Verslas

2015.11.13 18:19

Lietuvos ūkininkai įrodė, kad parama buvo sumažinta neteisėtai

LRT.lt, BNS 2015.11.13 18:19

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje dėl 2012 metais Lietuvos ūkininkams skirtų tiesioginių išmokų mažinimo – konstatuota, kad parama jiems buvo sumažinta neteisėtai, rašoma pranešime spaudai.

2013 m. 135 Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami pripažinti neteisėtu reguliavimą, pagal kurį buvo ženkliai sumažinta Lietuvos ūkininkams skirta parama. Šių bylų pagrindu Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į ES Teisingumo Teismą ir prašė paaiškinti, ar teisėtai Europos Komisijos nurodymu sumažinta už 2012 metus Lietuvos ūkininkams skirta tiesioginė parama.

Atsakydamas į šį kreipimąsi, Teisingumo Teismas konstatavo, kad reikalavimas sumažinti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, už 2012 metus skirtas Lietuvos ūkininkams, kuriems bendra nacionalinių ir Sąjungos tiesioginių išmokų suma yra nuo 5 000 eurų iki 300 000 eurų, yra neteisėtas. Remiantis šiuo sprendimu, bus sprendžiamas klausimas dėl Lietuvos institucijų priimtų teisės aktų, kurie rėmėsi minėtu Europos Komisijos sprendimu ir į kuriuos buvo įtrauktas reikalavimas sumažinti išmokas žemdirbiams, teisėtumo. Tuo tarpu Lietuvos ūkininkai įgijo galimybę atgauti tiesioginės paramos dalį, kuri jiems buvo neteisėtai sumažinta. Visų Lietuvos ūkininkų atžvilgiu negauta parama už 2012 metus siekia per 11,58 mln. eurų.

„Tai, kad Teisingumo Teismas pripažino, kad nacionalinių išmokų mažinimas 2012 metais Lietuvos žemdirbiams buvo pritaikytas neteisėtai, yra svarbus žingsnis siekiant atkurti teisingumą Lietuvos ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių atžvilgiu. Sumažintos paramos dalis Lietuvos ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms yra reikšmingos sumos, kurios mažino mūsų ūkininkų konkurencingumą Europos Sąjungoje. Po šio lemiamo sprendimo bylas, remiantis ESTT prejudiciniu sprendimu, toliau nagrinės nacionaliniai teismai, kurie dėl kreipimosi į ESTT šias bylas buvo sustabdę“, – teigia 135 pareiškėjus Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir Vilniaus apygardos administraciniame teisme atstovaujantis advokatas, šiuo metu Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė.

Pažymėtina, kad analogišką ieškinį ES teisminėms institucijoms dėl neteisėto išmokų žemdirbiams sumažinimo už 2013 metus, remdamasi žemdirbių pavyzdžiu, yra pateikusi ir Lietuvos vyriausybė. Tikėtina, kad šis ESTT sprendimas 135 žemdirbių bylose nulems sprendimą ir byloje pagal Lietuvos vyriausybės ieškinį.

V. Baltraitienė: po ES teismo sprendimo bus atnaujintas ginčas su EK

„Europos Komisija turėtų svarstyti susiklosčiusią situaciją ir spręsti dėl naujo sprendimo dėl 2012 metų“, – pranešime spaudai sakė Virginija Baltraitienė.

EK 2013 metų vasarą nutarė taikyti vadinamąją moduliaciją, todėl Lietuva po kelių mėnesių pateikė ieškinį EK-jai Europos Sąjungos bendrajam teismui. Ši byla buvo sustabdyta, kol bus priimtas ES Teisingumo Teismo sprendimas dėl 2012-ųjų išmokų.

„Taigi dabar bus atnaujintas Lietuvos bylos prieš Europos Komisiją nagrinėjimas dėl Komisijos sprendimo, kuriuo leidžiama Lietuvoje skirti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už 2013 metus“, – sakė V. Baltraitienė.