Verslas

2020.09.22 05:30

Rinkimų kompasas. Kainų reguliavimas – receptas, kuriam pritaria dauguma partijų

Modesta Gaučaitė, LRT.lt2020.09.22 05:30

Pasaulį užpuolus koronaviruso pandemijai, iššūkių neišvengė ir Lietuva. Vienas jų – dešimtis kartų pabrangusios apsauginės kaukės. Tai tapo paskata siūlyti kainų reguliavimą ekstremalios situacijos metu. Dauguma rinkimuose dalyvaujančių partijų kainų reguliavimui pritartų, bet siūlytų įvesti saugiklius.

Nežinote, kuri partija geriausiai atspindi Jūsų pažiūras? Portalas LRT.lt pradeda straipsnių ciklą „Rinkimų kompasas“, kurio tikslas – padėti geriau pažinti spalį vyksiančiuose rinkimuose dalyvausiančias partijas ir suprasti, kurios jų yra artimiausios Jūsų pažiūroms. Portalas LRT.lt prašė, kad į klausimus atsakytų partijų pirmininkai arba rinkimų sąrašo lyderiai. Į klausimus atsakė ne visos partijos.

Klausimas partijoms – ar pritariate, kad esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje būtų reguliuojamos kainos?

Apie kainų reguliavimą ekstremalios situacijos metu prabilta Lietuvą užpuolus koronavirusui. Šaliai susidūrus su COVID-19, gyventojai pradėjo masiškai pirkti apsaugines veido kaukes, todėl neilgai trukus jų kainos kai kuriose prekybos vietose išaugo dešimtis kartų. Tai buvo viena priežasčių, skatinusių politikus spręsti dėl kainų reguliavimo.

Balandžio pradžioje Seimas tokiam siūlymui pritarė. Buvo priimtos pataisos, kurios numatė, jog Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija parengs būtinų prekių ir paslaugų sąrašą. Šių prekių ir paslaugų kainų bei prieinamumo pokyčius, pagal priimtus pasiūlymus, turėjo stebėti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT).

Pastebėjus, kad prekių ar paslaugų trūksta arba kad gamintojai bei pardavėjai susidariusia situacija piktnaudžiauja, siūlyta, kad Vyriausybė galėtų nutarti įvesti šių prekių ar paslaugų kainų ar prieinamumo reguliavimą.

Ir nors tokiam siūlymui parlamentarų balsų dauguma pritarta buvo, prezidentas Gitanas Nausėda jį vetavo. Prezidento nuomone, valstybinis kainų reguliavimas galimas tik išimtiniais atvejais, kai reikia ypatingų – nepaprastų priemonių, pavyzdžiui, šalyje paskelbus nepaprastąją padėtį. Valdantiesiems nepavyko atmesti prezidento veto ir kainų reguliavimas ekstremalios situacijos metu Lietuvoje įvestas nebuvo.

Centro partija – Tautininkai

Taip.

Darbo partija

Reguliuoti kainas didelio proto nereikia. Kur kas sudėtingiau surasti kitus veikiančius instrumentus. Pasiekti tinkamą rezultatą reikalingi keli veiksniai – reikia subalansuoti mažmeninės prekybos rinką ir suformuoti labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms būtiniausių produktų krepšelį Lietuvos gamintojų kainomis.

Didžioji Britanija ėmėsi tokių veiksmų per karantiną ir jai nereikėjo net kalbėti apie kainų reguliavimą. Tokie sprendimai leidžia pasiekti net kelis tikslus – rizikos grupės žmonės aprūpinami būtiniausiais produktais, išsaugomos vietos gamintojų darbo vietos, o kainos – nedidėja.

„Drąsos kelias“ politinė partija

Tik išimtiniais atvejais ir „esant ekstremaliai situacijai“ Vyriausybė turėtų reguliuoti produktų kainas.

Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai

Istorijos pavyzdžiai rodo, kad valdžios bandymai kištis į kainodarą dažniausiai pasižymi spekuliacijos ir šešėlinės ekonomikos augimu bei dar didesniu žmonių nuskurdinimu.

Ekstremalių situacijų metu gal ir galima būtų užtikrinti tam tikrą kainų lygį, bet norint tai padaryti, tektų atlikti turimų resursų (prekių išteklių) nusavinimą, subjektams apmokant bent jau įsigijimo savikainą. Priešingu atveju, tai būtų eksproprijavimas, turėsiantis labai neigiamas pasekmes ne tik verslui...

Mes siūlome ne reguliuoti kainas, o vykdyti aktyvią stebėseną ir viešai skelbti privačiame sektoriuje taikomus antkainius! Pirkėjų reakcija – būtų bene geriausias būdas, pažabojant ūkio subjektų norą gauti viršpelnius, esant ekstremaliai situacijai. Šalia turi būti vykdomi valstybiniai ir savivaldybių vykdomi užsakymai trūkstamų prekių gamybai vietos sąlygomis, taikant supaprastintas viešųjų pirkimų procedūras!

Krikščionių sąjunga

Taip, išimtinais atvejais ir iš anksto nustatytam produktų krepšeliui.

Laisvės partija

Ne. Stabilias kainas pasiekti reikia ne neveiksmingais draudimais, kurie tik padidins prekių stygių, išplės juodąją rinką ir taip dar labiau pakels kainas, tačiau didinant trūkstamų prekių ir paslaugų prieinamumą bei pasiūlą rinkoje. Kainų reguliavimas remiasi sudėtinga, daug administracinių išteklių reikalaujančia prekių ir paslaugų analize, kurios neišvengiamos klaidos ir netikslumai lems dar didesnį deficitą ir atneš žalą tiek verslui, tiek vartotojams.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Ne, gyvename laisvoje rinkoje, todėl kainos negali ir neturi būti reguliuojamos jokiu atveju.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Pritariame, kad įstatymais būtų įteisintas kaip Vyriausybės instrumentas ekstremaliose situacijose – kainų reguliavimas. Tai yra ypač svarbu karantino, nepaprastosios ar karo padėties atveju, kai natūraliai ar dirbtinai sudaromos deficito sąlygos, neįmanoma žmones aprūpinti maistu, vaistais ar kitomis būtinomis prekėmis. Tačiau tai neturėtų būti taikoma normaliu metu. Dėl maisto kainų sumažinimo, mes rinkimų programoje siūlome PVM maisto produktams sumažinti iki 9 proc., kad nereikėtų važiuoti apsipirkti į Lenkiją.

Lietuvos socialdemokratų partija

Ne. Kainų reguliavimas numatytas esant nepaprastajai padėčiai ir svarbu išlaikyti skirtumą tarp šių dviejų teisinių kategorijų. Vyriausybė esant ekstremaliai situacijai turi sudaryti būtinų prekių ir paslaugų sąrašą ir stebėti jų kainas bei prieinamumą. Susiklosčius neigiamoms aplinkybėms, užtikrinti reikalingų prekių bei paslaugų prieinamumą valstybės pastangomis, tuo užkertant kelią privatiems subjektams naudotis laikinais tiekimo sutrikimais ir didinti kainas.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Taip.

Lietuvos žaliųjų partija

Valstybinis kainų reguliavimas būtų pateisinamas tik tokiais ekstremaliais atvejais kaip karas, didelio masto stichinė nelabai ar kito panašaus pobūdžio reiškinio sukelta suirutė. Kitais atvejais, esant trumpalaikiam finansiniam nestabilumui, valstybės kišimasis į kainų politiką labiau kenkia nei padeda. Kitaip tariant, kainų reguliavimui pritariame tik užtikrinant tokio reguliavimo saugiklius: aiškius pradžios ir pabaigos terminus, apimtis ir sąlygas, aiškius reguliuotinų prekių ir paslaugų atrinkimo kriterijus ir pan. Be abejo, pritariame kainų reguliavimui, vykdomam VERT (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos), kadangi tai yra reguliavimas natūralių monopolijų srityse.

Nacionalinis susivienijimas

Taip. Skiriamasis ekstremalių situacijų bruožas visais laikais ir visose šalyse yra tai, kad joms susidarius dažnai sutrinka įprasti gyvybiškai svarbių dalykų tiekimo ir gyventojų aprūpinimo jais būdai, tų dalykų trūkumas skatina spekuliaciją ir nevaldomą kainų augimą, kuris ne vienoje šalyje sukėlė masinį piliečių nepasitenkinimą, ne kartą prasiveržusį destruktyviomis, net valstybes arba jų santvarkas sužlugdžiusiomis formomis. Žinoma, valstybinis kainų reguliavimas turi būti laikomas kraštutine ir privestine priemone, taikoma ypatingai sunkiomis ir galinčiomis destabilizuoti bei sugriauti valstybę aplinkybėmis.

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Kainų reguliavimas galimas tik, jeigu būtų skelbiama nepaprastoji padėtis. Ekstremali situacija nėra tas pagrindas, kad reiktų griauti rinkos mechanizmą ir valstybei pradėti reguliuoti kainas. Dažnai painiojama ekstremali situacija ir nepaprastoji padėtis. Pavyzdžiui, degė Alytaus padangų perdirbimo įmonė. Buvo paskelbta ekstremali situacija. Ar tai jau reikštų, kad Alytaus mieste galima būtų pradėti reguliuoti kainas?

Partija „Lietuva – visų“

Taip. Bet tik trumpam laikotarpiui ir pagal aiškias ir griežtas taisykles tik pirmo būtinumo prekėms ir paslaugoms.Kainų reguliavimas reiškia tokią kainų nustatymo politiką, kurią vykdo vyriausybinė agentūraar panaši reguliavimo institucija, turinti aiškiai apibrėžtą teisinį statusą ir kompetencijas. Pagal šią politiką gali būti nustatomos minimalios ir (arba) maksimalios kainos.

Ilgalaikė kainų kontrolė neišvengiamai lemia tokias problemas kaip prekių ir paslaugų stygius, normavimas, produktų kokybės pablogėjimas ir šešėlinė rinka, atsirandanti tiekiant kainų kontroliuojamas prekes neoficialiais kanalais.

COVID-19 pandemijos metu netinkamas pasirengimas, kai trūko medicininės apsaugos priemonių, testų ir kita, o vėliau sekę neapgalvoti viešieji pirkimai (pirkti už bet kiek ir iš bet ko) tik ženkliai didino gyventojų išlaidas būtinoms prekėms. Apgalvotas valstybės reguliavimas šioje situacijoje būtų sumažinęs atsiradusias įtampas ir mažiau ištuštinęs valstybės biudžetą bei Lietuvos žmonių pinigines.

Politinė partija „Lietuvos sąrašas“

Esant tikrai ekstremaliai situacijai valstybė turėtų turėti teisę imtis ir kainų politikos, kad nebūtų piktnaudžiaujama visuomene ištikusia nelaime.

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Ne. Kainų reguliavimas niekaip nebūtų išsprendęs trūkstamų respiratorių ar dezinfekcinio skysčio pasiūlos klausimo pandemijos metu. Jei Seimas būtų nustatęs, kad respiratorius negali kainuoti daugiau nei 5 eurai – nuo tokio reguliavimo vaistinėse tokių respiratorių nebūtų atsiradę. Priešingai – tokiu atveju jų iš vis nebūtų galima įsigyti. Verslininkas tarptautinėje rinkoje niekada nepirks brangiau, kad savo šalyje galėtų parduoti pigiau.

Partijos, kurių atsakymų nėra, arba atsisakė atsakyti į portalo LRT.lt pateiktus klausimus, arba to nepadarė nurodytu laiku.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt