Verslas

2020.05.15 16:04

Sausio – balandžio mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos mažesnės nei prognozuotos

LRT.lt 2020.05.15 16:04

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2020 metų sausio – balandžio mėnesių valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 3,2 proc. (106,3 mln. eurų) mažiau nei 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų 2020 metų pirmų keturių mėnesių pajamos – 3 481,5 mln. eurų, faktinės – 3 176,1 mln. eurų, t.y., gauta 8,8 proc. (305,4 mln. eurų) mažiau nei prognozuota.

Pajamų į valstybės biudžetą gauta 2 530,2 mln. eurų. Tai yra 4,7 proc. (125,6 mln. eurų) mažiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį ir 10,8 proc. (305,9 mln. eurų) mažiau nei prognozuota.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 2 393,8 mln. eurų. Tai yra 62,1 mln. eurų arba 2,5 proc. mažiau nei 2019 metų sausio – balandžio mėnesiais ir 282,2 mln. eurų (10,5 proc.) mažiau nei prognozuota.

Balandžio mėnesio valstybės biudžeto pajamos buvo 201,4 mln. eurų (29,4 proc. mažesnės) nei penai metų balandžio mėnesį ir 228,0 mln. eurų (32,1 proc.) mažesnės nei prognozuota.

Jei kovo mėnesį pajamų rezultatus daugiausiai lėmė įmonių likvidumo problemos, dėl ko jos naudojosi galimybe atidėti mokesčių mokėjimą, reikšmingesniam pajamų surinkimo susitraukimui balandžio mėnesį įtakos jau turėjo ir prastesnis kovo mėnesį vykdytos įmonių veiklos rezultatas.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 2020 metų sausio – balandžio mėnesiais gauta 1 147,7 mln. eurų pajamų. Tai yra 80,6 mln. eurų (6,6 proc.) mažiau nei 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu ir 228,5 mln. eurų (16,6 proc.) mažiau nei prognozuota. Per balandžio mėnesį PVM gauta 166,8 mln. eurų. Tai 134,5 mln. eurų (44,6 proc.) mažiau nei praėjusiais metais balandį ir 160,8 mln. eurų (49,1 proc.) mažiau nei prognozuota, nes dalis COVID-19 paveiktų įmonių ir toliau naudojosi suteikta galimybe atidėti deklaruotus PVM mokėjimus, o siekiant pagerinti įmonių likvidumą, PVM grąžinimų per balandžio mėnesį buvo atlikta 37,1 mln. eurų (42,9 proc.) daugiau nei prieš metus. Be to, COVID-19 paveiktų įmonių kovo mėnesio apyvartoms reikšmingą neigiamą įtaką turėjo dėl nuo kovo 16 d. paskelbto karantino sustabdyta veikla.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 2020 metų sausio – balandžio mėnesiais buvo 1 042,8 mln. eurų. Tai 53,5 mln. eurų (5,4 proc.) daugiau nei 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu ir 58 mln. eurų arba 5,3 proc. mažiau nei prognozuota. Dėl COVID-19 viruso kilusi krizė neigiamai paveikė darbo rinkos rodiklius, be to, įvertinus pablogėjusią dalies gyventojų finansinę padėtį buvo nuspręsta iš gegužės 4 d. į liepos 1 d. nukelti gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminą. Dėl šių priežasčių GPM per balandžio mėnesį gauta 286,4 mln. eurų, t.y. 75,6 mln. eurų (20,9 proc.) mažiau nei praėjusių metų balandį ir 70,0 mln. eurų (19,6 proc.) mažiau nei prognozuota.

Už visas akcizines prekes gauta 482,1 mln. eurų – 12,5 mln. eurų (2,5 proc.) mažiau nei 2019 metų sausio – balandžio mėnesiais ir 0,5 proc. arba 2,5 mln. eurų mažiau nei prognozuota. Per balandžio mėnesį pajamų iš akcizų gauta 116,0 mln. eurų. Tai yra 7,4 mln. eurų (6,8 proc.) daugiau nei praėjusių metų balandžio mėnesį, tačiau 5,8 mln. eurų (4,7 proc.) mažiau nei prognozuota. Per pirmuosius keturis mėnesius pajamų sumažėjimą sąlygojo tai, kad šiemet, skirtingai nei pernai, nebuvo kaupiamos etilo alkoholio atsargos prieš akcizų tarifo padidinimą nuo kovo 1 d. dėl nuo šių metų nustatytos prievolės didėjant akcizams perskaičiuoti juos už didmeninėje prekyboje esančius alkoholinių gėrimų atsargų likučius.

Pelno mokesčio gauta 124,9 mln. eurų, t.y., 3,8 mln. eurų (2,9 proc.) mažiau nei 2019 metų sausio – balandžio mėnesiais ir 25,3 mln. eurų arba 16,9 proc. mažiau nei prognozuota. Balandžio mėnesį, atsižvelgiant į mokėjimo kalendorių, gauti pajamų iš pelno mokesčio nebuvo numatyta. Mažesnes nei prognozuota pajamas iš pelno mokesčio lėmė įmonių pasirinkimas keisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą, iš naujo įsivertinant būsimus 2020 metų pelningumus COVID-19 kontekste.

Kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo bei finansinio turto sumažėjimo pajamų į valstybės biudžetą gauta 136,3 mln. eurų, t.y., 31,8 proc. (63,6 mln. eurų) mažiau nei 2019 metų sausio – balandžio mėnesiais ir 14,8 proc. (23,7 mln. eurų) mažiau nei prognozuota.

Patvirtintas 2020 metų valstybės biudžeto pajamų planas (be ES lėšų) sudaro 9 547,9 mln. eurų, su ES lėšomis – 11 530,3 mln. eurų.