Verslas

2015.11.18 16:38

Lietuvos bankų atstovai atskleidė, kaip tikrina, ar per juos nefinansuojami teroristai

Lauryna Vireliūnaitė, 15min.lt2015.11.18 16:38

Po kruvinų įvykių Paryžiuje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) viešai susirūpino, ar Lietuvoje veikiantys bankai tinkamai reaguoja į galimus terorizmo finansavimo atvejus. Tai bankų atstovus turėjo priversti gūžčioti pečiais, nes bankus vykdyti kontrolę įpareigoja įstatymai ir tai jie daro nuolat.

Pirmadienį FNTT išplatino viešą įspėjimą bankams, kuriame pabrėžė, kad viena didžiausių grėsmių Europos Sąjungoje (ES) yra užsienio teroristų kovotojai, vykstantys į Iraką, Siriją ir Libiją, kurių dalis kontroliuoja „Islamo valstybė“ – turtingiausia teroristinė organizacija.

FNTT pareiškė, kad bankų pateikiama informacija gali padėti išaiškinti su terorizmu susijusius asmenis ir jų pinigus.

„Tam, kad bankai galėtų geriau atpažinti su teroristų finansavimu susijusias operacijas ar klientus, ypač atidžiai reiktų stebėti organizacijas bei įmones, gaunančias pajamas iš Vidurio Rytų ar Persijos įlankos valstybių, atkreipti dėmesį į užsieniečių atliekamas nuolatines gryninimo operacijas bankomatuose, bankų išduotų mokėjimo instrumentų panaudojimą padidintos rizikos valstybėse ar teritorijose“, – bankus mokė tarnyba.

Didžiausių Lietuvoje veikiančių bankų atstovai 15min.lt teigė atidžiai stebintys įtartinas operacijas ir tai darantys nuolat.

Maža to, bankuose tam yra įkurti specialūs padaliniai, darbuotojai apmokomi nuolat stebėti, ar viskas yra tinkama.

Terorizmo finansavimo prevencija – kasdienė veikla

SEB banko Atitikties departamento direktorė  Vilija Nausėdaitė 15min.lt teigė, kad natūralu, jog po Europą sukrėtusių įvykių FNTT atkreipia visuomenės dėmesį į prevencijos svarbą.

„SEB bankui pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija yra kasdienė veikla – tam yra sukurta prevencijos politika, numatytos priemonės ir procedūros, nuolat skiriamos investicijos“, – sakė ji.

Statistikos, apie kiek įtartinų operacijų bankas pranešė teisėsaugai, SEB 15min.lt neatskleidė.

V. Nausėdaitė sakė, kad vykdydamas prevencinę veiklą bankas vadovaujasi ne tik Lietuvos įstatymais, bet ir tarptautinėmis šios srities rekomendacijomis, kitais teisiniais instrumentais, kurių  yra ne vienas.

Anot SEB atstovės, šiam darbui pasitelkiamos automatizuotos sistemos, specializuotos duomenų bazės bei kita sudėtinga programinė įranga.

„Įvairiapusė finansinių operacijų stebėsena leidžia identifikuoti įtartinus atvejus, užkerta kelią sankcijomis apribotų asmenų sandorių įvykdymui“, – sakė ji ir pridūrė, kad apie tokius bankas informuoja teisėsaugą, bendradarbiauja vykstant tyrimams.

Be to, SEB, prieš pradėdamas dalykinius santykius su nauju klientu, siekia apie jį ir jo finansus, jų šaltinius sužinoti kaip galima daugiau, o banko darbuotojai visada siekia suprasti kliento veiksmus.

Pavyzdžiui, jei klientas nori atlikti neįprastą piniginę operaciją ar bankui neaiškus operacijos tikslas, banko tarnautojai pateikia klientui klausimų, susijusių su piniginės operacijos tikslu ar lėšų kilme. Ypatingais atvejais bankas gali paprašyti pateikti sutartis, sąskaitas ar kitus dokumentus, liudijančius kliento paaiškinimus.

Specialiai apmoko darbuotojus

DNB banko Prevencijos vadovas Šarūnas Vaineikis 15min.lt taip pat teigė, kad bankas griežtai laikosi įstatymų bei vykdo nacionalinių ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas, specialiai apmoko darbuotojus.

DNB Bankas, anot jo, periodiškai atlieka teroristų finansavimo rizikos vertinimą, kurio metu susistemina informaciją, gautą tiek iš Lietuvos teisėsaugos institucijų, tiek iš tarptautinių saugumo institucijų. Be to, atlieka klientų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos vertinimą.

„Dalykiniai santykiai su aukštos rizikos klientais pradedami tik tinkamai nustačius jų ryšį su Lietuva, sąskaitos ar bankinių produktų poreikį, bei įvertinus numatomus vykdyti mokėjimus bei geografines jurisdikcijas, iš kurių bus gaunami pinigai“, – sakė Š. Vaineikis.

Bankas stebi klientų operacijas, ypatingą dėmesį atkreipiant į aukštos rizikos klientų transakcijas, atliekami kiti veiksmai, leidžiantys minimalizuoti terorizmo finansavimo rizikas.

Stebi pinigų operacijas, nepriklausomai nuo jų dydžio

„Swedbank“ atstovas spaudai Saulius Abraškevičius taip pat pabrėžė, kad bankas vykdo visus teisės aktus, įpareigojančius nuolat stebėti pinigines operacijas.

Pasak jo, „Swedbank“ identifikuoja visus pinigines operacijas – nepriklausomai nuo jų dydžio, atliekančius bei paslaugų sutartis sudarančius asmenis, renka išsamią informaciją apie tai, kokia veikla verčiasi klientas, kas yra kliento naudos gavėjai ir panašiai.

Ši stebėsena apima ir kliento piniginių operacijų ir sandorių tyrimą. Taip siekiama užtikrinti, kad vykdomos piniginės operacijos ir sandoriai atitiktų banko turimas žinias apie klientą, jo verslą, rizikos pobūdį ir žinias apie lėšų šaltinį.

Tokia informacija apie klientą banke nuolat atnaujinama, ir bankas gali reikalauti papildomos informacijos. Jei šis atsisako ar pateikia neišsamią, bankas nevykdo arba sustabdo kliento operacijų ar sandorių vykdymą ir pranešimą apie tai pateikia FNTT.

Banko klientais negali būti subjektai, dėl kurių taikomos ir įgyvendinamos tarptautinės sankcijos.

Jeigu banko klientas vykdo pinigines operacijas su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, arba sudaro sandorius, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, bankas tokių operacijų ar sandorių nevykdo arba sustabdo ir pranešimą apie tai pateikia FNTT ir Užsienio reikalų ministerijai.

Kovai su neaiškiais pinigais – atskiri padaliniai

„Citadele“ banko Atitikties ir prevencijos departamento direktorius Gintaras Agintas 15min.lt teigė, kad bankas vykdo įstatymus ir atlieka stebėjimą, o apie įtartinus atvejus informuoja FNTT arba Kriminalinę policiją.

„Citadele“ banke vadovaujamasi iki 10 tvarkų ir procedūrų, kurios yra vienaip ar kitaip susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimu.

„Visuose bankuose yra atitinkami struktūriniai padaliniai, atsakingi darbuotojai, kurie įgyvendina visas prevencines priemones ir atsako už šios rizikos valdymą“, – pabrėžė jis.

Populiariausi