Verslas

2015.10.14 11:00

Lietuva yra išnaudojusi darbo išteklius

BNS 2015.10.14 11:00

Lietuvoje šiuo metu darbo neturi 8,1 proc. darbingo amžiaus gyventojų, arba 146,4 tūkst. žmonių. „Verslo žinios“ rašo, kad įvertinus, jog trečdalis šių gyventojų yra ilgalaikiai bedarbiai ir turi mažiausią motyvaciją įsilieti į darbo rinką, Lietuvos darbdaviams darosi vis sunkiau laisvas darbo vietas užpildyti tinkamos kvalifikacijos specialistais.

„Tikrasis darbo rinkos potencialas yra kur kas mažesnis nei bedarbių skaičius. Pasižiūrėjus, kur šie žmonės gyvena, pasirodo, kad tai yra kaimo vietovės ir darbdaviams nepatrauklūs regionai. Darbo išteklių prasme Lietuva yra išnaudotas kraštas, tik to nenorime garsiai pasakyti, nes kur kas populiariau kovoti už bedarbius. O ilgalaikio nedarbo priežastys komplikuotos ir vargu ar išsprendžiamos“, – sakė bendrovės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ direktorius Gintas Umbrasas.

Naujausioje SEB banko ekonomikos apžvalgoje konstatuojama, kad kova su ilgalaikiu nedarbu Lietuvoje kol kas neduoda apčiuopiamo rezultato, o struktūrinio nedarbo problemos sprendimą labai apsunkina tebetrunkanti emigracija. Susiklosčiusi padėtis dar labiau gilina neatitikimą tarp darbo jėgos pasiūlos ir paklausos, o tai blogina įmonių personalo struktūrą ir neigiamai atsiliepia gamybos bei paslaugų kokybei.