Verslas

2016.01.29 11:19

„Vilniaus energija“ ir „Pakruojo šiluma“ kainas nustatė nesąžiningai

LRT.lt 2016.01.29 11:19

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija paskelbė, kad „Vilniaus energija“ ir „Pakruojo šiluma“ kainas nustatė su pažeidimais. 

Pasak komisijos, „Vilniaus energijos“ šilumos kainos dedamosios ir „Pakruojo šilumos“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios ketvirtiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatytos su pažeidimais.

Komisija, patikrinusi perskaičiuotas UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamąsias, konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos bendrovės paslaugų kainos neatitinka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto pagrindinio principo, t. y. šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Komisija nurodytus šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus savivaldybių tarybos turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališku sprendimu.

Pranešama, kad UAB „Pakruojo šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios ketvirtiesiems bazinės kainos galiojimo metams taip pat nustatytos su pažeidimais – toks sprendimas priimtas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdyje.

Komisija, patikrinusi perskaičiuotas UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamąsias konstatavo, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimu nustatytos UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamosios ketvirtiesiems bazinės kainos galiojimo metams neatitinka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto pagrindinio principo, t. y. šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.  

Komisija nurodytus šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus savivaldybių tarybos turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališku sprendimu.