Naujienų srautas

Verslas2020.04.15 11:38

Viskas vienoje vietoje: jau veikiančios ir rengiamos pagalbos priemonės, į kurias gali pretenduoti verslas

LRT.lt 2020.04.15 11:38

Paskelbus karantiną buvo priimtas pagalbos verslui priemonių paketas, kad nuo COVID-19 nukentėjusios įmonės galėtų kreiptis ir gauti reikiamą pagalbą.

Lietuvos bankų asociacija skelbia jau veikiančių bei rengiamų verslo skatinimo valstybės priemonių suvestinę.

Portfelinės garantijos paskoloms 2

Kas gali gauti?

Paskolos teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros (SVV) įstatyme, ir didelėms įmonėms, kurios:

1. 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų;
2. Veikia Lietuvos Respublikoje.

Kas negali gauti?

1. SVV subjektai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriančios įmonės;
2. SVV subjektai, vykdantys grynai finansinę veiklą;
3. SVV subjektai, tiesiogiai veikiantys ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
4. SVV subjektai, užsiimantys azartinių lošimų organizavimu.
Kiek galima gauti? Garantuojamų paskolų suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti 5 000 000 Eur (yra kitų sąlygų).

Kokia paskolos trukmė? Iki 72 mėn.

Kokioms paskoloms galima gauti garantiją?

1. Jau suteiktoms negarantuotoms investicinėms (įskaitant išperkamosios nuomos (lizingo) sandorius) ir apyvartinėms (išskyrus atgręžtinius išperkamosios nuomos (lizingo) sandorius) paskoloms, kurių grąžinimo grafikai buvo keičiami po 2020 m. kovo 16 d., jei paskolos gavėjui nebuvo bloginamos paskolos grąžinimo sąlygos, t. y. nebuvo didinama palūkanų norma ar sutrumpintas paskolos grąžinimo terminas;
2. Naujoms apyvartinėms paskoloms (įskaitant atgręžtinius išperkamosios nuomos (lizingo) sandorius), skirtoms įmonių likvidumui palaikyti, suteiktoms po 2020 m. kovo 16 dienos.

Kas teikia? INVEGA.

Kur kreiptis? Į programoje dalyvaujantį tarpininką banką ar kitą tarpininką. Šiuo metu dar nėra išplatinti kvietimai teikti INVEGA paskolas.

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams

Kas gali gauti?

Paskolos teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme, kurie:

1. 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. apyvarta nukrito daugiau kaip 60 proc.;
2. Veikia Lietuvos Respublikoje;
3. Yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokesčių mokėtojų sąrašą;
4. Yra išlaikę bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su Paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną;
5. Jiems nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jie nėra restruktūrizuojami.

Kas negali gauti?

1. SVV subjektai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriančios įmonės;
2. SVV subjektai, vykdantys grynai finansinę veiklą;
3. SVV subjektai, tiesiogiai veikiantys ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
4. SVV subjektai, užsiimantys azartinių lošimų organizavimu.

Kiek galima gauti? Paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 100 000 Eur (yra kitų sąlygų).

Kokia paskolos trukmė? Iki 24 mėn.

Kam negalima panaudoti lėšų?

1. Finansavimas negali būti skirtas investicijoms į Nefinansuotinus subjektus;
2. Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams;
3. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką;
4. Finansavimas negali būti skirtas gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą.

Kas teikia? Per Finansų tarpininkus paskolas teikia INVEGA.

Kur kreiptis? Į programoje dalyvaujantį tarpininką banką ar kitą tarpininką. Kvietimas teikti INVEGA paskolas paskelbtas 2020 m. balandžio 14 d.

Palūkanų kompensavimas

Kas tai? Kompensuojama iki 100 procentų pagal finansavimo sutartį sumokėtų palūkanų.

Kas gali gauti? SVV arba pramonės įmonė, kuri:

1. Laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra sudariusi susitarimą su finansų įstaiga dėl paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) mokėjimo atidėjimo laikotarpio taikymo;
2. Susitarime nurodytą laikotarpį yra visiškai (o ne iš dalies) atleista nuo paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės dalies grąžinimo.

Kiek galima gauti? Paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 100 000 Eur (yra kitų sąlygų).

Kiek ilgai galima gauti kompensaciją? Ne ilgiau kaip už 6 mėnesius.

Kas teikia? INVEGA.

Kur kreiptis? INVEGA.

Apmokėtinų sąskaitų paskolos (ASAP)

Kas gali gauti?

Paskolos teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme, kurie:

1. 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. apyvarta nukrito daugiau kaip 60 proc.;
2. Veikia Lietuvos Respublikoje;
3. Yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokesčių mokėtojų sąrašą;
4. Yra išlaikę bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su Paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną;
5. Neturi iškeltos nemokumo bylos ir (ar) nėra restruktūrizuojami;
6. Kredito reitingas, atspindintis Paskolos gavėjo bankroto tikimybę per ateinančius 12 mėnesių, yra vidutinis arba geresnis Paraiškos pildymo pradžioje.

Kas negali gauti?

1. SVV subjektai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriančios įmonės;
2. SVV subjektai, vykdantys grynai finansinę veiklą;
3. SVV subjektai, tiesiogiai veikiantys ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
4. SVV subjektai, užsiimantys azartinių lošimų organizavimu;
5. Paraiškos pateikimo metu pagal turimus aktualius duomenis Įmonė tiekėja yra įtraukta į VMI skelbiamą ilgalaikių skolininkų sąrašą;
6. Paraiškos pateikimo metu pagal turimus aktualius duomenis Įmonė tiekėja neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.

Kiek galima gauti?

Minimali paskolos suma, kuri gali būti suteikta Paskolos gavėjui – 1000 Eur. Maksimali Paskolos suma apskaičiuojama laikantis šių kriterijų ir negali viršyti nė vienos iš nurodytų maksimalių ribų:

1. 25 procentai įmonės 2019 m. pardavimo pajamų;
2. 85 procentai neapmokėtos patvirtintų sąskaitų vertės;
3. Kai Paskolos gavėjas yra I kategorijos įmonė – 10 000 Eur;
4. Kai Paskolos gavėjas yra II kategorijos įmonė – 30 000 Eur;
5. Kai Paskolos gavėjas yra III kategorijos įmonė – 100 000 Eur.

Kokia paskolos trukmė? Iki 12 mėn.

Kas teikia? INVEGA.

Kur kreiptis? Į INVEGĄ.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi