Verslas

2020.05.07 17:54

EK siekia veiksmingiau prižiūrėti kovą su pinigų plovimu

Europos Komisija (EK) ketvirtadienį pristatė planus, kaip patobulinti kovą su pinigų plovimu ir ekstremistų grupuočių finansavimu 27 valstybėse narėse, siūlydama steigti priežiūros instituciją, kuri užtikrintų, kad Europos Sąjungos taisyklių laikosi visos valstybės narės.

Pagrindinės Bendrijos vykdomosios valdžios struktūros pasiūlyme aprašomas tyrimo įgaliojimus turintis ES lygio postas, kurio tikslas būtų padaryti veiksmingesnes pastangas sustabdyti tarpvalstybinį nešvarių pinigų srautą.

EK teigimu, norint sukurti „aukštos kokybės standartus“ visai ES, priežiūros institucijai būtina suteikti teisę atlikti patikrinimus vietoje.

„Šiuo metu priežiūrą ES vykdo pačios valstybės narės. Jos kokybė ir efektyvumas visoje ES yra nevienodi dėl didelio skirtumo kalbant apie žmogiškuosius ir finansinius išteklius, įgūdžius ir šiai užduočiai skirtus prioritetus“, – konstatuojama plane.

Komisija pareiškė norinti įgyvendinti iniciatyvą per artimiausius 12 mėnesių.

Savo siūlymus EK pateikė praėjus savaitei po Europolo padaryto pareiškimo, jog dėl tebesitęsiančios koronaviruso pandemijos sunkumų patirs finansų ir bankų sistema, nes išplauti pinigus siekiančios organizuotos nusikalstamos grupės skuba pasinaudoti nepastovia ekonomine padėtimi.

Pastaraisiais metais ES krėtė keli pinigų plovimo skandalai, įskaitant 200 mlrd. eurų vertės schemą, prie kurios prisidėjo didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“. Tas skandalas buvo susijęs su nešvariais pinigais, pervedamais iš Rusijos ir kitų buvusių sovietinių respublikų į klientų sąskaitas banko Estijos filiale daugiausia 2007–2015 metais.

Pernai EK nustatė keletą trūkumų ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu strategijoje. Bloko įstatymų leidėjai ir valstybių narių vadovai prašė pateikti siūlymų dėl geresnių taisyklių ir koordinavimo.

„Turime užtikrinti, kad nešvarūs pinigai nepatektų į mūsų finansų sistemą, – pareiškė EK pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis. – Mūsų taisyklėse ir jų vykdymo grandinėje neturėtų likti silpnų vietų.“

Komisija taip pat pateikė atnaujintą sąrašą, kuriame nurodomos trečiosios šalys ir teritorijos, institucijos nuomone, turinčios „strateginių trūkumų savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemose“. Tarp šių valstybių minimos Panama ir Bahamos. ES narės pernai atmetė ankstesnę sąrašo versiją, teigdamos, kad jis „nebuvo sudarytas laikantis skaidraus ir lankstaus proceso“.