Verslas

2015.12.16 15:32

Pritarta Lietuvos stojimo į EPBO Pradiniam memorandumui

LRT.lt 2015.12.16 15:32

Ministrų kabinetas pasitarime pritarė Lietuvos stojimo į Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizaciją (EPBO) Pradinio memorandumo projektui.

Pradinio memorandumo parengimas ir pateikimas EPBO sekretoriatui yra šalies kandidatės stojimo proceso formali dalis. Pradinis memorandumas apima šalies kandidatės oficialias pirmines pozicijas visų EPBO teisinę bazę sudarančių instrumentų ir teisės aktų atžvilgiu. Rengiant Pradinį memorandumą pagal kompetenciją dalyvavo visos Lietuvos Respublikos ministerijos ir dauguma valstybės įstaigų.

Pradinio memorandumo pagrindu artimiausius 2–3 metus vyks tolesnis Lietuvos pozicijų derinimas 21 EBPO komitete, kur valstybėms narėms reikės pateikti pozicijų patikslinimus ir pagrindimus, Lietuvos prašomas išimtis dėl EBPO instrumentų taikymo arba nurodyti terminus, per kuriuos Lietuva galėtų pasirengti taikyti konkrečius sudėtingo reglamentavimo ar nacionalinių teisės aktų keitimo reikalaujančius EBPO instrumentus. Stojimo proceso pabaigoje Lietuva su EBPO suderins abipusiškai priimtiną šalies stojimo galutinę poziciją, kuri bus prijungta prie stojimo sutarties kaip nedaloma dalis.

Vyriausybė įgaliojo Komisiją pasirengimui Lietuvos narystei EBPO koordinuoti, kuriai pirmininkauja vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis, iki 2016 m. sausio 31 d. oficialiai įteikti Pradinį memorandumą EBPO sekretoriatui.

Siekiant, kad Lietuvos interesams būtų tinkamai atstovaujama, komisijai pavesta parengti rekomendacijas institucijoms dėl dalyvavimo EBPO komitetuose ir atsiskaitymo.