Verslas

2020.03.22 17:07

Trakų savivaldybės mecenato vardas suteiktas „Baltisches Haus“

Jūratė Skėrytė, BNS 2020.03.22 17:07

Pirmą kartą Trakų rajono savivaldybės mecenato vardas suteiktas įmonei „Baltisches Haus“.

Nekilnojamojo turto projektų vystymu ir valdymu užsiimančiai bendrovei suteikti mecenato vardą rekomendavo Mecenavimo taryba.

Jos duomenimis, 2017–2019 metais „Baltisches Haus“ Trakų savivaldybėje veikiančiai amatų mokyklai „Sodžiaus meistrai“ suteikė 270 tūkst. eurų paramos mokinių profesiniams įgūdžiams ugdyti ir mokyklos infrastruktūrai gerinti.

„Ši mokykla veikia mūsų miestelyje Rūdiškėse. Tai nevyriausybinė organizacija, įkurta kartu su Prancūzijoje veikiančia nevyriausybine organizacija. Ji taiko gana įdomų novatorišką pameistrystės ugdymo metodą, skiria labai daug dėmesio vaikams iš socialiai rizikingų šeimų. Mokykla pritraukė privatų rėmėją, tam rėmėjui ir padėkojome“, – BNS sakė Trakų savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius.

Kovo pradžioje pirmą kartą savivaldybės mecenato vardą suteikė ir Vilniaus miesto taryba. Ji mecenatų vardus skyrė verslininkams Alvydui Žaboliui, Nerijui Numai, Dariui Zubui, bendrovėms „Light Conversion“, „Ekspla“, o paramos fondą „Vilniaus universiteto fondas“ pripažino mecenuojamuoju projektu.

Mecenavimo įstatymas numato, kad savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra daugiau kaip 25 tūkst., arba savivaldybės, kuriai suteiktas kurorto statusas, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu.

Vilniaus miesto ir Trakų savivaldybių mecenatai – pirmieji tokius vardus gavę rėmėjai. Anksčiau nacionalinio mecenato vardą suteiktas bendrovės „Teltonika“ steigėjui ir savininkui Arvydui Paukščiui. Jam šis vardas skirtas pernai už finansinę paramą atstatant Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčią Prienų rajone.