Verslas

2013.02.13 16:32

Premjeras A.Butkevičius: VAE akcijos perduotos Finansų ministerijai

ELTA 2013.02.13 16:32

Trečiadienį Vyriausybė sutarė dėl bendrovės „Visagino atominė elektrinė“ (VAE), kaip Lietuvos elektros energetikos sektoriaus įmonių grupės, akcijų valdymo perdavimo Finansų ministerijai (FM).  

Trečiadienį Vyriausybė sutarė dėl bendrovės „Visagino atominė elektrinė“ (VAE), kaip Lietuvos elektros energetikos sektoriaus įmonių grupės, akcijų valdymo perdavimo Finansų ministerijai (FM).

Pasak Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus, sprendimas perduoti VAE akcijas FM yra nuoseklus, pasvertas ir apgalvotas žingsnis.

„Šiuo metu VAE akcijas valdo Ūkio ministerija (ŪM). Akcininko teises ir pareigas perdavus FM, būtų galima išvengti bet kokių galimų interesų konfliktų“, – sako premjeras A. Butkevičius.

Už energetikos politikos formavimą yra atsakinga Energetikos ministerija ir pagal Lietuvos pasirinktą ir įgyvendinamą III-ojo Europos Sąjungos energetikos paketo modelį, šiai ministerijai negali būti patikėtas elektros ir perdavimas, ir tuo pačiu energijos gamybos/ skirstymo įmonių valdymas. ŪM formuoja įmonių veiklos valdymo, įmonių teisės, konkurencijos, verslo aplinkos gerinimo, investicijų bei eksporto skatinimo ir kitas su ūkio subjektų veikla ir jos reglamentavimu susijusias politikas. Jei VAE akcijas ir toliau valdytų ŪM, jai kiltų rizika patekti į natūralų interesų konfliktą, pavyzdžiui, tuomet, kai turės priimti sprendimus, tuo pačiu metu veikiant kaip didelės įmonių grupės akcininkei ir kaip ūkio subjektų politiką formuojančiai bei įgyvendinančiai institucijai.

„Perdavus akcijas valdyti FM, kryptingai įgyvendintume valstybės turto valdymo principus. Žvelgiant iš valstybės pozicijos, akcijos yra valstybės turtas, todėl jų valdymas pavedamas tai institucijai, kuriai teisės aktais ir yra numatyta atsakomybė už valstybės turto valdymą“, – sako premjeras.