Verslas

2020.09.17 11:56

Atliekų išvežimo sąskaitos piktina Kauno rajono gyventojus – įkainiai kai kuriems išaugo ir 120 proc.

Gabrielė Sagaitytė, LRT.lt2020.09.17 11:56

Kauno rajone, šiukšlių išvežimą ėmus administruoti savivaldybės valdomam Komunalinių paslaugų centrui, vietinių tikinimu, paslaugos kokybė nepagerėjo, o kai kuriems gyventojams jos kaina išaugo net 120 proc.

Iki pertvarkos tiek išvežamomis šiukšlėmis, tiek paslaugos administravimu rūpinosi iki šiol atliekas Kauno rajone tvarkanti „Kauno švara“, tačiau pavasarį gyventojai gavo pranešimus, kad sutartys su minėta įmone nebegalioja, o sąskaitas, susijusias su šiukšlių išvežimu, tvarkys „Komunalinių paslaugų centras“.

„Suprasčiau, jeigu savivaldybė būtų perėmusi visas paslaugas nuo šiukšlių surinkimo iki administravimo, bet jie nieko nedaro – tik išrašo sąskaitą ir dar didesniu įkainiu, kas, manau, vartotojo atžvilgiu nėra teisinga“, – kalba Kauno rajono gyventojas Algis.

Tačiau Kauno rajono savivaldybė tikina, jog viskas daroma remiantis įstatymais ir taisyklėmis, o savininkų surinktomis lėšomis turi būtų padengtos visos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti.

Įvesta vietinė rinkliava

Kauno rajono tarybos sprendimu, nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajone buvo įvesta vietinė rinkliava. Tai reiškia, kad už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, ji galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir šią įmoką kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti vietinės rinkliavos nuostatose nustatyta tvarka.

Rinkliavos administravimas Kauno rajono savivaldybės buvo pavestas jos pačios kontroliuojamai įmonei – UAB Komunalinių paslaugų centras.

Gyventojai: tvarka buvo pakeista tinkamai neinformavus

Kaip pasakoja Kauno rajono, Ringaudų, gyventojai, dar pavasarį jie sulaukė žinios, jog nuo šiol „Kauno švaros“ teikiamas šiukšlių išvežimo paslaugas administruos savivaldybės valdomas Komunalinių paslaugų centras, o sutartys, kurios buvo sudarytos su „Kauno švara“, paskelbtos negaliojančiomis.

„Iš esmės fizinį darbą atlieka „Kauno švara“, o sąskaitos eina per Paslaugų centrą. Mus tai truputį nustebino, nes nebuvome informuoti, kaip priklauso. Pavyzdžiui, koks „Ignitis“ iš anksto įspėja, kad keičiasi tiekėjas, o čia tokių dalykų nebuvo – žmonės tiesiog gavo sąskaitas. Gyventojai buvo sutrikę, nes dalis jų iš anksto susimokėjo už paslaugas „Kauno švarai“, tada nežinojo, kaip atsiimti pinigus, – tokia betvarkė“, – kalba Kauno rajono gyventojas Algis.

„Mokėdavome už išvežamų šiukšlių kiekį, tai skatindavo rūšiuoti. Dabar baigėsi sutartis, savivaldybė padarė tarpininką – Komunalinių paslaugų centrą – ir sugalvojo dvinarę sistemą: mes mokame ir už šiukšlių kiekį, ir už gyvenamąjį plotą. Jie sako, kad visoje Lietuvoje taip, tačiau tai neskatina rūšiuoti. [...] Kai kuriems gyventojams pakilo kaina 120 proc.“, – tikina Kauno rajono gyventojas Vytautas.

Miestelio gyventojai tikina, kad po to, kai atsirado naujasis šiukšlių išvežimo administratorius, teikiamų paslaugų kokybė nepagerėjo.

„Kaip fiziškai „Kauno švara“ vežė, taip ir veža, tik tiek, kad mes gauname mokėjimo sąskaitas iš tarpininko. Sutartys su „Kauno švara“, kurias kai kurie pasirašėme prieš dešimt metų, nuo šiol yra negaliojančios“, – sako vienas iš Kauno rajono gyventojų.

Kainos pakilo ir 120 proc.

Kauno rajono gyventojai skundžiasi, kad yra verčiami mokėti už nekilnojamųjų objektų plotą, kas, pasak jų, iškreipia principą „moka teršėjas“, taip pat eliminuoja principą skatinti gyventojus mažinti atliekų kiekį – priešingai Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos siekiui rūšiuoti pakuotes ir perdirbamas atliekas.

Kaip fiziškai „Kauno Švara“ vežė, taip ir veža, tik tiek, kad mes gauname mokėjimo sąskaitas iš tarpininko.

Be to, anot jų, kyla abejonių dėl apskaičiuotos rinkliavos pagrįstumo – šiukšlių išvežimo paslauga pabrango 30–120 proc., nors surinkimo ir išvežimo paslaugos kaina, jų tvirtinimu, Kauno rajone sumažėjo trečdaliu.

„Kai kuriems, ypač gyvenantiesiems butuose, girdėjau, ženkliai pabrango. Nuosavuose namuose gal keliais eurais pakilo. [...] Jie skaičiavo, kad dalis sumos yra kaip rinkliava Kauno rajono savivaldybei, – tas modelis labai įdomus. [...]

Klausimas, kodėl nėra pasirinkimo laisvės, kodėl aš privalau taip daryti, gal aš noriu turėti sutartį tiesiogiai su „Švara“, kaip ir turėjau. Suprasčiau, jeigu savivaldybė būtų perėmusi visas paslaugas nuo šiukšlių surinkimo iki administravimo, bet jie nieko nedaro – tik išrašo sąskaitą ir dar didesniu įkainiu, kas, manau, vartotojo atžvilgiu nėra teisinga“, – svarsto Algis.

Nors prasidėjus pertvarkai gyventojai susivienijo ir surinko daugiau nei pusę tūkstančio parašų, kreipėsi tiek į savivaldybę, tiek į valdžią, situacija nepasikeitė, tvirtina jie.

„Rinkome parašus ir bandėme aiškintis, kodėl yra tokia tvarka, klausėme, ką tas tarpininkas daro, kodėl nėra mokama tiesiogiai. [...] Mūsų kreipimaisi buvo išsiuntinėti plačiai: pradedant savivaldybe, Seimo pirmininku, baigiant Vyriausybe, bet visur buvo gauti atsakymai, kad viskas yra pagal įstatymą“, – pažymi Algis.

Remiasi įstatymu

Kaip aiškina Komunalinių paslaugų centro Rinkliavos administravimo skyriaus viršininkė Ingrida Valavičienė, visus įkainius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustato savivaldybė.

„Kauno rajono savivaldybės taryba įgaliojo UAB Komunalinių paslaugų centras vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimo ir tvarkymo administratoriaus funkcijas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, tačiau Vietinės rinkliavos nuostatus (įskaitant Vietinės rinkliavos dydžius, jų apskaičiavimo principus) tvirtina Kauno rajono savivaldybė“, – komentuoja I. Valavičienė.

Kauno rajono savivaldybės Aplinkos skyriaus vedėjos Jurgitos Rakauskaitės atsiųstame atsakyme pažymima, jog viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra vietinių rinkliavų nustatymas, viena jų – už komunalinių atliekų surinkimą.

Paklausta, kam buvo reikalinga minėtoji pertvarka, savivaldybės atstovė pabrėžia, jog viskas buvo atliekama remiantis įstatymais ir taisyklėmis, kurios numato, kad savivaldybės pačios organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, užtikrina jų funkcionavimą ir administruoja šių paslaugų teikimą.

„Apibendrinant – pertvarka atliekų tvarkymo srityje buvo vykdoma įgyvendinant teisės aktų nuostatas“, – pažymi J. Rakauskaitė.

Ji aiškina, kad rinkliavą už išvežamas šiukšles sudaro pastovioji ir kintamoji dedamosios.

„Pastovioji įmokos dedamoji nustatoma pagal vieną iš šių kintamųjų pasirinktinai: nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas; nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius; gyventojų skaičius. [...] Kauno rajono savivaldybė, tvirtindama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, nustatė, kad metinis vietinės rinkliavos pastoviosios dalies dydis nustatomas ne pagal plotą, bet pagal nekilnojamojo turto objektų skaičių. [...]

Nustatant kintamąją įmokos dedamąją, NT savininkams, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais, gali būti taikoma viena iš šių kintamųjų pasirinktinai: nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas; nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius; gyventojų skaičius. [...] Kauno rajono savivaldybėje nustatant kintamąją įmokos dedamąją NT objektams, kurių savininkai naudojasi kolektyviniais konteineriais, pasirinkta viena iš galimų dedamųjų – gyventojų skaičius“, – rašoma J. Rakauskaitės atsiųstame atsakyme.

O štai nekilnojamojo turto objektams, kurių savininkai naudojasi individualiais konteineriais, pasirinkta viena iš galimų dedamųjų – naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičius, tūris (dydis) ir ištuštinimo dažnis, nurodoma atsakyme.

Pabrėžia išaugusius atliekų tvarkymo įkainius

Paklausta, kaip yra apskaičiuojama galutinė šiukšlių kaina, J. Rakauskaitė teigia, kad viskas daroma remiantis įstatymais. Jos tikinimu, vietinės rinkliavos dydžiai Kauno rajono savivaldybėje nustatyti tokie, kad surinktomis lėšomis būtų padengtos visos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti.

„Vietinės rinkliavos dydžiai Kauno rajono savivaldybėje apskaičiuoti atsižvelgiant į [...] UAB „Kauno švara“ viešojo pirkimo metu pasiūlytą [...] kainą (sudaro apie 30 proc. bendros atliekų tvarkymo kainos), keitėsi atliekų priėmimo į regioninius atliekų tvarkymo įrenginius įkainiai – tonos atliekų sutvarkymo kaina padidėjo nuo 41,48 euro iki 62,81 euro. Nurodytos sąnaudos sudaro apie 60 proc. bendros atliekų tvarkymo kainos.

Taip pat administravimo sąnaudos: visos su nurodytos paslaugos administravimu patiriamos sąnaudos turi būti atlyginamos iš surenkamo mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Jos sudaro iki 10 proc. bendros atliekų tvarkymo kainos“, – komentuoja J. Rakauskaitė.

Savivaldybė akcentuoja, kad, perskaičiavus būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas ar apmokestinimo dydžius, numatyta galimybė keisti vietinės rinkliavos dydį.

„Savivaldybės taryba administratoriaus siūlymu arba savo iniciatyva gali keisti vietinės rinkliavos dydžius, jeigu būtinosios sąnaudos ar apmokestinimo parametrų dydžiai skiriasi daugiau nei 10 proc. nuo galiojančios vietinės rinkliavos nustatymo dienos“, – rašo J. Rakauskaitė.

Įvardija efektyvesnį būdą

„Kauno švaros“ viešųjų ryšių specialistas Jonas Tumpa akcentuoja, kad įmonė teikia tik komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas.

„Sprendimus dėl vietinės rinkliavos dydžio ir taikymo tvarkos priėmė pati Kauno rajono savivaldybė, todėl visais mokesčių, rinkliavų taikymo klausimais reikėtų kreiptis tiesiogiai į juos“, – pažymi J. Tumpa.

J. Tumpos aiškinimu, pagal Vietinės rinkliavos įstatymą, savivaldybė yra atsakinga už atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir komunalinių atliekų tvarkymo įmokos būdo parinkimą.

„Šiuo atveju Kauno rajono savivaldybė pasirinko vietinės rinkliavos taikymą, o Kauno miesto savivaldybė yra pasirinkusi tokį modelį, kuomet atliekų surinkimo, tvarkymo ir administravimo funkcijas pavedė vienai įmonei – „Kauno švarai“. Kauno mieste taikoma įmoka (ne rinkliava) už komunalinių atliekų sutvarkymą pagal principą „teršėjas moka“. Manome, kad Kauno mieste taikomas „teršėjas moka“ principas – kur kas efektyvesnis“, – teigia J. Tumpa.