Verslas

2020.04.14 11:48

LB priežiūros tarnyba: už netinkamą klientų lėšų laikymą – 9 tūkst. eurų bauda „Majestic Financial“

LRT.lt 2020.04.14 11:48

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad mokėjimo įstaiga Majestic Financial, UAB, dalį klientų lėšų saugojo netinkamai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Majestic Financial, UAB, pažeidė Mokėjimo įstaigų įstatymo reikalavimus: nors klientų lėšas laikė kredito įstaigose, tačiau dalį jų – ne klientų lėšoms saugoti skirtose sąskaitose, kaip tai nustato įstatymas. Už tai Lietuvos bankas skyrė jai 9 tūkst. Eur baudą. Bendrovė teisės akto reikalavimą jau vykdo.

Lietuvos bankas dar kartą atkreipia elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų dėmesį, kad teisės aktuose įtvirtintas reikalavimas numatyti priemones, užtikrinančias klientų lėšų apsaugą, turi būti suprantamas kaip prievolė imtis veiksmų, kurie apsaugotų klientų lėšas nuo išieškojimo pagal įstaigų skolas, jeigu įstaigos taptų nemokios.

Vienas iš tokių veiksmų yra aiškus klientų lėšų statuso deklaravimas ir kitų specialių nuostatų numatymas sutartyse, sudaromose su kredito įstaigomis, dėl klientų lėšų saugojimo.

EDRAUDA skirtas įspėjimas už netinkamai teiktas paslaugas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės EDRAUDA inspektavimą, nustatė Draudimo įstatymo pažeidimų, susijusių su vartotojams teiktomis draudimo produktų platinimo paslaugomis.

Lietuvos banko specialistai iš atrankos būdu pasirinktų 46 draudimo sutarčių nustatė 7 atvejus, kai bendrovė sutartyje pateikė didesnę paslaugų kainą nei pirminiame pasiūlyme, iš jų 4 atvejais iš klientų buvo reikalaujama priemokos. Taip pat nustatyti 2 atvejai, kai draudiko sudarytoje draudimo sutartyje nurodyta kaina buvo mažesnė, nei sumokėjo klientas. Bendrovė, nesuteikdama teisingos informacijos apie draudimo kainą, nusižengė įstatymo reikalavimams.

Be to, specialistai nustatė spragų EDRAUDA UADBB produktų platinimo tvarkoje. Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, joje turi būti aiškiai, išsamiai ir aktualiai surašyti konkretūs bendrovės platinami draudimo produktai, pagrindinės jų savybės, tikslinė rinka, kiekviena konkreti platinimo strategija ir visos aplinkybės, procesai, kuriais būtų siekiama užtikrinti, kad būtų deramai atsižvelgiama į klientų tikslus, interesus ir ypatybes.

Atsižvelgusi į visas aplinkybes, įskaitant tai, kad 2019 m. rudenį Lietuvos bankas skyrė EDRAUDA UADBB baudą, po kurios bendrovė nedelsdama ėmėsi priemonių nurodytiems sisteminiams pažeidimams ištaisyti ir pateikė tai įrodančius dokumentus, šį kartą Priežiūros tarnyba skyrė bendrovei įspėjimą.

Pripažinti AB Nasdaq Vilnius taisyklių pakeitimai

Atsižvelgdama į AB Nasdaq Vilnius prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino suderintus AB Nasdaq Vilnius įtraukimo į biržos prekybos sąrašą (listingavimo) taisyklių pakeitimus, kurie aktualūs didžiausios kapitalizacijos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos bendrovėms ir toms, kurios numato keisti akcijų prekybinį kodą (trumpinį) ar akcijų nominaliąją vertę.

Pagrindinis pakeitimas – taisyklėse nustatyta, kad laisvų akcijų skaičių vieną kartą per metus turės apskaičiuoti pats emitentas ir stebėti, ar nurodytas dydis atitinka nustatytus reikalavimus, o AB Nasdaq Vilnius turės teisę reikalauti, kad emitentas nurodytą dydį jai pateiktų.