Verslas

2016.01.11 17:32

Ūkio ministerija atskleidė, kiek lėšų skirs investicijų į Lietuvą pritraukimui

ELTA 2016.01.11 17:32

Siekdama pritraukti Lietuvoje užsienio investicijų, Ūkio ministerija pagal priemonę „SmartInvest Lt+“ paskirstys 10 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) investicinių fondų lėšų.

„ES investicijas paskirstysime užsienio investuotojams, vykdantiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, kuriantiems ar plečiantiems įmonės šios srities infrastuktūrą, diegiantiems inovacijas. Taip pat įgyvendinantieji projektą turės ne mažiau kaip 20 proc. sukuriamų naujų darbo vietų skirti tyrėjų darbo vietoms ir išlaikyti jas ne mažiau kaip 5 metus. Užsienio investuotojai paraiškas gali teikti iki balandžio 11 dienos“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pasak ūkio ministro, daugiau galimybių gauti finansavimą turi tie projektai, kurie įgyvendinimo metu ir trejus metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos planuoja pritraukti daugiau privačių investicijų į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sritį pagal sumaniosios specializacijos kryptis. Dėl finansavimo konkuruoja tik tai pačiai sumaniosios specializacijos krypčiai priskiriami projektai.

Pagal priemonę „SmartInvest Lt+“ bus finansuojamos išlaidos, kurios apima mokslinių tyrimų įrangą, mokslinių tyrimų veiklų vykdymą, personalo išlaikymą, reikalingų medžiagų, patentų ir licencijų įsigijimą.

Iš viso pagal priemonę „SmartInvest Lt+“ Ūkio ministerija iki 2020 m. paskirstys 28,96 mln. eurų ES investicijų.