Verslas

2020.03.30 10:17

Aurelija Maldutytė. Ką turėtų žinoti darbdaviai, kurie karantino laikotarpiu „skolina“ kitiems savo darbuotojus?

Lietuvoje sparčiai augant bedarbių skaičiui, Vyriausybė skubos tvarka priėmė sprendimą dėl sąlygų paprastinimo darbdaviams „nuomotis“ darbuotojus iš įmonių, kurios dėl paskelbto karantino savo veiklą privalėjo sustabdyti.

Nors sprendimas priimtas tam, kad padėtų rinkai efektyviau funkcionuoti, Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija (LĮĮA) atkreipia dėmesį, kad toks sprendimas gali sukelti sumaišties dėl darbų saugos užtikrinimo, darbo laiko bei darbo užmokesčio nustatymo.

LR Vyriausybės priimtame nutarime numatyta, kad įmonė, kurios veikla dėl karantino veiklos turi būti stabdoma, išimties tvarka, per 1 darbo dieną gali būti įrašyta į Valstybinės darbo inspekcijos sudaromą Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą. Pagrindinis kriterijus – įmonės veikla negali būti sustabdyta ar apribota, neturi būti iškelta bankroto byla. Tai įgalina darbdavius, kuriems šiuo metu trūksta darbuotojų, kiek paprasčiau „pasiskolinti“ darbuotojus iš kitos bendrovės.

Džiaugiamės, kad Vyriausybė įžvelgė laikinojo įdarbinimo privalumus ir skatina jais naudotis plačiau. Įmonės šiuo metu jau susiduria su sunkumais – daliai trūksta darbuotojų, kitos priešingai – turi spręsti etatų mažinimo klausimus. Personalo valdymo optimizavimo pagalbą nuolat teikia Laikinojo įdarbinimo įmonės, o daug tarptautinių ir pažangių įmonių Lietuvoje šia paslauga naudojasi nuolat.

Visgi rinkoje leidžiant laisvai „mainytis“ darbuotojais, matome riziką, kad tai darbo rinkoje gali sukelti sumaištį. Bendrovės turėdamos mažiau laikinojo įdarbinimo patirties ir galimybių šiuo metu skirti laiko įsigilinimui į darbo laiko, užmokesčio fiksavimo, darbų saugos reikalavimų sąlygas, gali padaryti klaidų. Asociacija akcentuoja, kad visi darbdaviai, kurie „skolina“ arba „skolinasi“ darbuotojus turi veikti skaidriai, užtikrinti laikinai įdarbintiems darbuotojams tokias pačias sąlygas kaip ir nuolatiniams. Taip pat sudaryti specialią laikinojo darbo sutartį ir šiuos pakeitimus užfiksuoti SODRA sistemoje.

Esminiai punktai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį „skolinant“ darbuotojus:

· Visiems darbuotojams turi būti sudaromos vienodos darbo sąlygos;

· Laikinojo darbuotojo darbo užmokestis turi būti ne mažesnis, nei tiesiogiai įdarbinto darbuotojo;

· Įvadinį instruktavimą darbų saugos srityje atlieka „skolinančioji“ įmonė;

· Saugiai dirbti darbo vietoje apmoko ir instruktuoja „besiskolinanti“ įmonė.

Prieš pradedant skolinti darbuotojus „skolinanti“ įmonė turi:

· Kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją (VDI);

· Sudaryti su darbuotojais laikinojo darbo sutartis;

· Apie pasikeitusį sutarties tipą pranešti „SODRAI“;

· Taip pat „skolinanti“ įmonė turi VDI numatytu periodiškumu teikti VDI ataskaitas.

Įmonės, neturinčios Laikinojo įdarbinimo patirties, gali naudotis Įdarbinimo įmonių asociacijos narių, kurių sąrašas yra skelbiamas www.liia.lt paslaugomis.

Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašas ir detali informacija apie įmonių įtraukimą į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą skelbiama www.vdi.lt rubrikoje Laikinasis įdarbinimas.

Komentare pateikiama asmeninė autorės nuomonė.