Verslas

2015.11.30 14:56

VPT verdiktas: VMI neskaidriai perka IT paslaugas

15min.lt 2015.11.30 14:56

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) reikalauja, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nutrauktų didelės vertės informacinių technologijų (IT) pirkimo konkursą. Nustatyta, kad VMI šį pirkimą vykdė nusižengiant įstatymui. Mokesčių inspektoriai svarsto, ar teismui skųsti VPT sprendimą.

„VPT, patikrinusi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos vykdomo atviro konkurso „Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos elektroninių sąskaitų faktūrų ir važtaraščių posistemio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų įsigijimo viešasis pirkimas“, konstatavo įstatymo pažeidimus, todėl šis pirkimas turi būti nutrauktas“, – rašoma pirmadienį išplatintame VPT pranešime.

VPT duomenimis, pirkimo vertė siekė 3,7 mln. eurų be PVM. O VMI, patikrinimo duomenimis, pažeidė įstatyme nustatytus sąžiningos konkurencijos užtikrinimo, tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. O konkursiniai balai esą skirti taip ir nepaaiškinus, kas lėmė vienokį ar kitokį įvertinimą.

„Vertindama tiekėjų pasiūlymus perkančioji organizacija taikė ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų. VPT nustatė, kad viešojo pirkimo komisija, vertindama pasiūlymų technines charakteristikas, tik skyrė balus, tačiau savo sprendimų nepagrindė bei nenurodė balų skyrimo motyvų, kaip tai numato Viešųjų pirkimų įstatymas. VPT konstatuoja, kad šio viešojo pirkimo komisija bendrai ir kiekvienas komisijos narys individualiai balus pirkimo dalyviams skyrė nepagrįstai“, – teigiama pranešime.

Kaip 15min.lt jau skelbė, šiame konkurse triumfuoja bendrovės „Insoft“ ir jos partnerių pasiūlymas, kurio vertė skaitmuo prie skaitmens sutampa su skaičiumi π, o nepatenkintiems dalyviams VMI grasė didele bauda. Šį mechanizmą VPT taip pat pripažino nepagrįstu.

„VPT taip pat nustatė, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose pateikė perteklinius kvalifikacinius reikalavimus būsimiems tiekėjams bei jų pasitelktiems ekspertams, o pirkimo sąlygose apsunkinama tiekėjų galimybė šias sąlygas apskųsti. Perkančioji organizacija numatė 1,5 mln. eurų bauda tiekėjui, jei dėl tiekėjo veiksmų (pretenzijos, dėl kurios teismas priimtų sprendimą ne tiekėjo naudai) užsakovas patirs tiesioginių nuostolių. Ši sąlyga pažeidžia VPĮ įtvirtintą proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi. VPT pažymi, kad atsakomybę už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali taikyti tik teismas“, – skelbia VPT.

VMI svarsto, ar skųstis teismui

VMI, reaguodama į VPT pranešimą, paskelbė svarstanti, ar skųsti sau nepalankią VPT išvadą teismui.

„VMI šiandien (pirmadienį – LRT.lt) po beveik 2 mėnesių trukusio tyrimo gavusi VPT nuomonę dėl Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos dviejų posistemių (i.SAF ir i.VAZ) pirkimo, atidžiai įvertins pateiktas išvadas ir tada priims sprendimą dėl galimybės kreiptis į teismą. VMI, komentuodama jau viešai pateiktą VPT informaciją, pažymi, kad šis pirkimas buvo vykdomas laikantis visų teisės aktų reikalavimų, įvertinus daugiametę viešųjų pirkimų VMI praktiką. Pirmą kartą VPT apsižiūrėjo, kad komisijos, kurią šiuo atveju sudarė 17 narių, skirti balai neva nepaaiškinti. Pažymėtina, kad ne kartą panašius pirkimų nagrinėjimus atlikusi VPT to nebuvo neigiamai įvertinusi. Nors komisijos nariai ir šį kartą skirdami balus vadovavosi patvirtintomis viešųjų pirkimų vykdymo metodikomis, VPT komentuoja, kad septyniolikos komisijos narių balų skyrimas yra nepagrįstas. Tai VMI kelia daug abejonių“, – teigiama VMI pranešime.

Su priekaištais dėl konkurso dalyviams gresiančios didelės baudos VMI taip pat nesutinka.

„VMI taip pat pažymi, kad abejotinas VPT vertinimas dėl perteklinių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams, kai kuriamos valstybei svarbios informacinės sistemos, ir pirkime dalyvauja net 8 kompanijos su partneriais. VMI toliau laikosi pozicijos, kad 1,5 mln. eurų bauda tiekėjui už nesąžiningus veiksmus (nepagrįstus skundus, pretenzijas), trukdant perkančiai organizacijai diegti sistemas, nepažeidžia proporcingumo ir skaidrumo principų, o tik sukuria tam tikras užkardas nesąžiningam pirkimų dalyvių elgesiui“, – teigia VMI.

Mokesčių inspekcijos teigimu, dėl VPT atlikto tyrimo ir, tikėtina, artėjančio teismų maratono išmaniosios mokesčių administravimo sistemos diegimas užsitęs.