Verslas

2015.10.13 15:24

Valstybės kontrolė: valstybės institucijose ir įstaigose per 230 mln. Lt panaudota neteisėtai

ELTA 2015.10.13 15:24

Pernai valstybės institucijose ir įstaigose 233,2 mln. litų asignavimų buvo panaudota neteisėtai, atkreipia dėmesį Valstybės kontrolė. Palyginti su 2013 metais, nustatyta pažeidimų suma išaugo tris kartus.

Tokius skaičius antradienį pateikė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, Seimo plenariniame posėdyje pristatęs Valstybės kontrolės išvadas dėl 2014 m. valstybės biudžeto ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinių bei keturių fondų – Privatizavimo, Rezervinio, Garantinio ir Privalomojo sveikatos draudimo fondų –  ataskaitas.

„Valstybės institucijose ir įstaigose įvertinę valstybės biudžeto asignavimų naudojimo teisėtumą nustatėme, kad 233,2 mln. Lt (0,9 proc. visų panaudotų valstybės biudžeto asignavimų) buvo panaudota pažeidžiant teisės aktus, reglamentuojančius lėšų skyrimą ir naudojimą, viešuosius pirkimus, valstybės kapitalo investicijas, darbo užmokesčio bei kitų išmokų mokėjimą. Palyginti su 2013 metais, nustatyta pažeidimų suma išaugo 3 kartus“, – sakė A. Dulkys.

Valstybės kontrolierius atkreipė dėmesį į tai, kad už šiuos pažeidimus yra atsakingi asignavimų valdytojai. Jie esą privalo tobulinti kontrolės sistemas, kurios užkirstų kelią teisės aktų pažeidimams. Savo ruožtu, Valstybės kontrolė, matydama didėjantį pažeidimų mastą ir siekdama daryti kuo didesnį poveikį, peržiūrės savo valstybinio audito strategiją, didesnius resursus skirdama asignavimų naudojimo teisėtumo auditams.

Pasak A. Dulkio, jau treti metai nustatoma, kad biudžetinės įstaigos nesilaiko teisės aktuose nustatyto lėšų naudojimo eiliškumo ir programų išlaidas apmoka pirmiausia ne biudžetinių įstaigų pajamų įmokomis, o valstybės biudžeto asignavimais. 2014 metais tokie teisės aktų pažeidimai nustatyti 85 proc. tikrintų atvejų.

Nors biudžetinių įstaigų pajamų įmokos sudaro nereikšmingą dalį, apie 1,8 proc., visų gautų valstybės biudžeto pajamų, jų administravimo procesas, siekiant kontroliuoti teisingą įstaigų lėšų naudojimo eiliškumą, yra sudėtingas, todėl ir brangus. Valstybės kontrolė mano, kad Finansų ministerija jau yra parengusi Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimą, todėl tikisi, kad bus išspręstos užsitęsusios problemos.

„Svarbus faktas, jog keletą metų nustatome, kad, pažeidžiant teisės aktus, dalis valstybės biudžeto išlaidų yra neperskirstoma per valstybės biudžetą, o apmokama iš skolintų lėšų. 2014 m. tiesiogiai iš skolintų lėšų buvo apmokėta 72,9 mln. Lt valstybės išlaidų. Nors tai sudaro tik 0,3 proc. visų panaudotų valstybės biudžeto asignavimų, tokių išlaidų mastas kasmet auga, – lyginant 2012 ir 2015 metus, jis padidėjo beveik 9 kartus.

Nors 2015 metų teisės aktai leidžia daryti išlaidas tiesiogiai iš skolintų lėšų, neįtraukiant jų į asignavimus, aukščiausioji audito institucija mano, kad tai neprisideda prie aiškaus ir skaidraus biudžetų formavimo proceso ir viešųjų finansų valdymo – jau biudžeto rengimo metu dalis žinomų būsimų išlaidų neįtraukiama į planuojamus asignavimus. Planuojant 2016 metų biudžetą, kviečiu laikytis atsargumo ir programinio biudžeto sudarymo principų – valstybės biudžeto asignavimuose numatyti visas galimas valstybės biudžeto išlaidas, tarp jų ir iš skolintų lėšų“, – Seime iš tribūnos kalbėjo A. Dulkys.

Jis taip pat atkreipė parlamentarų dėmesį, kad vyriausybė nuo 2011 metų informacijos apie vykdytų programų rezultatus, vertinimo kriterijų įgyvendinimą ar metinių strateginių tikslų pasiekimo rezultatus kartu su biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu Seimui neteikia, tačiau tokios informacijos pateikimas padėtų Seimui atlikti parlamentinę kontrolę.

A. Dulkys taip pat pridūrė, kad Valstybės kontrolė šiuo metu atlieka veiklos auditą „Programinio biudžeto sistema: veiklos rezultatų stebėsena ir vertinimas“, tačiau pakvietė Finansų ministeriją, nelaukiant audito pabaigos, ieškoti tinkamos formos, kaip pateikti Seimui reikalingą informaciją.