Verslas

2020.09.08 13:56

VATESI: Astravo AE tęsiasi fizikiniai reaktoriaus paleidimo darbai

BNS2020.09.08 13:56

Baltarusijai Astravo atominėje elektrinėje (AE) pradėjusius hidraulinius bandymus, Lietuvos Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) teigia, kad jėgainėje tęsiasi fizikinis etapas. Tuo metu kito „svarbaus pranešimo“ iš Minsko inspekcija tikisi dėl energetinio etapo – kai bus gaminama elektra.

„Baltarusijos energetikos ministerija toliau informuoja apie vykdomus Baltarusijos AE 1-ojo energijos bloko fizikinio reaktoriaus paleidimo darbus – įrenginių hidraulinius bandymus. Tokių bandymų metu išbandoma reaktoriaus aušinimo kontūro ir kita įranga – pagrindiniai cirkuliaciniai siurbliai, apsauginiai vožtuvai bei vamzdynai, kiti įrenginiai“, – BNS situaciją komentavo VATESI.

„Šiame etape elektra nebus gaminama. Ją pradės gaminti energetinio paleidimo metu – kai reaktoriaus įrenginys pradės gaminti pakankamai garo, kad pradėtų sukti turbogeneratorių“, – priduria inspekcija.

Paklausus, ar dėl naujausių pradėtų procesų Baltarusija privalo pranešti Lietuvai, VATESI komentavo, kad pagal dvišalį susitarimą yra privaloma informuoti apie įvykusias branduolines avarijas arba padidėjusį jonizuojančios spinduliuotės dozės galios lygį, taip pat keistis informacija apie branduolinei ir radiacinei saugai užtikrinti svarbius pokyčius.

„Iš Baltarusijos pusės jau gavome pranešimus apie kuro atvežimą į Baltarusijos AE aikštelę bei apie kuro užkrovimo į pirmąjį reaktorių pradžią. Kito svarbaus pranešimo tikimės dėl energetinio paleidimo pradžios“, – teigiama komentare.

Anot inspekcijos, šiuo metu išbandomi technologiniai įrenginiai ir sistemos, kad reaktorius pradėtų veikti nedidele galia. Savo ruožtu, potenciali branduolinės ar radiologinės avarijos rizika atsirado jau atvežus nepanaudotą branduolinį kurą į elektrinės aikštelę.

„Reaktoriui veikiant nedidele galia didelio radioaktyviųjų medžiagų išmetimo rizika yra maža, didinant reaktoriaus galią, ši rizika didės“, – teigia VATESI.

Baltarusijos energetikos ministerija pirmadienį pranešė, kad atominėje elektrinėje pradėtas pirmojo reaktoriaus hidrotestavimas.

„Sėkmingai atlikus bandymus, bus galima pereiti prie kito programos poetapio – reaktoriaus pirmosios grandinės kaitinimo iki nurodytų sąlygų, jo hidraulinių charakteristikų nustatymo, o vėliau – ir prie reaktoriaus įjungimo iki minimalus kontroliuojamo galios lygio“, – teigiama pranešime.

Lietuvos Aplinkos ministerija pirmadienį pranešė, kad šalis pakartotinai kreipėsi į Baltarusiją dėl nepateiktų Astravo AE poveikio aplinkai vertinimo duomenų.

Aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė teigia, kad iš Baltarusijos gautoje Astravo AE aplinkos monitoringo ataskaitoje trūksta reikiamos informacijos, ir todėl kyla abejonių, ar šios atominės jėgainės zonoje bus tinkamai įvertintas poveikis aplinkai.

Pasak ministerijos, tik deklaratyvi yra ir apie požeminio vandens cheminį bei radiologinį monitoringą pateikta informacija. Lietuva taip pat pasigedo išsamios radiologinės analizės, kuri turėjo būti atlikta, prieš pradedant darbus AE.

Lietuva kritikuoja branduolinio projekto Astrave saugumą ir pasiruošusi boikotuoti jėgainės elektrą. Tuo metu Baltarusija atmeta kritiką.

Populiariausi