Verslas

2020.04.24 19:16

EK skiria 5 mln. eurų dėl pandemijos nukentėjusioms Lietuvos krovinių vežimo keliais įmonėms

ELTA 2020.04.24 19:16

Europos Komisija (EK) patvirtino 5 mln. eurų paramą nuo koronaviruso protrūkio nukentėjusioms Lietuvos mažosioms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms krovinių vežimo keliais veiklą. Parama teikiama kaip tiesioginės dotacijos.

Pagal pranešimą, 5 mln. eurų tiesioginių dotacijų schema patvirtinta pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos priimtą ir 2020 m. balandžio 3 d. iš dalies pakeistą laikinąją valstybės pagalbos sistemą.

2020 m. balandžio 8 d. patvirtinus 110 mln. eurų garantijų schemą, o 2020 m. balandžio 9 d. – dvi 150 mln. eurų pagalbos subsidijuojamų paskolų forma schemas, Lietuva pranešė EK apie 5 mln. eurų paramos schemą, kuria naudojantis pagal laikinąją sistemą bus remiamos krovinių vežimo keliais veiklą vykdančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Schemos paskirtis – padėti krovinių vežimo keliais veiklą vykdančioms MVĮ valdyti finansinę riziką, apmokėti paskolas, išsaugoti finansinį stabilumą ir taip atitaisyti didelius Lietuvos ekonomikos sutrikimus.

Siekiama, kad naudojantis schema būtų padengiamos esamų skolinių įsipareigojimų palūkanos ne ilgiau kaip šešis mėnesius, iki 2020 m. gruodžio 31 d. Ji bus taikoma visoje Lietuvos teritorijoje. Ja galės pasinaudoti MVĮ, vykdančios veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje, kurį neigiamai paveikė koronaviruso protrūkis.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas: pagalbos suma nėra didesnė kaip 800 000 eurų vienai įmonei; pagalba negali būti teikiama įmonėms, kurios iki 2019 m. gruodžio 31 d. jau patyrė sunkumų; schema yra laikina. Todėl Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti.