Verslas

2020.05.04 15:48

„Oro navigacija“ į valstybės biudžetą sumokėjo daugiau nei milijoną eurų

Eleonora Budzinauskienė, ELTA2020.05.04 15:48

Patvirtintas audituotas 2019 metais valstybės įmonės „Oro navigacija“ gautas grynasis pelnas siekė 3 095 tūkst. eurų ir buvo 2 973 tūkst. eurų didesnis nei planuota tada, kai 2018 metais įmonė uždirbo 4 329 tūkst. eurų grynojo pelno. Pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintą 2019 m. pelno paskirstymo projektą, į valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka šiemet siekia 1 185 tūkst. eurų.

Praėjusiais metais valstybės įmonė „Oro navigacija“ uždirbo 29 163 tūkst. eurų pajamų, taip pajamų planą viršydama 120 tūkst. eurų. Įmonės pajamas sudaro pagrindinės veiklos (pajamos už oro navigacijos paslaugas), finansinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. 2019 m. pajamos už oro navigacijos paslaugas siekė 27 697 tūkst. eurų ir sudarė 95,0 proc. bendros įmonės gautų pajamų sumos. Pajamas už oro navigacijos paslaugas sudaro maršruto ir terminalo rinkliavos, kurios padengia patirtas sąnaudas, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu. Kitos veiklos pajamos (oro navigacijos informacija ir kitos su aviacine veikla susijusios pajamos) per ataskaitinį laikotarpį augo net 69,8 proc. ir bendroje pajamų struktūroje 2019 m. sudarė 4,4 proc.

„Nepaisant mažėjusio pelningumo, 2019 metais „Oro navigacija“ pasiekė visus planuotus pagrindinius finansinius rodiklius. Praėję metai buvo sėkmingi ne tik finansine bet ir veiklos valdymo bei organizavimo prasme. Metų pradžioje VĮ „Oro navigacija“ tapo pirmąja valstybės įmone, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal ISO 37001 standartą buvo oficialiai sertifikuota. Metams besibaigiant gerosios valdysenos principų taikymą skatinantis Valdymo koordinavimo centras pripažino VĮ „Oro navigacija“ kaip geriausiai antikorupcines priemones diegiančią valstybės įmonę ir įteikė antikorupcinių priemonių lyderio apdovanojimą. Tai pasiekta nuosekliai vykdant įmonės strategiją, nemažai dėmesio skiriant veiklos skaidrumui“, - sako įmonės laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Marius Beliūnas ir akcentuoja, kad šiais metais įmonės prioritetai bus nukreipti į saugų ir kokybišką oro navigacijos paslaugų teikimą.

Praėjusias metais įmonės sąnaudos siekė 26 068 tūkst. eurų ir buvo 0,4 proc. didesnės nei 2018 metais. Įmonės personalo sąnaudos buvo 16 671 tūkst. eurų ir sudarė 64,0 proc. bendros sąnaudų sumos. Sąnaudos įrangos išlaikymui mažėjo dėl peržiūrimos ryšių, navigacijos ir stebėjimo įrangos priežiūros ir remontų organizavimo tvarkos ir siekė 1 132 tūkst. eurų.

2019 metais Lietuvos oro erdvėje augo tiek bendras, tiek tranzitinių skrydžių skaičius – praėjusiais metais buvo aptarnauta 269,2 tūkst. skrydžių, iš kurių, kaip įprasta, trys ketvirtadaliai (76 proc., arba 204,3 tūkst.) buvo tranzitiniai skrydžiai. Bendras skrydžių skaičius, palyginus su 2018 m., per metus išaugo 1,2 proc., tranzitinių skrydžių skaičius – 1,1 proc.

2019 m. pagrindiniai „Oro navigacija“ klientai buvo šios aviakompanijos: Rusijos Federacijos „Aeroflot“, Airijos „Ryanair“ ir Latvijos „Air Baltic“. Šios aviakompanijos mokėjo tiek maršruto, tiek ir terminalo rinkliavas, kadangi skrydžius vykdė į ir iš Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų.

VĮ „Oro navigacija“ yra sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia oro eismo valdymo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas visoje Lietuvos Respublikos oro erdvėje, taip pat virš teritorinių vandenų bei Baltijos jūros oro erdvės, kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną.

Apie tris ketvirtadalius visų Lietuvai priskiriamoje oro erdvėje atliekamų skrydžių sudaro tranzitiniai skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrenda Lietuvos Respublikos oro erdve, tačiau kyla arba leidžiasi kitų šalių oro uostuose. Už šių skrydžių metu aviakompanijoms suteikiamas oro navigacijos paslaugas aviakompanijos moka maršruto rinkliavas. Kai lėktuvai kyla viename iš Lietuvos oro uostų, už aviakompanijoms suteikiamas oro navigacijos paslaugas mokama terminalo rinkliava.

Pagal pasirašytą daugiašalę sutartį Lietuva patiki Europos saugios oro navigacijos organizacijai Eurokontrolei apskaičiuoti ir savo vardu rinkti oro navigacijos rinkliavas. Išlaidas, susijusias su rinkliavų apskaičiavimu ir surinkimu, dengia oro erdvės naudotojai.

Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausia naudojasi užsienio ūkio subjektai (apie 99 proc.). Įmonė sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.