija tel. 8 700 55055 bei specialia nemokama telefono linija tel. 8 800 10007 (skambinantiems iš Lietuvos) ir tel. +370 37 395 532 (skambinantiems iš užsienio).