Verslas

2013.02.23 23:10

Šiaulių bankui atiteko 2,7 mlrd. Lt Ūkio banko turto

DELFI.lt2013.02.23 23:10

Šeštadienį Šiaulių bankas, laikinasis Ūkio banko administratorius ir valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašė sutartį dėl dalies Ūkio banko turto, sandorių, teisių ir įsipareigojimų perkėlimo į Šiaulių banką.

Šeštadienį Šiaulių bankas, laikinasis Ūkio banko administratorius ir valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašė sutartį dėl dalies Ūkio banko turto, sandorių, teisių ir įsipareigojimų perkėlimo į Šiaulių banką.

Kaip nurodo centrinis bankas, Šiaulių bankui bus perduodami Ūkio banko įsipareigojimai klientams, neviršijantys Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme numatytos draudimo išmokos draudžiamojo įvykio atveju. Pagal patvirtintą preliminarų turto vertinimą, bendra į Šiaulių banką perkeliamų įsipareigojimų klientams suma sudaro 2,7 mlrd. Lt. Tokia pati yra ir perkeliamo turto bei valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ įnašo vertė – 2,7 mlrd. Lt.

Trišalėje sutartyje taip pat numatyta, kad įsipareigojimus, turtą, sandorius ir teises perimantis Šiaulių bankas bankines operacijas Ūkio banko klientams privalo atnaujinti per įmanomai trumpiausią laiką.

„Po intensyvių derybų šalims pasiekus susitarimą nemokaus banko problema pirmą kartą išspręsta tokiu būdu, kuris sudaro sąlygas jau artimiausiu metu atkurti bankinių paslaugų teikimą Ūkio banko klientams. O tai reiškia, kad svarbiausias trumpojo laikotarpio tikslas pasiektas – absoliuti dauguma žmonių ir įmonių vėl galės netrukdomai disponuoti savo lėšomis, laikytomis Ūkio banke“, – sakė Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Didžiausias Šiaulių banko akcininkas Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) sandoriui finansuoti suteiks 20 mln. eurų (69 mln. Lt) paskolą.

„Svarstyti klausimai buvo sudėtingi, todėl derybos vyko intensyviai ir buvo įtemptos. Artimiausiu metu svarbiausia mūsų užduotis – kaip įmanoma greičiau atnaujinti paslaugų teikimą buvusiems Ūkio banko klientams. Tam prireiks nemažai pastangų, tačiau esame pasirengę skirti tiek laiko ir pajėgumų, kiek reikės“, – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

Į Šiaulių banką perkeliamo turto vertę nustatė audito įmonė „KPMG Baltics“, tačiau trišalėje sutartyje numatyta atlikti papildomą detalų turto vertinimą. Jis truks tris mėnesius. Pasak centrinio banko, patikslinus turto vertes, bus tikslinami ir sandoryje dalyvaujančių šalių įsipareigojimai.

Ūkio banku domėjosi keturi bankai – be Šiaulių tai buvo SEB, DNB ir „Finasta”, tačiau derybas pradėjo tik Šiaulių bankas. Kiti bankai savo ketinimų atsisakė.

Vasario 12 d. Lietuvos bankas paskelbė Ūkio banko veiklos moratoriumą ir paskyrė laikiną administratorių. Priežastis – kapitalo pakankamumo normatyvo nevykdymas. Iš pradžių buvo nurodoma, kad yra 500 mln. Lt trūkumas, vėliau prakalbta apie beveik milijardą, kuris galėjo susidaryti dėl paskolų teikimo už pervertintą turtą. Generalinė prokuratūra dėl šių epizodų atlieka tyrimą.

Valstybė dengdama Ūkio banko įsipareigojimus praėjusį trečiadienį nusprendė skolintis iki 800 mln. Lt.