Verslas

2013.02.12 22:49

Pernai kredito unijų turtas ir įsipareigojimai augo, tačiau metai sektoriui buvo nuostolingi

LRT.lt2013.02.12 22:49

2012 m. kredito unijų priimtų indėlių suma pašoko beveik 30 proc. – iki 1,8 mlrd. Lt, o paskolų portfelis padidėjo daugiau nei 20 proc. – iki 1,1 mlrd. Lt. Besitęsiant sparčiai sektoriaus plėtrai, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas rizikai valdyti, teigiama Lietuvos banko pranešime.

2012 m. kredito unijų priimtų indėlių suma pašoko beveik 30 proc. – iki 1,8 mlrd. Lt, o paskolų portfelis padidėjo daugiau nei 20 proc. – iki 1,1 mlrd. Lt. Besitęsiant sparčiai sektoriaus plėtrai, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas rizikai valdyti, teigiama Lietuvos banko pranešime.

Nors kredito unijos specialiuosius atidėjinius blogoms paskoloms pernai padidino beveik triskart, vertinant atskiras įstaigas, anot Lietuvos banko, dar yra požymių, kad paskolų susigrąžinimo galimybės vertinamos nepakankamai konservatyviai.

Neaudituotų ataskaitų duomenimis, pernai 52 kredito unijos uždirbo 10,3 mln. Lt pelno, tačiau 25 kredito unijos dirbo nuostolingai ir patyrė 65,4 mln. Lt nuostolį. Bendras kredito unijų metų veiklos rezultatas – 55,1 mln. Lt nuostolis.

„Tai prasčiausias rezultatas nuo kredito unijų veiklos pradžios 1995 m. Nuostolingą veiklą lėmė nuvertėjusios paskolos ir dviejų kredito unijų (Nacionalinės kredito unijos ir unijos „Švyturio taupomoji kasa“), kurių licencijos panaikintos šių metų sausį, patirti nuostoliai“, – rezultatus apibendrino Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

2013 m. sausio 1 d. pateiktų ataskaitų duomenimis, kredito unijų turtas per metus padidėjo 26,4 proc. – iki 2,1 mlrd. Lt.

Visos kredito unijų sistemos likvidumo rodiklis sudarė 48,98 proc. (normatyvas – 30 proc.). Kredito unijų kapitalo pakankamumo normatyvas buvo vykdomas su nemenka atsarga – rodiklis šių metų pradžioje sudarė 16,96 proc. (normatyvas – 13 proc.), tačiau Nacionalinė kredito unija ir kredito unija „Švyturio taupomoji kasa“ šio normatyvo nevykdė.

Pasak Lietuvos banko, siekiant užkirsti kelią didesnių problemų atsiradimui ateityje ir sumažinti riziką, peržiūrėti reikalavimai kredito unijoms ir taikomi nauji veiklos saugikliai. Kaip saugos pagalvė turėtų veikti naujas padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis.

Be to, nuo 2013 m. vasario 1 d. didžiausios paskolos suma vienam skolininkui apribota iki 500 tūkst. Lt. Nuo balandžio 1 d. sugriežtinamas kapitalo pakankamumo normatyvas kredito unijoms, kurios turi didelę dalį paskolų, suteiktų asocijuotiesiems nariams (juridiniams asmenims), ir likvidumo normatyvas kredito unijoms, kurių indėlių augimas viršija tvarius tempus.

Todėl intensyvinama kredito unijų priežiūra, inspektuojama daugiau šių įstaigų. Lietuvos banko valdyba praėjusių metų lapkritį taip pat įpareigojo kredito unijas viešai interneto svetainėse skelbti išsamias metines finansines ataskaitas.

„Kredito unijos yra kooperatiniais pagrindais veikiančios kredito įstaigos, tačiau kai kurios iš jų itin sparčiai besiplėsdamos atitolo nuo klasikinio kredito unijos apibrėžimo, o jų veikla tampa rizikinga, ypač tai pasakytina apie klientų rizikos vertinimą“, – sakė V. Valvonis.

Iš šiuo metu veikiančių 75 kredito unijų 63 yra Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) narės, 12 kredito unijų LCKU nepriklauso.

Neaudituotų ataskaitų duomenimis, 2012 m. LCKU uždirbo 383 tūkst. Lt pelno (2011 m. patirtas 15,3 mln. Lt nuostolis). Didžiausią įtaką LCKU veiklos rezultatui turėjo palūkanų pajamos, gautos už investicijas į Vyriausybės vertybinius popierius.

LCKU turtas, 2012 m. padidėjęs 15,7 mln. Lt, 2013 m. sausio 1 d. sudarė 370,3 mln. Lt. Kredito unijų LCKU narių indėlių portfelis per metus sumažėjo 1,6 proc. 2013 m. sausio 1 d. kredito unijų indėliai (296,8 mln. Lt) ir toliau buvo pagrindinis LCKU turto finansavimo šaltinis.

2013 m. sausio 1 d. Lietuvos banko licenciją vykdyti veiklą turėjo 77 kredito unijos, vienijusios beveik 146 tūkst. narių. Praėjusių metų paskutinį ketvirtį narių skaičius išaugo 4,2 tūkst., o per visus 2012 m. – beveik 17 tūkst. 2012 m. veiklą pradėjo trys naujos kredito unijos.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt