Verslas

2015.10.15 14:10

Valstybės kontrolė: „Sodros“ biudžetas ir toliau išlieka deficitinis

ELTA 2015.10.15 14:10

Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodra“) biudžetas ir toliau išlieka deficitinis, atkreipia dėmesį Valstybės kontrolė.  

Pasak valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio, ketvirtadienį Seimo plenariniame posėdyje pristačiusio Valstybės kontrolės išvadą dėl 2014 m. „Sodros“ ataskaitų, 2014 m. finansavimo sąnaudos sumažintos praėjusio ataskaitinio laikotarpio nepanaudotų lėšų suma, papildomos pensijų kaupimo dalyvių lėšomis mokamos įmokos neteisingai priskirtos socialinių įmokų pajamoms, neištaisytos ankstesnių auditų metu nurodytos klaidos dėl delspinigių ir socialinio draudimo išmokų apskaitai netaikomo kaupimo principo, kaip to reikalaujama. Be to, fondo biudžeto vykdymo ataskaitoje neteisingai pateiktos su 2014 metų biudžeto vykdymo rezultatais nesusijusios pajamos, neištaisytos ankstesnių auditų metu nurodytos klaidos dėl nepanaudotų lėšų likučio, pajamų ir išlaidų apskaitos.

Aukščiausioji audito institucija nustatė, kad 2014 m. nepagrįstai išmokėta 7,5 mln. litų nedarbo socialinio draudimo išmokų, mažiausiai 5,8 mln. litų fondo lėšų panaudota dengti pensijų kaupimo dalyvių lėšomis mokėtinų, tačiau jų darbdavių laiku fondui nepervestų papildomų pensijų kaupimo įmokų.

Valstybės kontrolė įžvelgė, kad 2014 m. iš komercinių bankų paimtų paskolų palūkanos (2,9 mln. litų) buvo sumokėtos fondo lėšomis, nes fondui nebuvo skirta papildomų valstybės biudžeto asignavimų banko palūkanoms padengti. Pažymima, kad 2015 m. fondo rodiklių įstatymu šiais metais mokamoms iš komercinių bankų paimtų paskolų palūkanoms dengti skirta 14 mln. litų valstybės biudžeto lėšų. Dėl laiku nepriimtų teisės aktų fondas neturi galimybių gauti dalies veiklos sąnaudų už įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms kompensacijos; taip pat nepasinaudota galimybe derėtis su užsienio valstybėmis, kad būtų išvengta 0,9 mln. litų valiutos kurso pasikeitimo nuostolių mokant išmokas užsienio valstybėse gyvenantiems asmenims. Nustatyta atvejų, kai fondo administravimo įstaigų veiklai užtikrinti lėšos naudotos pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą, neracionaliai, nes įsigytos teisės aktais nereikalaujamos, nebūtinos paslaugos.

Pasak A. Dulkio, fondo biudžetas ir toliau išlieka deficitinis, o neigiamos įtakos 2014 m. fondo biudžeto vykdymo rezultatui turėjo faktai, kad 2014 metais nuspręsta neskirti valstybės biudžeto asignavimų į pensijų kaupiamuosius fondus pervedamoms valstybinio socialinio draudimo pensijų įmokoms kompensuoti, todėl 443,7 mln. litų išlaidos padengtos fondo biudžeto lėšomis, taip didinant fondo deficitą.

Kaip pastebi Valstybės kontrolė, nedarbo socialinio draudimo išlaidos 2014 m. ir toliau 32,2 mln. litų viršijo surenkamų nedarbo socialinio draudimo įmokų sumas. Nors problema iš dalies sprendžiama užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų finansavimą perėmus valstybės biudžetui, tačiau Valstybės kontrolė pastebi, kad 2015 m. fondo rodiklių įstatyme suplanuotos 82,1 mln. litų didesnės nedarbo socialinio draudimo išlaidos nei šios draudimo rūšies įmokos. Taip pat išliko svarbios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ankstesniais metais auditorių teiktos rekomendacijos, kurių neįgyvendinimas turėjo įtakos fondo išlaidoms: motinystės (tėvystės) pašalpa antraisiais vaiko metais skiriama pagal po vaiko gimimo laikotarpio apskaičiuotas pajamas, taip sudarant galimybę jas nesąžiningai pasididinti; dėl to paties draudžiamojo įvykio mokamos kelios Valstybinio socialinio draudimo išmokos.

„Manome, kad ministerija nepagrįstai delsė priimti teiktas rekomendacijas įgyvendinančius teisės aktų pakeitimus“, – kalbėjo A. Dulkys.

Kaip aukščiausioji audito institucija, Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad daugelio probleminių klausimų sprendimas ir rekomendacijų įgyvendinimas priklauso ne tik nuo fondo valdybos ir ministerijos veiksmų ir siūlymų, bet ir nuo sutarimo Vyriausybėje formuojant bendrą valstybės politiką, apimančią valstybės skolos valdymą, socialinio draudimo sistemą ir kitas sritis, taip pat nuo Seimo priimamų sprendimų.

Valstybės kontrolės išvada dėl 2014 m. „Sodros“ ataskaitą toliau bus svarstoma pagrindiniame Seimo Socialinių reikalų ir darbo bei papildomame – Audito – komitetuose. Seime šis klausimas bus dar kartą svarstomas lapkričio 19 d.

Valstybės kontrolierius A. Dulkys parlamente antradienį jau pristatė išvadas dėl 2014 m. valstybės biudžeto ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinių bei keturių fondų – Privatizavimo, Rezervinio, Garantinio ir Privalomojo sveikatos draudimo ataskaitų.

Šių auditų tikslas – įvertinti, ar valstybės, visų fondų biudžetų vykdymo ir finansinės, valstybės skolos ataskaitos parengtos pagal teisės aktų reikalavimus, ar jose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, bei pareikšti apie jas nepriklausomą nuomonę bei įvertinti biudžetų vykdymo teisėtumą.