Verslas

2020.09.10 05:30

Rinkimų kompasas. Valstybinis bankas kai kurias partijas vilioja, bet valstybinės vaistinės – ne

Modesta Gaučaitė, LRT.lt2020.09.10 05:30

Šioje Seimo kadencijoje gausiai kalbėta apie valstybinio banko ir valstybinių vaistinių steigimą. Sprendimą dėl banko Seimas jau priėmė, bet vaistinių klausimas – kol kas dar kabo ore. Visgi kai kurios rinkimuose dalyvausiančios partijos, net ir priėmus sprendimus, toliau mano, kad valstybinis bankas ir valstybinės vaistinės Lietuvai nėra reikalingi.

Nežinote, kuri partija geriausiai atspindi Jūsų pažiūras? Portalas LRT.lt pradeda straipsnių ciklą „Rinkimų kompasas“, kurio tikslas – padėti geriau pažinti spalį vyksiančiuose rinkimuose dalyvausiančias partijas ir suprasti, kurios jų yra artimiausios Jūsų pažiūroms. Portalas LRT.lt prašė, kad į klausimus atsakytų partijų pirmininkai arba rinkimų sąrašo lyderiai. Į klausimus atsakė ne visos partijos.

Klausimas partijoms – ar Lietuva turėtų turėti valstybinį banką, vaistines?

Valstybinio banko idėja su trenksmu į politikų mintis grįžo šios kadencijos Seime. Birželio 26 d. Seime buvo galutinai pritarta idėjai steigti Valstybinį plėtros banką. Vyriausybė buvo įpareigota iki rugsėjo 1 d. kreiptis į Europos Komisiją.

Sprendžiant Valstybinio plėtros banko klausimą ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pavedė Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kartu su Finansų ir Susisiekimo ministerija sudaryti darbo grupę pasiūlymams dėl Seimo nutarimo įgyvendinimo.

Kaip nurodė Vyriausybė, parengti ir pateikti išvadas ministerijos turėtų iki šių metų rugpjūčio 17 d. Vis dėlto Ekonomikos ir inovacijų ministerija rugpjūčio 17-ąją patvirtino, kad šias išvadas pateiks rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje, nors iki rugsėjo 1-osios Vyriausybė ir buvo įpareigota kreiptis į EK.

Valstybinių vaistinių klausimas Seime vis dar nėra išspręstas. Birželio 30-ąją parlamentas po svarstymo pritarė Farmacijos įstatymo pataisoms, kurios įteisina valstybines vaistines. Galutinis balsavimas dėl tokių pataisų numatomas rudens sesijos metu.

Jei Farmacijos įstatymo pataisos būtų priimtos, tokios vaistinės būtų vadinamos ligoninės vaistinėmis ir vaistai jose būtų parduodami ne tik tose ligoninėse besigydantiems, bet ir kitiems gyventojams. Tokiose vaistinėse būtų prekiaujama vaistais ir nuotoliniu būdu.

Valdantieji tikina, kad naujų vaistinių atsiradimas pagerins vaistų prieinamumą, mažės jų kaina. Tuo tarpu opozicija tuo abejoja, įtaria korupcijos paraiškas, sveikatos sistemos lėšų švaistymą, konkurencijos sumažėjmą. Apie tai, kad valstybinės vaistinės nesumažintų medikamentų kainų yra pasisakę ir pacientų atstovai, ekspertai.

Atsakymai pateikiami abėcėlės tvarka pagal partijos pavadinimą.

Centro partija – Tautininkai

Taip.

Darbo partija

Valstybinis komercinis bankas galėtų veikti tik kartu su privačiu kapitalu, pavyzdžiui, leidžiant žmonėms ir įmonėms investuoti į jos akcijas. Ta leistų užtikrinti skaidrų jo valdymą ir atskaitomybę visuomenei. (Apie vaistines partija neatsakė.)

„Drąsos kelias“ politinė partija

Jeigu bus pateikti argumentuoti motyvai, kad valstybinis bankas sudarys geresnes sąlygas Lietuvos ekonomikos vystymuisi, mes pritarsime banko steigimui.

Vaistinės. Lietuvoje yra susiliejusi didmeninė ir mažmeninė prekyba vaistais, ir tai yra viena pagrindinių vaistų brangimo sąlygų. Valstybinės vaistinės sukūrimas neišsprendžia šio klausimo. Yra būtini teisės aktai, kuriais būtų panaikinamos monopolijos Lietuvos farmacijos sektoriuje ir tik tada atsirastų konkurencija rinkoje ir vaistų kainos mažėjimas.

Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai

Valstybinio banko ir vaistinių tinklo pastatymas į vieną gretą, ne itin korektiškas. Pasisakome ir esame įsitikinę, kad Lietuvos valstybei būtinas Nacionalinis bankas, kuris palaipsniui perimtų iš komercinių bankų biudžetinių įstaigų finansinius atsiskaitymus, teiktų kreditavimo paslaugas smulkiam ir vidutiniam verslui, garantuotų kokybišką indėlių aptarnavimo paslaugas atokesnėse teritorijose gyvenantiems asmenims. Šiandieninis Lietuvos valstybinis bankas nuo 2015 metų, įvedus eurą, tapo Europos centrinio banko funkciniu padaliniu ir kaip rodo praktika, nepavaldus nei LR Seimui nei Vyriausybei.

Jei LR Vyriausybė pripažins, kad valstybė nebeturi realių svertų sureguliuoti vaistų kainas ir tuo bus pagrįstas poreikis formuoti valstybinį vaistinių tinklą, tada reikėtų svarstyti tokią galimybę, bet tada tai turėtų būtų konkurso tvarka išperkamos konkrečios vaistinės iš rinkos dalyvių. Europoje tokių pavyzdžių yra pakankamai.

Krikščionių sąjunga

Banką taip, nes skandinaviškų bankų dominavimas tęsiasi. Jei būtų steigiamos valstybinės vaistinės, tai turėtų būti steigiama visa aptarnavimo grandinė, įskaitant ir didmeninę prekybą.

Laisvės partija

Ne. Laisvės partija laikosi principinės nuostatos, kad valstybė ir jos įmonės neturi paminti privačios iniciatyvos ir konkuruoti su kitais verslais. Vietoj to reikia užsiimti visiems rinkos dalyviams sąžiningų taisyklių nustatymu ir jų priežiūra. Valstybinio banko, valstybinių vaistinių kūrimas dar plačiau atidarys duris nepotizmui, nesąžiningai konkurencijai, neefektyviam valdymui ir korupcijai.

Sveikatos apsaugos sistemos pinigai turi būti skirti pacientų gydymui, medikų atlyginimams, sveikatos priežiūrai ir prevencijai, bet tikrai ne valstybinio verslo finansavimui, kuris visų pirma galutinai išstums iš rinkos bet kokius mažesnius žaidėjus.

Norinčiam išsilaikyti valstybiniam bankui reikės skirti milijardus eurų, tačiau jau pandemijos laikotarpis parodė, kad valstybė nesugebėjo greitai ir efektyviai įgyvendinti daug paprastesnių paramos verslui schemų. Neaišku, kaip tuos pajėgumus padidins valstybinis bankas, kaip jis išvengs finansiškai abejotinų, politiškai šališkų paskolų skirstymo, kurių kaštai bus permesti paprastiems Lietuvos dirbantiesiems.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Nepritariame valstybinio banko steigimui, tačiau reikia suteikti priemones ir galimybes, kad įmonės ir gyventojai galėtų lengviau gauti užtikrintą finansavimą savo idėjų įgyvendinimui. Taip pat nepritariame ir valstybinės vaistinės steigimui, nes farmacijos sektorius šiuo metu yra labai reguliuojamas valstybės, todėl valstybinės vaistinės įsteigimas neturės pokyčio vaistų prieinamumui ar jų kainoms.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Mes visuomet pritarėme ir siūlėme steigti valstybinį banką. Dabar jau kyla jo koncepcijos klausimas – pilnavertis bankas ar plėtros fondai. Mes pasisakome už pilnavertį valstybinį banką, kuris ne tik teiks paskolas verslui, bet ir paslaugas žmonėms. Tai padėtų atpiginti bankų paslaugas ir išplėtoti infrastruktūrą regionuose. Konstitucija numato nuosavybių formų lygiateisiškumą. Jeigu valstybinės vaistinės atpigintų vaistus, mes pritartume jų steigimui.

Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvai reikalingas valstybinis plėtros bankas bei valstybės kapitalo fondai siekiant užtikrinti svarbių šalies ūkio šakų plėtrą. Susiklosčiusi konkurencinė aplinka bankų sektoriuje neužtikrina finansinių galimybių ekonomikai plėtotis tokiu greičio ir kryptimis, kurios atitiktų šalies strateginius raidos tikslus.

Valstybinių vaistinių tinklas būtų „pririštas“ prie didesnių sveikatos priežiūros įstaigų (ligoninių) įsikūrusių rajonų ar regionų centruose, tuo tarpu didžiausius sunkumus įsigyti reikalingų ir įperkamų vaistų turi žmonės gyvenantys nutolusiose nuo centrų vietovėse. Ši problema turėtų būti sprendžiama per egzistuojančius pirminės sveikatos priežiūros centrų medicinos punktus vietose nuperkant ir pristatant vaistus artimiausiose vaistinėse ir pristatant žmonėms. Reikia paminėti, jog vaistų prieinamumas Lietuvoje yra vienas didžiausių Europoje – 100 tūkstančių gyventojų tenka beveik dvigubai daugiau vaistinių nei EBPO vidurkis.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Taip.

Lietuvos žaliųjų partija

Ne. Pasisakome už rinkos reguliavimą tose srityse, kuriose nėra natūralios monopolijos. Lietuva yra maža atvira ekonomika, priklausoma nuo ekonominės situacijos bendrojoje ir užsienio rinkose. Valstybė turėtų dėti visas pastangas užtikrinti rinkos skaidrumą, kartelinių susitarimų prevenciją, konkurencingumą sudarant sąlygas į rinką įeiti didesniam skaičiui žaidėjų. Šiuo metu Vyriausybė nėra pateikusi jokio aiškaus plano, kokias funkcijas atliktų valstybinis bankas ir vaistinės, kaip būtų išlaikytas jų rentabilumas, ar tokie dariniai nepažeistų teisinių bendrosios ES rinkos veikimo ir sąžiningos konkurencijos nuostatų ir t.t.

Savo programoje numatome lankstesnes, ir mūsų įsitikinimu, didesnį ilgalaikį teigiamą efektą duodančias priemones. Pavyzdžiui, skatinti steigtis rizikos kapitalo fondus jaunimo verslumo iniciatyvoms finansuoti; sukurti naujo verslo steigimui skirtą valstybinę programą, sudarančią galimybes imti paskolas palankiomis, lengvatinėmis sąlygomis ir kt.

Nacionalinis susivienijimas

Taip. Šalis be valstybinio banko iš principo nėra ir negali būti visavertė valstybė. Turėtų būti įsteigtas bent jau valstybinis plėtros bankas. Tačiau Lietuvos sąlygomis jis turėtų atlikti ir įprastines komercinių bankų funkcijas, nes šalies valdžia ir Lietuvos bankas neturi politinės valios išardyti veikiančių užsienio bankų faktiškai sukurtą oligopolį ir apriboti jų galimybes nevaržomai didinti pelnus Lietuvos valstybės, privačių piliečių ir verslo subjektų sąskaita. Įsteigti tokį banką trukdoma pučiant mitą, kad valstybiniai bankai tariamai iš principo veikia neefektyviai ir negali atlikti komercinių funkcijų, nors esama sėkmingos jų veiklos pavyzdžių, o tikroji priežastis trukdyti valstybinio banko steigimui yra užsienio bankų globėjų ir lobistų noras kuo labiau sumažinti konkurenciją šioje srityje.

Vaistinių tinklas iš principo turėtų būti privatus ir veikti tikros konkurencijos sąlygomis. Tačiau, kaip ir bankų atveju, tikros konkurencijos šioje srityje nėra, todėl kaip kraštutinė priemonė svarstytina galimybė steigti valstybinių vaistinių tinklą, kurio paskirtis būtų sukurti konkurencingesnę aplinką privačioms vaistinėms.

Partija „Laisvė ir teisingumas“

Ne. Tai būtų tik gražiai įpakuotas tuščiaviduris projektas. Nei valstybinis bankas, nei valstybinės vaistinės nesumažins kainų. Valstybė savo rankose turi be galo daug kontrolės svertų. Reikia tik jais naudotis.

Partija „Lietuva – visų“

Lietuvoje yra svarstytina idėja turėti Nacionalinį plėtros/vystymosi banką. Tokia finansų institucija teiktų investavimo ir paskolų paslaugas vidaus ir tarptautiniams klientams. Tačiau pirmiausia paskolos būtų skirtos Lietuvos verslo subjektams, kuriems reikia bazinių investicijų.

Kita svarstytina alternatyva yra Nacionalinis investicijų bankas, kuris teiktų nacionaliniams projektams ilgalaikį finansavimą ir garantijas.

Valstybinės vaistinės nėra prioritetas, nes vaistų prieinamumą galima užtikrinti kitais būdais ir pirmiausia per vaistų tiekėjų konkurencijos didinimą, vaistų kainų skaidrumą ir viešumą. Mums reikia mažiau valdžios išlaidų kvailiems dalykams.

Tačiau yra svarstytina bendruomenės vaistinės idėja, kuri ne tik parduoda vaistus, bet gali teikti tam tikras klinikines paslaugas. Anglijoje bendruomenės vaistinės yra nacionalinės sveikatos sistemos dalis. Jos veikia socialinių nepriteklių zonose ir atlieka svarbų vaidmenį mažinant nelygybę.

Politinė partija „Lietuvos sąrašas“

Valstybinio banko projektas svarstytinas kaip priemonė pagerinti įmonių kreditavimą, verslo, ypač smulkaus ir vidutinio, prieinamumą prie finansinių šaltinių, išlaisvinti finansų rinkas nuo esamo monopolizavimo. Neteko matyti svarių argumentų už valstybinių vaistinių steigimą.

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Ne. Tai brangus, neefektyvus, į nostalgiją sovietmečiui apeliuojantis valdančiųjų siūlymas, nepagrįstas jokiais ekonominiais naudingumo argumentais. Galime palaikyti valstybinį investicijų fondą, plėtros agentūrą, kurios veikla dalinai primintų bankų modelį, tačiau tik tuo lygiu, kad būtų padedama skatinti visuomenei naudingos investicijos. (Apie vaistines partija neatsakė.)

Partijos, kurių atsakymų nėra, arba atsisakė atsakyti į portalo LRT.lt pateiktus klausimus, arba to nepadarė nurodytu laiku.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt