Verslas

2013.02.26 09:59

Finansų ekspertų vertinimu, Kauno raj. turi galimybių augti

ELTA 2013.02.26 09:59

Atlikę situacijos savivaldybėse lyginamąją analizę, finansų ekspertai pažymi vis labiau ryškėjančius Kauno rajono privalumus – palyginti jauna ir versli bendruomenė, augantis gyventojų skaičius, palanki verslo aplinka, didėjantys atlyginimai, sėkminga kova su nedarbu.

Atlikę situacijos savivaldybėse lyginamąją analizę, finansų ekspertai pažymi vis labiau ryškėjančius Kauno rajono privalumus – palyginti jauna ir versli bendruomenė, augantis gyventojų skaičius, palanki verslo aplinka, didėjantys atlyginimai, sėkminga kova su nedarbu.

Lyginamosios analizės duomenis „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto vadovė Odeta Bložienė ir šio banko Pietų Lietuvos filialo direktorė Kristina Žališkevičienė pristatė Kauno rajono savivaldybės vadovams bei skyrių vedėjams.

Aptariant Lietuvos savivaldybių demografinius rodiklius, pajamų skirtumus, socialinės paramos poreikį, komunalinių paslaugų tarifus ir pradelstų mokėjimų šešėlius, buvo lyginama, kaip Kauno rajonas atrodo tarp kitų 60-ties Lietuvos savivaldybių.

Nors pastarųjų keliolikos metų demografinės tendencijos Lietuvai negailestingos, Kauno rajonas – vienas iš nedaugelio, kur gyventojų nuolat daugėja. Vilčių teikia ir kitas rodiklis – amžiaus vidurkis. Lietuvoje gyventojai vien per 2012-uosius „paseno“ pusmečiu (amžiaus vidurkis – beveik 41 metai), tuo metu Kauno rajono savivaldybės gyventojų amžiaus vidurkis – 38,8 metų.

Pagal vidutinio darbo užmokesčio augimo tempus Kauno ir Kretingos savivaldybės yra lyderės – užmokestis čia didėjo 5,2 proc., o visoje Lietuvoje – 2,4 proc. Pagal vidutinį darbo užmokestį (1522 Lt) Kauno rajonas yra 14-oje vietoje. Viltingai nuteikia ir tai, kad vidutinė senatvės pensija rajone ūgtelėjo nuo 733 Lt (2011 m.) iki 803 Lt (2012-aisiais).

Statistikos duomenimis, pastaraisiais metais sumažėjo išvažiuojančiųjų iš Lietuvos skaičius. Šiuo požiūriu Kauno rajonas siekia Lietuvos vidurkį: 1000 gyventojų pernai teko 18 išvykusiųjų. Atvykstančiųjų skaičius visoje Lietuvoje pernai padidėjo 200 proc. 2012 m. Kauno rajone sumažėjo registruotų bedarbių: pagal jų skaičių rajonas Lietuvoje yra 11 vietoje, vidutiniškai čia registruota 9,5 proc. bedarbių (Lietuvos vidurkis – 11,5 proc.).

Tai, kad savivaldybė yra ekonomiškai aktyvi, patvirtina ir verslo subjektų bei darbo vietų skaičius augimas. Visoje Lietuvoje verslo subjektų augimas siekė 4 proc., o Kauno rajone – kur kas didesnis, ir rajonas pagal šį rodiklį pateko į geriausiųjų dešimtuką.

Pernai šalyje daugėjo paramos gavėjų, tačiau mažėjo vienam gavėjui tenkanti paramos suma. Lietuvoje 1000 gyventojų teko 128 socialinės paramos gavėjai, o Kauno rajone – tik 90. Nedidelis ir namų ūkių praleistų mokėjimų skaičius.

Tačiau yra šiame rajone ir problemų. Viena iš didesnių – aktuali daugeliui Lietuvos savivaldybių. Tai – palyginti dideli šilumos ir karšto vandens tarifai.