Verslas

2016.01.22 17:45

ESTT priėmė sprendimą dėl Lietuvos kelionių agentūrų kartelio

LRT.lt 2016.01.22 17:45

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė sprendimą Lietuvos kelionių agentūrų konkurencijos teisės pažeidimo byloje. ESTT pateikė išaiškinimus Lietuvos teismams aktualiais Europos Sąjungos konkurencijos teisės klausimais, remiantis kuriais Lietuvos teismai privalės priimti galutinį sprendimą šioje byloje, rašoma panešime spaudai. 

Konkurencijos taryba 2012 metais nubaudė už draudžiamą kartelinį susitarimą 30 Lietuvos kelionių agentūrų paskirdama šioms įmonėms baudas iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų. Bendra kelionių agentūroms paskirta bauda viršijo 1,5 mln. eurų, o jų veiksmai buvo pripažinti pažeidžiančiais tiek Lietuvos, tiek ir ES konkurencijos teisę. Agentūros buvo apkaltintos karteliniu susitarimu, kadangi naudojosi E-turas kelionių platinimo internetu sistema, kurioje buvo apribota galimybė agentūroms taikyti nuolaidas.

Agentūroms apskundus Konkurencijos tarybos sprendimą teismams, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 metais nutarė kreiptis į ESTT, kad šis pateiktų išaiškinimą dėl ES teisės normų taikymo šioje byloje.

„ESTT nepaneigė Konkurencijos tarybos išvadų dėl kartelinio susitarimo, tačiau nurodė, kad pareiga įrodyti tokį pažeidimą tenka Konkurencijos priežiūros institucijai. Be to, teismas nurodė, kad turi būti paisoma nekaltumo prezumpcijos, todėl vien ta aplinkybė, kad kelionių agentūroms buvo išsiųstas sisteminis pranešimas apie E-turas sistemoje įvestą nuolaidų ribojimą, nesudaro pagrindo apkaltinti įmones karteliniu susitarimu; dar reikia įrodyti, jog įmonės gavo šį pranešimą ir su juo susipažino. Galiausiai, ESTT pasisakė, kad net ir tuo atveju, jei įrodyta, kad įmonės susipažino su pranešimu, jos gali paneigti savo dalyvavimą kartelyje pateikdamos įrodymus, jog nesilaikė primetamų sąlygų, t.y. nuolat taikė didesnes nuolaidas, nei buvo nustatyta apribojimu“, – teigia Lina Darulienė, advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene partnerė ir Konkurencijos praktikos grupės vadovė.

Ji Lietuvos ir ES teismuose atstovauja kelionių agentūrų „Kelionių akademija“, „Travelonline Baltics“, „Vestekspress“ ir „AAA Wrislit“ interesus.

Pasak advokatės, dauguma kelionių agentūrų gynėsi nuo Konkurencijos tarybos pareikštų kaltinimų būtent tokiais argumentais, kaip nurodė ESTT – kad negavo sisteminio pranešimo ir apie jį nežinojo, o taip pat – kad taikė nuolaidas, viršijančias įvesta sisteminį ribojimą. Taigi, Po šio ESTT sprendimo, daugeliui kelionių agentūrų gali būti lengviau apginti savo poziciją.

Gavęs ESTT sprendimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turėtų atnaujinti bylos nagrinėjimą, išnagrinėti ESTT sprendime nurodytas aplinkybes bei priimti galutinį sprendimą šioje byloje.