Verslas

2020.04.23 07:10

„Ignitis grupės“ grynasis pelnas pernai išaugo beveik 4 kartus

Lukas Blekaitis, ELTA 2020.04.23 07:10

„Ignitis grupės“ praėjusių metų pajamos didėjo 1,9 proc. – iki 1,09 mlrd. eurų, skelbiama grupės konsoliduotoje ir audituotoje metinėje finansinėje ataskaitoje, kurią patvirtino bendrovės valdyba.

Grupės EBITDA didėjo 42,3 proc., iki 206,8 mln. eurų. EBITDA rodikliai augo visuose veiklos segmentuose, o didžiausią įtaką šio grupės rodiklio gerėjimui turėjo didesnis prie skirstomojo tinklo prijungtų naujų vartotojų bei galios didinimų skaičius ir tęstinės investicijos į skirstomųjų tinklų atnaujinimą bei išaugęs vėjo jėgainių portfelis.

Grupės grynasis ataskaitinis pelnas išaugo 368,4 proc., iki 59 mln. eurų.

„Ignitis grupės“ investicijos pernai didėjo 6,1 proc. – iki 455,7 mln. eurų. Daugiausia investicijų buvo skirta Vilniaus ir Kauno kogeneracinių projektų įgyvendinimui (45,1 proc.), elektros skirstomojo tinklo plėtrai (17,4 proc.) ir dujų skirstomojo tinklo plėtrai (9,8 proc.).

2019 metų gruodžio 31 dieną grynoji skola sudarė 966,5 mln. eurų ir išaugo 31,3 proc., arba 230,5 mln. eurų, palyginti su 2018 metais.

Finansinės skolos per praėjusius metus padidėjo 27 proc., arba 233,8 mln. eurų, ir 2019 metų gruodžio 31 dieną sudarė 1,09 mlrd. eurų. Svarbiausias šio augimo veiksnys buvo investicijų į Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektus finansavimas, taip pat Pomerania vėjų parkas, kuris daugiausiai buvo finansuojamas skola.

Praėjusių metų pelno paskirstymo projekte siūloma, kad bendrovės pelno dalis, skirta dividendams išmokėti už 2019 metų ataskaitinį laikotarpį, sudarys 28 mln. eurų.

Grupės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys dar turės būti patvirtintas visuotiniame akcininkų susirinkime.