Verslas

2016.01.15 10:45

Ignalinos AE išmontuota per 30 tūkst. tonų įrangos

ELTA 2016.01.15 10:45

Per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) išmontavo per 30 tūkst. tonų (30 358) įrangos ir susijusių konstrukcijų. Tai sudaro 23,4 proc. nuo viso įrangos kiekio, kurį planuojama išmontuoti per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį iki 2038 metų.

Nutraukus IAE eksploatavimą, išmontavimo darbų apimtys kasmet didėja – 2010 m. įmonė išmontavo 2 844 tonas, 2011 m. – 3 125 tonas, 2012 m. – 3 557 tonas, 2013 m. – 5 118 tonų, 2014 m. – 7 188 tonas, 2015 m. – 8 686 tonas įrangos ir konstrukcijų.

Pagal Galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą, iš viso iki 2038 metų planuojama išmontuoti apie 129,7 tūkst. tonų įrangos ir susijusių konstrukcijų.

Didžioji dalis išmontuotos įrangos praėjusi užterštumo radionuklidais patikrinimą parduodama aukcionuose kaip metalo laužas, likusi dalis bus laikinai saugoma įmonės teritorijoje buferinėje saugykloje iki jos pervežimo į atliekynus galutiniam laidojimui. Nuo 2010 metų organizuodama aukcionus nereikalingai įrangai parduoti įmonė uždirbo 9,5 mln. eurų papildomų pajamų.