Verslas

2020.05.06 16:08

Nepakankamai parengti susisiekimo sektoriaus projektai ES fondų lėšų negaus

Vyriausybės sprendimu perskirsčius Europos Sąjungos fondų investicijas, anksčiau susisiekimo sektoriui planuotų ES fondų lėšų nebus skiriama tiems projektams, kurie yra nepakankamai parengti, vėluoja pateikti paraiškas, turi problemų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, dėl ko gali kilti rizika juos įgyvendinti per likusį 2014–2020 m. finansavimo laikotarpį. Kai kuriems suplanuotiems projektams ES finansavimas bus sumažintas tik iš dalies.

Įgyvendinant 2014–2020 metų projektus, susisiekimo sektoriuje jau investuoti 623 mln. eurų ES fondų lėšų, iš jų 2019–2020 m. – 162 mln. eurų. Planuojama, kad iki metų pabaigos šio sektoriaus ES finansuojamų projektų vykdytojams dar bus išmokėta per 100 mln. eurų.

„Įvertinus tai, kad ne visi projektai pakankamai gerai parengti, dėl ko gali kilti rizika juos įgyvendinti laiku, taip pat suprasdami sudėtingą situaciją ir vykdydami Vyriausybės priimtus sprendimus, ES investicijomis solidariai prisidedame prie labiausiai nuo COVID-19 kenčiančių sričių – sveikatos apsaugos, užimtumo ir verslo finansavimo“, – sako susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius.

Siekiant, kad ES investicijų perskirstymas kuo mažiau paveiktų projektų įgyvendinimą bei tikslų ir rodiklių pasiekimą, numatytas ES lėšas planuojama mažinti dalimis pagal kiekvieną administruojamą prioritetą.

Prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonėms įgyvendinti ES investicijos mažinamos 5 mln. eurų, prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėms – 11 mln. eurų, prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ priemonėms – 42,3 mln. eurų.

Finansų ministerijos siūlymu finansavimas susisiekimo sektoriaus projektams mažinamas 58,3 mln. eurų. Apie planuojamą ES investicijų sumažinimą konkretiems projektams Susisiekimo ministerija nedelsiant informuos projektų vykdytojus.

Ministras pažymi, kad beveik visos Susisiekimo ministerijos administruojamos ES fondų investicijos, skirtos 2014–2020 metų finansiniam laikotarpiui, yra suplanuotos, numatyti projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašus. Didžioji dalis projektų jau yra įgyvendinti arba įgyvendinami, vyksta pasirengimas ir likusiems projektams.