Verslas

2020.08.07 10:06

Karantino išmokos jau beveik išdalintos: pensininkai turėtų pasitikrinti sąskaitas, dirbantieji savarankiškai – suklusti

Vaida Kalinkaitė-Matuliauskienė, LRT.lt2020.08.07 10:06

257 eurų išmokos dirbantiesiems savarankiškai bus mokamos dar du mėnesius po karantino pabaigos, taigi jos išseks jau netrukus – rugpjūčio 16-ąją. Dėl išmokos dar nesikreipę asmenys turėtų suskubti ir tai padaryti iki šios dienos. Senjorai, našlaičiai ir žmonės su negalia priešingai – nieko daryti neturės. Jų sąskaitos iki mėnesio pabaigos turėtų pasipildyti kita – 200 eurų – išmoka. LRT.lt primena, kokios paramos dar gali tikėtis ir darbdaviai bei ieškantieji darbo.

Dirbantiesiems savarankiškai išmokos tuoj išseks

„Kreiptis dėl fiksuoto dydžio išmokos savarankiškai dirbantys asmenys gali du mėnesius po karantino pabaigos – tai yra iki rugpjūčio 16 d. Asmuo, kuris iki šiol nesikreipė, bet atitinka visas sąlygas, išmokas gali gauti už visa laikotarpį nuo karantino pradžios“, – LRT.lt teigia E. Samoškaitė.

Atkreiptinas dėmesys, kad besikreipiantieji dėl paraiškos turėtų atitikti kelias sąlygas. Pirmiausia savarankiška veikla privalo būti registruota ne trumpiau nei 3 mėnesius iki šių metų kovo 16 d., kai buvo paskelbtas karantinas.

Ekstremaliosios situacijos ir karantino metu asmeniui priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius privalo neviršyti 607 eurų popieriuje. Be to, juridinis asmuo negali turėti likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

„Šiuo atveju svarbu pabrėžti, kad išmokos už visą laikotarpį nuo karantino pradžios mokamos atsižvelgus, ar asmuo kiekvieną mėnesį neturėjo pajamų pagal darbo sutartį, didesnių nei minimalioji mėnesio alga. Jei kurį mėnesį asmens pajamos pagal darbo sutartį buvo didesnės nei minimali alga, tuomet už tą konkretų mėnesį išmoka nepriklauso“, – nurodo E. Samoškaitė.

Savarankiškai dirbantieji, norėdami gauti išmoką, privalo kreiptis į Užimtumo tarnybą ir pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą.

Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki prašymo pateikimo nebuvo registruotas Užimtumo tarnyboje, jis prašymą teikia elektroniniu būdu. Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki prašymo pateikimo jau yra registruotas Užimtumo tarnyboje, prašymą teikia Klientų aptarnavimo skyriui, kuriame yra registruotas.

Svarbu tai, kad prašymas gali būti pateiktas tik vieną kartą per ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpį. Be to, išmokos savarankiškai dirbantiems gali būti pervedamos tik į sąskaitas Lietuvoje.

Gyventojams, kurių prašymai buvo atmesti dėl to, kad jie turėjo darbo sutartį ir pajamų pagal darbo sutartį, naujo prašymo teikti nereikia. Užimtumo tarnyba atmestus prašymus peržiūrės iš naujo.

Visus senjorus, neįgaliuosius ir našlaičius iki mėnesio pabaigos turėtų pasiekti 200 eurų išmoka

Ketvirtadienio rytą „Sodra“ informavo jau pradėjusi mokėti vienkartines 200 eurų išmokas, kurios pasieks pensininkus, neįgaliuosius ir šalpos išmokų gavėjus. Vienkartinė išmoka turėtų būti išmokėti kartu su periodiniais mokėjimais.

Jei gavėjas yra pasirinkęs gauti pensiją į banko sąskaitą, pensijos bei vienkartinių 200 eurų išmokėjimo terminas priklausys nuo to, kurio banko paslaugomis žmogus naudojasi ir kokiame regione gyvena.

Jeigu iki šiol pensiją žmogus gaudavo į namus, vienkartinė išmoka taip pat bus pristatyta į namus, tačiau kai kurie gavėjai jos gali sulaukti kiek vėliau už kitus – išmokų pristatymas į namus ir atsiėmimas pašte vyks įprastu grafiku – rugpjūčio 10–26 d.

Vienkartines išmokas gaus visi gaunantieji socialinio draudimo senatvės pensiją, išankstinę senatvės pensiją ar senatvės pensiją neįgaliajam. Išmokos taip pat priklauso netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams. Gavėjų sąrašuose atsidūrė ir asmenys, gaunantys našlių ir našlaičių bei maitintojo netekimo pensijas.

Vienkartinė 200 eurų išmoka taip pat pasieks ištarnauto laiko pensijos ar kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas gavėjus. Pinigų sulauks ir tie asmenys, kurie gauna įvairių rūšių šalpos pensijas ir šalpos kompensacijas bei socialines pensijas. Žmonėms, gaunantiems kelias pensijas, skiriama viena vienkartinė 200 eurų išmoka.

Iš viso išmokoms planuojama skirti apie 180 mln. eurų.

Ieškantieji darbo vis dar gali prašyti iki 200 eurų siekiančios išmokos

LRT.lt primena, kad asmenys, kurie neteko darbo, bet jo šiuo metu ieško, gali gauti darbo paieškos išmoką. Norint tai padaryti, privalu būti užsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje.

„Užimtumo tarnyboje registruoti gyventojai, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas, gali pretenduoti gauti paramą – laikiną darbo paieškos išmoką, kuri gali siekti 42 eurus, jau gaunantiems įprastą nedarbo socialinio draudimo išmoką arba 200 eurų negaunantiems įprastos bedarbio išmokos. Laikina darbo paieškos išmoka gali būti mokama iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau nei iki šių metų pabaigos“, – anksčiau LRT.lt yra tvirtinusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Edita Banienė.

Įprastai nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama asmenims, kurie per pastaruosius 30 mėnesių yra sukaupę 12 mėnesių darbo stažą.

Skiriant darbo paieškos išmoką stažas įtakos neturi – išmoką gali gauti ir stažo neturintys asmenys ar tie, kurie nebegali pretenduoti į nedarbo socialinio draudimo išmoką.

Darbo paieškos išmoka nebus skiriama tik tiems asmenims, kurie dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Tokiomis laikoma ir parama mokymuisi ar darbo vietai steigti.

Darbo paieškos išmoka gavėjui mokama šešis mėnesius, bet ne ilgiau nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Visi iki šių metų pabaigos Užimtumo tarnyboje registruoti asmenys, atitinkantys aukščiau minėtas sąlygas, gali pretenduoti gauti darbo paieškos išmoką.

Norint gauti išmoką, reikia būti registruotam Užimtumo tarnyboje ir pateikti nustatytos formos prašymą gauti darbo paieškos išmoką.

Sprendimą dėl išmokos skyrimo Užimtumo tarnyba priima per 10 darbo dienų. Ji skiriama nuo kreipimosi dienos.

Darbo paieškos išmokoms iš valstybės biudžeto numatoma 265 mln. eurų.

Parama toliau bus skiriama ir darbdaviams

LRT.lt primena, kad paramos besitęsiant ekstremaliai situacijai toliau galės tikėtis ir darbdaviai – darbuotojams ir toliau galima skelbti prastovas ir gauti subsidijas jų darbo užmokesčiui.

Darbuotojams dirbant taip pat galima kreiptis dėl 6 mėnesių trukmės subsidijų. Subsidijas galės gauti darbdaviai, kurie skelbė prastovas, įdarbino remiamus bedarbius ar patenka į Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą.

Pirmą ir antrą mėnesį subsidija gali siekti 100 proc. darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio. Trečią ir ketvirtą mėnesį – 50 proc., penktą ir šeštą mėnesį – 30 proc., bet ne daugiau nei 607 eurai popieriuje.

Į didesnę subsidiją galės pretenduoti tos įmonės, kurios bus įtrauktos į sąrašą veiklų, orientuotų į pažangias technologijos, žinioms imlias paslaugas, žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą.

Šioms įmonėms skiriama maksimali subsidija gali siekti iki 1 214 eurų neatskaičius mokesčių. Tačiau kompensuojama dalis būtų mažesnė. Pirmą ir antrą mėnesį subsidijos dydis 70 proc., trečią ir ketvirtą mėnesį – 50 proc., penktą ir šeštą mėnesį – 30 proc.

Pirmą ir antrą mėnesį subsidija gali siekti 100 proc., jeigu jos maksimali riba siektų 607 eurus neatskaičius mokesčių.

Jeigu darbdavys neskubės priimti darbuotojų ilgam laikui, jeigu sudarys terminuotąsias ar sezonines sutartis, jam bus ne tik iki 303,5 euro popieriuje mažinamas skiriamos paramos dydis, bet ir iki keturių mėnesių trumpinamas jos mokėjimo laikas.

Vyresnius kaip 60 metų amžiaus darbuotojus išlaikantys darbdaviai, tęsiantis ekstremaliai situacijai, ir toliau galės tikėtis paramos.

100 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio bus mokama, jeigu suma siekia ne daugiau nei 607 eurus popieriuje.

70 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio bus skiriama, jeigu suma neviršija 910,5 euro popieriuje.

Per šį laikotarpį darbuotojui negalima mokėti mažiau nei MMA, jeigu buvo susitarta dėl visos dienos darbo laiko.

Pasibaigus ekstremaliai situacijai arba darbuotojui sugrįžus iš prastovos, darbdavys ir toliau galės prašyti subsidijos. Ji galėtų būti mokama 6 mėn. ir yra skirta to paties darbuotojo darbo užmokesčiui kompensuoti. Tiesa, kiekvieną mėnesį subsidijos dydis mažėtų.

Pirmą ir antrą mėnesį subsidija siektų 100 proc., trečią ir ketvirtą – 50 proc., penktą ir šeštą – 30 proc.

Subsidijos lubos visais atvejais siekia 607 eurus prieš mokesčius, išskyrus bendroves, patenkančias į socialinės apsaugos ir darbo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų patvirtintą sąrašą veiklų, orientuotų į pažangias technologijas, žinioms imlias paslaugas, žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą. Šioms bendrovėms skiriamų subsidijų lubos siekia 1 214 eurų prieš mokesčius.