Verslas

2020.04.19 13:40

Širvintų savivaldybė neskelbiamos apklausos būdu paslaugas įsigijo iš merės šeimos verslo

Širvintų rajono savivaldybė kovą iš bendrovės, kurios akcininkė yra merės Živilės Pinskuvienės duktė, neskelbiamų derybų būdu įsigijo viešųjų ryšių paslaugų.

Savivaldybė teigia, jog šios bendrovės leidžiamas laikraštis pasirinktas dėl jo periodiškumo, o Ž. Pinskuvienė savo ryšius yra deklaravusi bei pirkimuose nedalyvauja.

„Savivaldybės merė Ž. Pinskuvienė, kaip numato įstatymai, yra pateikusi viešų ir privačių interesų deklaraciją ir nusišalina nuo visų sprendimų, kurie gali sukelti šių interesų konfliktą“, – BNS informavo savivaldybė.

„Atkreipiame dėmesį, kad mero funkcijos su pirkimų vykdymu ar jų kontrole nėra siejamos. Meras nepriima jokių sprendimų dėl viešųjų pirkimų“, – teigiama atsakyme.

Kovo 6 dieną Širvintų rajono savivaldybė sudarė beveik 11,9 tūkst. eurų vertės sutartį su bendrove „Danielita“.

Ž. Pinskuvienė savo interesų deklaracijoje yra nurodžiusi, jog iki 2016 metų liepos buvo šios bendrovės akcininkė, o po šio termino bendrovės akcininke tapo jos dukra Daniela Pinskutė. Merės biografijoje nurodoma, jog ji 2004–2005 metais buvo „Danielitos“ direktorė, vėliau taip pat ėjo įvairias pareigas bendrovėje.

„Danielita“ leidžia laikraštį „Širvintų kraštas“, kuris išeina du kartus per savaitę.

Savivaldybė BNS informavo, kad šis pirkimas buvo vykdomas neskelbiamos apklausos būdu. Tokius pirkimus galima vykdyti, jeigu jų vertė be PVM neviršija 10 tūkst. eurų. Šio pirkimo vertė taip pat patenka į šias ribas, nes be PVM siekia 9,8 tūkst. eurų.

„Pasirašytoje sutartyje taikoma fiksuoto įkainio kainodara.12 tūkst. eurų yra nustatyta maksimali sutarties vertė, o savivaldybės administracija apmokės tik už faktiškai suteiktas paslaugas. Informaciją spaudoje savivaldybės administracija viešina pagal poreikį“, – teigiama savivaldybės komentare.

„Danielita“ su Širvintų savivaldybe panašias sutartis yra pasirašiusi ir anksčiau: Centriniame viešųjų pirkimų portale nurodoma, jog 6,7–7,5 tūkst. eurų siekiančias sutartis savivaldybė su šia bendrove sudarė ir 2016–2018 metais.

2019 metais bendrovė taip pat pasirašė 7,5 tūkst. eurų skelbimų spausdinimo sutartį su bendrove „Širvintų šiluma“, kurios pagrindinė akcininkė yra savivaldybė bei 1,4 tūkst. eurų sutartį su Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru.

„Širvintų rajone yra leidžiami du spausdinti laikraščiai. Savivaldybės administracija, atlikdama ankstesnius pirkimus, kreipėsi ir į kitą laikraštį, tačiau 2018 metais jo leidėjai pasiūlymo neteikė. Be to yra svarbus ir periodiškumo, rajono gyventojų pasiekiamumo kriterijus“, – teigia savivaldybė.

Jų teigimu, „Danielitos“ leidžiamas laikraštis vienintelis išeina du kartus per savaitę.

„Su šiuo laikraščiu savivaldybės administracija sutartis sudarydavo daugiau nei dešimtmetį, nepriklausomai nuo to, kas vadovaudavo savivaldybei“, – pabrėžiama atsakyme.

Ž. Pinskuvienė Širvintų merės pareigas eina nuo 2015 metų.