Verslas

2020.04.04 16:56

SADM paaiškino, ką reikia daryti, norint gauti subsidiją verslui ar išmoka dirbantiesiems savarankiškai

LRT.lt2020.04.04 16:56

Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, daugelis savarankiškai dirbančių asmenų buvo priversti nutraukti arba iš dalies apriboti savo veiklą, todėl buvo nuspręsta mokėti fiksuoto dydžio išmoką, kuri siekia 257 eurus už mėnesį.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, ką reikia daryti savarankiškai dirbantiems asmenims, norintiems gauti išmokas.

Kur ir kaip kreiptis

Dirbantieji savarankiškai dėl fiksuotos išmokos kreiptis į Užimtumo tarnybą gali nuo balandžio 5 dienos.

Šiek tiek skiriasi tvarka Užimtumo tarnyboje registruotiems ir neregistruotiems asmenims. Dėl išmokos skyrimo į Užimtumo tarnybą galima kreiptis šiais būdais:

Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo Užimtumo tarnyboje nebuvo registruotas bedarbiu ar ieškančiu darbo, prašymą gali pateikti elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje www.uzt.lt prieinama elektronine paslauga „Registracija“.

Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo Užimtumo tarnyboje yra ar buvo registruotas bedarbiu ar ieškančiu darbo, prieš tai susisiekęs su savo konsultantu, prašymą pateikia:

- elektroniniu paštu (nurodytu darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje), siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, kuriame yra registruotas.

- paštu, siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, kuriame yra registruotas.

Prašymas gali būti pateiktas tik vieną kartą ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu.

Jeigu pateiktas prašymas nėra pasirašytas parašu ar elektroniniu parašu, asmuo įsipareigoja Vyriausybei atšaukus ekstremalią situaciją ir karantiną per 30 kalendorinių dienų pateikti šio prašymo originalą Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriui, kuriame jis yra registruotas.

Kas turi teisę gauti išmoką

Savarankiškai dirbantys asmenys:

- individualių įmonių savininkai;

- mažųjų bendrijų nariai;

- tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;

- asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (įskaitant dirbančius su verslo liudijimais);

- fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla;

- šeimynos dalyviai;

- asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos.

Savarankiškai dirbantis asmuo turi atitikti visas šias sąlygas:

- savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per paskutinius metus ir nebuvo išregistruota iki dienos, kai Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją ir karantiną.

- Nedirba pagal darbo sutartį, neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, negauna darbo pajamų.

- Neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, neįgalieji, pirmą kartą pradėję veiklą.

Išmokos dydis ir paskyrimas

. Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu dirbantiems savarankiškai mokama fiksuoto dydžio išmoka, kuri siekia 257 eurus už mėnesį. Jeigu ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.

Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų vykdo.

Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas įvertina prašymą ir priima sprendimą skirti arba neskirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui.

Išmokos mokėjimo nutraukimas

Išmokos mokėjimas nutraukiamas per 1 darbo dieną:

- kai Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną (užtenka vieno iš šių režimų);

- arba asmuo nebeatitinka bent vienos iš sąlygų išmokai gauti.

Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnyba, o išmoką moka „Sodra“.

Ką daryti, norint gauti subsidiją, prastovas paskelbusiems darbdaviams

Karantino ir ekstremalios padėties dėl koronaviruso metu darbdaviui paskelbus prastovą, jis turi galimybę gauti subsidiją. Subsidija skiriama kompensuoti dalį darbo užmokesčio, kuris buvo sumokėtas per prastovą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dalinasi tvarka, ką reikia daryti darbdaviams, kurie nori gauti šias subsidijas.

Kam skiriama subsidija

Subsidija skiriama, jeigu darbdavys paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu darbuotojams paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas bei atitinka šias sąlygas:

- nėra biudžetinė įstaiga;

- nebankrutuoja ir nėra likviduojamas;

- vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius metus neturėjo nuobaudos dėl nelegalaus ar nedeklaruoto darbo, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų, dėl darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų ir pan.

Kaip pasiruošti

Darbdaviai, siekiantys gauti subsidiją, nuo balandžio 5 d. gali kreiptis į Užimtumo tarnybą. Subsidija bus skaičiuojama nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio prastovos metu.

Jeigu prastova trunka mėnesį ir su darbuotoju sulygta visa darbo laiko norma, darbdavys darbuotojui turi mokėti ne mažesnę kaip minimalią mėnesinę algą (607 eurai bruto). Jeigu prastova trunka mažiau – proporcingai pagal jos laiką.

Kur ir kaip kreiptis

Dėl subsidijos skyrimo nuo balandžio 5 dienos reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė. Tai daryti reikėtų nuotoliniu būdu – el. paštu, pasirašius elektroniniu parašu, arba paštu siunčiant į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota.

Kokius dokumentus pateikti

Kreipiantis dėl subsidijos skyrimo pirmą kartą, teikiami šie dokumentai:

1) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos pasiūlymas dėl subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu gavimo;

2) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems paskelbta prastova;

3) dokumentų, patvirtinančių, kad buvo paskelbta prastova, kopijos.

Kreipiantis dėl subsidijos vėlesniais mėnesiais:

1) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems paskelbta prastova;

2) dokumentų, patvirtinančių, kad buvo paskelbta prastova, kopijos;

3) dokumentai, pagrindžiantys, kad darbuotojams darbo užmokestis, kuriam skirta subsidija, buvo išmokėtas.

Dokumentai teikiami kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Pirmą kartą kreipiantis dėl subsidijos pasiūlymas su prašymu gali būti teikiami iki mėnesio pabaigos.

Užimtumo tarnyba turi įsitikinti, kad subsidijos buvo panaudotos darbuotojų atlyginimams, todėl darbdavys kas mėnesį turės pateikti dokumentus, kurie patvirtintų atlyginimo išmokėjimą už praėjusį mėnesį.

Kada subsidija bus išmokėta

Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienų įvertina, ar pasiūlymą pateikęs darbdavys atitinka visas sąlygas ir priima sprendimą skirti arba neskirti subsidiją darbo užmokesčiui per prastovą. Prastovos subsidija išmokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos.

Kada subsidijos mokėjimas nutraukiamas

Subsidijos mokėjimas nutraukiamas, kai Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

Taip pat ji gali būti nutraukiama, kai darbdavys nebeatitinka kriterijų, keliamų subsidijos gavėjams, pavyzdžiui, kai jis bankrutuoja ar yra likviduojamas arba tuo atveju, jeigu Valstybinė darbo inspekcija nustato, kad prastovos metu buvo dirbama. Pastaruoju atveju darbdavys turėtų per 2 mėnesius grąžinti jam išmokėtas subsidijas.

Kokio dydžio bus subsidijos

Subsidijos dydis, remiantis Užimtumo įstatymo pataisomis, kurios Seime planuojamos priimti balandžio 7 dieną, darbdavio pasirinkimu galės siekti 90 arba 70 procentų nuo darbo užmokesčio.

Jeigu darbdavys pats prisidės 10 procentų ir rinksis 90 procentų dydžio subsidiją, valstybė galės prisidėti ne daugiau nei 1 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžiu (607 eurai bruto), o jeigu pasirinks 70 procentų subsidiją, valstybė galės prisidėti daugiau – 1,5 MMA dydžiu arba 910,5 euro bruto. Per prastovą priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis nei buvo nustatytas darbo sutartyje iki jos.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.