Verslas

2015.12.02 14:24

„Vilniaus energijai“ ‒ 19 mln. eurų bauda

DELFI.lt 2015.12.02 14:24

Konkurencijos taryba bendrovei „Vilniaus energija“ skyrė 19 mln. eurų baudą. Bendrovė šį sprendimą ketina skųsti.

Pasak pranešimo, tarp „Bionovus“ (pastarosios bendrovės teisių ir pareigų perėmėja yra Estijoje registruota bendrovė – First Opportunity OṺ) ir „Vilniaus energijos“ buvo sudarytas ilgalaikis išimtinio pirkimo susitarimas, pagal kurį „Vilniaus energija“ įsipareigojo šilumos gamyboje naudojamą biokurą pirkti tik iš „Bionovus“.

Pasak pranešimo, abu ūkio subjektai užėmė reikšmingas rinkos dalis, turėjo didelę rinkos galią, todėl susitarimas turėjo neigiamą poveikį konkurencijai ir vartotojams. Konkurencijos tarybos vertinimu, UAB „Bionovus“ ir UAB „Vilniaus energija“ susitarimai pažeidė Konkurencijos įstatymą, draudžiantį konkurenciją ribojančius susitarimus.

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, kad „Vilniaus energija“ nepasinaudojo biokuro tiekėjų konkurencija bei galimybe įsigyti biokurą galimai mažesnėmis kainomis.

Nustatyto pažeidimo laikotarpiu „Vilniaus energija“ už biokurą mokėjo beveik 15 proc. brangiau nei kiti šilumos gamintojai Vilniaus regione, o patirtas biokuro pirkimo sąnaudas bendrovė įtraukė į vartotojams tiekiamos šilumos kainą.

„Vilniaus energija“ centralizuotai aprūpina šiluma apie 80 proc. Vilniaus m. pastatų, kuriuose gyvena apie 90 proc. vilniečių, tarp jų daugiau nei 195 tūkstančius butų Vilniaus mieste, Salininkuose ir Trakų Vokėje, taip pat įmones, organizacijas bei viešojo sektoriaus įstaigas.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį į tai, kad „Vilniaus energijos“ klientai (t. y. šilumos vartotojai) turi labai ribotas galimybes pakeisti šilumos tiekėją.

Nors galimybė atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos yra, praktikoje tai yra sunkiai įgyvendinama, ir atsijungti nuo centralizuotos sistemos pavyko tik pavieniams vartotojams.

Įvertinusi visą tyrimo metu surinktą informaciją Konkurencijos taryba už beveik du su puse metų trukusį Konkurencijos įstatymo pažeidimą, turėjusį neigiamą poveikį šilumos vartotojams, draudžiamo susitarimo dalyvėms skyrė šias baudas:

‒ UAB „Vilniaus energija“ – 19 004 000 Eur.

‒ First Opportunity OṺ (UAB „Bionovus“ teises ir pareigas perėmusiai bendrovei) – 3 529 000 Eur;

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad fiziniai ar juridiniais asmenys gali reikalauti žalos atlyginimo iš Konkurencijos įstatymą pažeidusių subjektų. Nuo 2017 m. Lietuvoje įgyvendinus Europos Sąjungos direktyvą, reguliuojančią žalos atlyginimą dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimo, tokios žalos išieškojimo tvarka bus paprastesnė.

Skųs teismui

Bendrovė „Vilniaus energija“ teismui apskųs Konkurencijos tarybos sprendimą skirti baudą, rašoma pranešime spaudai.

„Kategoriškai nesutinkame su jokio pagrindo neturinčiu Konkurencijos tarybos sprendimu ir kreipsimės į teismą“, - pranešime spaudai sakė „Vilniaus energijos“ prezidentas Linas Samuolis.

Pasak pranešimo, visos sąlygos 2010 metais „Vilniaus energijos“ organizuotame biokuro įsigijimo konkurse buvo viešai paskelbtos Viešųjų pirkimų tarnybos sistemoje ir vienodos visiems potencialiems dalyviams.

„Biokuru, kaip ir kitomis kuro rūšimis, „Vilniaus energija“ apsirūpina vadovaudamasi bendrovės veiklą reguliuojančiais įstatymais. Biokuro tiekimo sutartis sudaryta po atviro konkurso, kuris atitiko visus galiojančius reikalavimus. Tai pripažino ir konkurso sąlygas suderinusi Viešųjų pirkimų tarnyba.

„Vilniaus energijos“ pasirašyta sutartis dėl biokuro tiekimo yra įprasta komercinė praktika, neturinti jokių draudžiamo susitarimo požymių.

Konkurencijos taryba, darydama išvadą apie neva draudžiamą susitarimą, rėmėsi vienu iš sutarties punktų, kuris esą leidžia suprasti, kad bendrovė įsipareigojo iš vienintelio tiekėjo pirkti visą jai reikalingą kurą“, - rašoma pranešime spaudai.