Verslas

2020.11.13 16:03

Valstybės biudžetas šiemet gavo 959,1 mln. eurų mažiau, nei planuota

Monika Grigutytė, ELTA2020.11.13 16:03

Šių metų sausio – spalio mėnesiais valstybės ir savivaldybių biudžetai gavo 2,6 proc., arba 226 mln. eurų, mažiau pajamų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, rodo išankstiniai Finansų ministerijos duomenys.

Planuotos bendros minėtų biudžetų šių metų dešimties mėnesių pajamos – 9 550,3 mln. eurų, faktinės – 8 591,2 mln. eurų. Taigi gauta 10 proc., tai yra 959,1 mln. eurų, mažiau, nei planuota.

Kaip praneša Finansų ministerija, pajamų į valstybės biudžetą gauta 6 985,4 mln. eurų. Tai yra 2,9 proc., arba 210,8 mln. eurų, mažiau nei tą patį praėjusių metų laikotarpį, ir 11,6 proc., arba 912,9 mln. eurų, mažiau, nei planuota.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 6 484,2 mln. eurų. Tai yra 145,4 mln. eurų, arba 2,2 proc., mažiau nei sausio – spalio mėnesiais pernai, ir 787,3 mln. eurų, arba 10,8 proc., mažiau, nei planuota.

Dėl įmonėms suteiktos galimybės atidėti mokesčių mokėjimus nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Muitinei spalio 29 dieną sudarė 774,6 mln. eurų.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 2020 metų sausio – spalio mėnesiais gauta 2 917 mln. eurų pajamų. Tai yra 247,1 mln. eurų (7,8 proc.) mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, ir 565 mln. eurų (16,2 proc.) mažiau, nei planuota.

Tuo metu valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sausio – spalio mėnesiais buvo 2 750,1 mln. eurų. Tai yra 36,3 mln. eurų (1,3 proc.) daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu ir 187,6 mln. eurų (6,4 proc.) mažiau, nei planuota.

Už visas akcizines prekes gauta 1 289 mln. eurų – 45,2 mln. eurų, arba 3,6 proc., daugiau nei pernai sausio – spalio mėnesiais, ir 50,9 mln. eurų, arba 3,8 proc., mažiau, nei planuota.

Pelno mokesčio gauta 619,1 mln. eurų, t. y. 9,7 mln. eurų (1,6 proc.) daugiau nei aptariamu laikotarpiu pernai ir 70,7 mln. eurų, arba 10,2 proc., mažiau, nei planuota.

Kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo bei finansinio turto sumažėjimo pajamų į valstybės biudžetą gauta 501,2 mln. eurų. Tai yra 11,5 proc., arba 65,3 mln. eurų, mažiau nei aptariamu laikotarpiu pernai ir 20 proc., arba 125,6 mln. eurų, mažiau, nei planuota.

Patvirtintas 2020 metų valstybės biudžeto pajamų planas (be ES lėšų) sudaro 9 547,9 mln. eurų, su ES lėšomis – 11 530,3 mln. eurų.