Verslas

2020.03.25 11:49

Edvardas Steckis. COVID-19: teisininkai pataria rizikos grupėms pasirūpinti įgaliojimais iš anksto

Epideminėje COVID-19 vis daugiau žmonių susiduria su sunkumais įgyvendinant savo teises ir būtinuosius poreikius. Sveikatos būklei žymiai pablogėjus ir atsidūrus izoliacijoje, žmogui gali būti sutrikdyta galimybė gauti pašalpas, pensiją, atlyginimą ir jais disponuoti, pasirūpinti vaikų ar kitų globotinių priežiūra. Išeitis – pasirūpinti teisiniais įgaliojimais iš anksto.

Juo labiau, kad nepaisant galiojančios ekstremalios padėties pakankamai daug gyventojų turi tęstinių įsipareigojimų, t. y., galiojančias nuomos, kredito, lizingo sutartis, preliminarias nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, kurių nevykdymas ar vykdymo sutrikdymas gali nulemti sunkias pasekmes asmeniui. Šioms problemoms išspręsti ir joms užkirti kelią galimos kelios įstatymų numatytos teisinės priemonės.

Įgaliojimas: jį galima gauti ir nuotoliniu būdu

Fizinių asmenų įgaliojimus tvirtina notarai. Dėl koronaviruso grėsmės plitimo paskelbus Lietuvoje karantino režimą, teisingumo ministro įsakymais laikinai nuo kovo 16 d. iki kovo 20 d. buvo sustabdytas notarų darbas.

Nors notarų darbas šiuo metu yra atnaujintas ir visi notariniam įgaliojimui pasirengiamieji darbai privalo būti atliekami nuotoliniu būdu, tačiau pats fizinis įgaliojimo tvirtinimas notaro biure atliekamas tik fiziškai notarui dalyvaujant.

Žmogui užsikrėtus COVID-19 (koronavirusine infekcija) ar esant izoliacijoje, tokio sandorio greičiausiai patvirtinti pas notarą nepavyks. Todėl vertėtų pasirūpinti įgaliojimais kol dar nesergame. Atkreiptinas dėmesys, jog vienu įgaliojimu galima paskirti keletą įgaliotinių (kas gali būti itin aktualu šių nenumatytų aplinkybių kontekste), jiems numatyti skirtingas, ar tapačias suteikiamas teises.

Mažai kas žino, jog įgaliojimus galima sudaryti ir nuotoliniu būdu – VĮ „Registrų centras“ elektroninės paslaugos „Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre“ pagalba suteikia galimybę fiziniams asmenims duoti informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus juos įregistruojant Įgaliojimų registre. Tokius įgaliojimus galima sudaryti su tikslu:

1) siunčiamiems pinigams gauti;
2) pašto siuntiniams gauti;
3) darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms gauti;
4) pensijai (pensijoms) gauti;
5) pašalpai (pašalpoms) gauti;
6) stipendijai (stipendijoms) gauti;
7) viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.

Globa ar rūpyba: drastiškai pablogėjus sveikatai, greitai veikti nepavyks

Globa arba rūpyba yra nustatoma kritiniais ir tęstiniais asmens sveikatos būsenos atvejais, siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus tam tikroje srityje (globa), ar ribotai veiksnaus, veiksnaus (rūpyba) fizinio asmens teises ir interesus – pvz. tokio asmens vardu atidaryti banko sąskaitą, parduoti ar pirkti turtą, sumokėti komunalinius mokesčius, gauti pašalpas, pensijas, banko korteles, asmens dokumentus, gauti informaciją iš gydymo įstaigų, atstovauti asmenį kitais klausimais.

Globėjas ar rūpintojas paskiriami tik teismine tvarka. Drastiškai pablogėjus asmens sveikatai gali būti sunku operatyviai nustatyti globą ar rūpybą, todėl tuo reikėtų pasirūpinti šiek tiek anksčiau.

Išankstinis nurodymas leidžia išlaikyti konfidencialumą

COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) rizikos grupėje esantys asmenys turėtų įvertinti, kad jų sveikatos būklė užsikrėtus virusu gali iš esmės pablogėti. Pastebėtina, kad įstatymuose egzistuoja nustatytos priemonės užtikrinti asmens valią tapus neveiksniu ar ribotai veiksniu.

Išankstiniu nurodymu – tai notarinės formos (tvirtinamas pas notarą) asmens sudarytu sandoriu asmuo gali išreikšti savo valią dėl savo reikalų likimo, jei jis teismo sprendimu būtų pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje. Išankstiniame nurodyme galima:

1) nurodyti asmenis, kuriuos pageidauja, kad teismas skirtų jo globėjais arba rūpintojais, jei jis būtų pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje;
2) nurodyti asmenis, kurių teismas neturėtų skirti jo globėjais arba rūpintojais, jei jis būtų pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje;
3) pareikšti valią dėl gyvenamosios vietos (apgyvendinimo globos (rūpybos) institucijoje);
4) nurodyti konkretų asmenį, kuris spręstų klausimus dėl jo turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo;
5) Išankstinio nurodymo galiojimo terminą (jeigu tai aktualu);
6) pateikti kitus nurodymus.

Atkreiptinas dėmesys, kad, nors išankstinis nurodymas registruojamas notariniame registre ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre, informacija apie išankstinio nurodymo pateikimą ir jo turinį iki išankstinio nurodymo įsigaliojimo yra konfidenciali.

Išankstinis nurodymas įsigalioja tik tada, kai įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo asmuo pripažįstamas neveiksniu tam tikroje srityje arba kuriuo asmuo pripažįstamas ribotai veiksniu tam tikroje srityje. Kai išankstinis nurodymas įsigalioja, jo nuostatomis privalo vadovautis visi asmenys ir institucijos, atliekantys veiksmus dėl išankstinį nurodymą pateikusio asmens turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo.

Todėl, atsižvelgdami į įžvalgas pateiktas aukščiau, siūlome laiku pasirūpinti savo turtu ir turtiniais interesais ne tik fizinėmis, bet ir teisinėmis priemonėmis.

Šis komentaras yra asmeninė autoriaus nuomonė