Verslas

2015.12.31 10:28

Vilniaus ir Kauno savivaldybėse prieš šventes – priedai darbuotojams

BNS 2015.12.31 10:28

Vilniaus miesto ir Kauno miesto savivaldybėse gruodį dalis darbuotojų gaus didesnes algas.

„Iki 7 proc. darbuotojų už svarų indėlį įgyvendinant savivaldybės strateginius tikslus yra planuojama skirti iki 40 proc. pareiginės algos dydžio vienkartines pinigines išmokas. Išmokos bus skirtos iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo“, – BNS nurodė sostinės savivaldybė.

„Daugelis eilinių darbuotojų gaus priedus prie gruodžio mėnesio atlyginimo už padidėjusį darbo krūvį. Priedai sieks nuo 20 iki 50 proc. mėnesinio atlygio“, – BNS teigė Kauno savivaldybė.

Tuo metu Klaipėdos miesto savivaldybė sako, kad priedų ar premijų darbuotojams gruodį neskirta.

Priedais gali džiaugtis ir dalis didmiesčių ugdymo įstaigų darbuotojų.

„Savivaldybės ugdymo įstaigos 2015 metais sutaupė darbo užmokesčio fondo lėšų iš mokinio krepšelio ir iš savivaldybės biudžeto lėšų. Todėl šiais metais 90 proc. švietimo įstaigų paskatino arba dar planuoja paskatinti savo darbuotojus (mokytojus, vadovus, darbininkų bei tarnautojų kategorijos darbuotojus), skirdami priedą prie tarnybinio atlyginimo nuo 15 iki 100 proc. dydžio“, – teigia uostamiesčio savivaldybė.

Vilniaus ir Kauno savivaldybės nesukonkretina, kiek pedagogų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų gali gauti priedus, tačiau sako, kad tokia praktika leidžiama.

„Ne visose ugdymo įstaigose, bet sutaupymų yra. Mokytojus skatina mokyklų direktoriai. Mokytojai ir mokyklų vadovai skatinami už puikų mokinių parengimą olimpiadoms, projektų iniciavimą bei koordinavimą, inovacijų taikymą ugdymo procese, puikų mokinių parengimą olimpiadoms, mokyklos dalyvavimą tarptautiniuose, šalies projektuose, mokyklos gerosios patirties sklaidą mieste“, – nurodė Vilniaus savivaldybė.

„Asignavimai darbo užmokesčiui iš savivaldybės biudžeto papildomai nėra didinami, todėl jei įstaigose darbo užmokesčio fondo pakanka, gali būti mokamos vienkartinės išmokos nustatytais krepšelio metodikoje atvejais. Apie konkrečias įstaigas informacijos neturime, nes už išmokų skyrimą atsakingas kiekvienos įstaigos vadovas“, – teigia Kauno savivaldybė.