Verslas

2015.12.15 20:30

SADM pasisakė prieš siūlymą, kad motinos neprarastų valstybinės pensijos dėl suaugusių vaikų klystkelių

BNS 2015.12.15 20:30

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nepritaria siūlymui, kad daug vaikų išauginusios motinos neprarastų valstybinės pensijos dėl jau suaugusių vaikų klystkelių.

„Manytina, kad valstybinės pensijos daugiavaikiams tėvams ir toliau turėtų būti siejamos su Konstitucijoje įtvirtintais principais – tėvų pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, taip pat vaikų pareiga gerbti tėvus, globoti juos senatvėje, laikytis įstatymų ir kt. Esmines suaugusio žmogaus savybes, kurios jį lydi visą gyvenimą, nulemia vaiko auklėjimas, šeimoje puoselėjamos vertybės arba jų nebuvimas, todėl šiuo požiūriu siūlytina nekeisti šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo dėl daugiavaikių tėvų vaikų gero auklėjimo“, – nurodo ministerija parengusi vyriausybės išvados projektą.

Seime svarstomomis pataisomis siūloma panaikinti ribojimus, kai daugiavaikės motinos negali gauti pensijos arba ją praranda dėl suaugusio, pilnamečio vaiko nusikaltimo, viešosios tvarkos pažeidimo, piktnaudžiavimo alkoholiu ar kitų veiksmų.

Pataisą pasiūliusi sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė teigia, kad tėvai už savo vaikų veiksmus yra atsakingi iki pilnametystės, todėl nepagrįsta situacija, kai daug vaikų užauginusios motinos galimybę gauti valstybinę pensiją praranda dėl vieno jų, dabar jau 40–50-mečio, girtuokliavimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritaria ir siūlymui, kad garbės donorai gautų pirmojo laipsnio valstybines pensijas. Dabar jiems numatytos antrojo laipsnio valstybinės pensijos.

Ministerija teigia, kad nesant objektyvių priežasčių, išskirti vieną antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjų grupę, nustatant jai teisę gauti didesnę pirmojo laipsnio valstybinę pensiją, būtų nepagrįsta kitų antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjų atžvilgiu.

Šiuo metu antrojo laipsnio valstybinės pensijos, kurių dydis yra 116 eurų, skiriamos garbės donorams, t.y. asmenims, 40 kartų nemokamai davusiems kraujo. Pataisą dėl didesnės valstybinės pensijos garbės donorams inicijavęs Seimo narys Jonas Varkala pažymi, kad Lietuvoje šiuo metu yra tik keturi garbės donorai.

Pirmojo laipsnio valstybinė pensija šiuo metu siekia 232 eurus.